Ernest Hemingway in Slovenia since 1990: Scandal, the Soča and Six-Toed Cats

Authors

  • Simon Zupan University of Maribor, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/an.53.1-2.133-151

Keywords:

Ernest Hemingway, literary reception, literary criticism, popular culture, book loans

Abstract

The position of Ernest Hemingway in Slovenian culture in the pre-1990 period was systematically examined by Maver (1990). Developments since then, however, have not yet been researched in a synthetic manner. The article analyzes three aspects of Hemingway’s presence in Slovenia: literary-critical reception of his works in Slovenia after 1990; his position in Slovenian popular culture; and the statistical data about the number of book loans for his books in Slovenian libraries. The analyses confirm that Hemingway’s position in Slovenia has not changed dramatically and that he remains recognized as one of the foremost 20thcentury American writers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alič, Jani. “Hemingway nikoli ni prišel do Kobarida.” Dnevnik. July 4, 2011. Accessed February 20, 2020. https://www.dnevnik.si/1042456439.

Bogataj, Matej. 2010. “Enigma Hemingway – Očka in uporni sin hkrati.” In Velika reka z dvema srcema: izbrana kratka proza, Ernest Hemingway, 197-217. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bohanec, Franček. 1953. Hemingway gre v Kenijo. Delavska enotnost 41: 7.

Bratož, Igor. 2007. “Diletantski vohun”. Delo. July 22, 2007. Accessed February 6, 2020. https://delosled.delo.si/.

Donaldson, Scott. 1996. “Introduction: Hemingway and fame.” In The Cambridge companion to Hemingway, edited by Scott Donaldson, 1-15. New York: Cambridge University Press.

Drekonja, Branko and Aleksander Jankovič Potočnik. 2009. Po sledeh Ernesta Hemingwaya. Logatec: Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti.

Fatur, Bogomir. 1936. “Dos Passos kot problem sovjetske literature.” Sodobnost (4) 6: 291-96.

Gadpaille, Michelle and Simon Zupan. 2020. “Interpreting and Translating Shakespeare’s Heraldic Terminology: 1 Henry IV and 2 Henry VI in Slovene.” Annales Series Historia et Sociologia (30) 1: 13-34. https://doi.org/10.19233/ASHS.2020.02.

Grizold, Adrian. 2009. “Hemingway, kronist izgubljene generacije.” Slovenske novice. July 27, 2009. Accessed February 5, 2020. https://delosled.delo.si/.

Grosman, Meta. 1997. “Književni prevod kot oblika medkulturnega posredovanja leposlovja.” In Književni prevod, edited by Meta Grosman and Uroš Mozetič, 11-56. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Grujičić, Petra. 2011. “50 let od slovesa Ernesta Hemingwaya”. Delo. July 1, 2011. Accessed February 10, 2020. https://delosled.delo.si/.

“Ernest Hemingway, predstavnik izgubljene generacije, samomor storil pred 50 leti.” 2011. Dnevnik. July 2, 2011. Accessed February 20, 2020. https://www.dnevnik.si/1042456287.

Heller, Arno. 1992. “The Fading of a Legend: Hemingway's Reception in Germany and Austria.” The Hemingway Review: Special European Issue 12 (Summer): 27-35.

“Hemingway in Marlene”. Delo. April 4, 2007. Accessed February 3, 2020. https://delosled.delo.si/.

“Hemingway je vkorakal v svoj bar v Ritzu”. Dnevnik, August 26, 2004. Accessed February 3, 2020. https://www.dnevnik.si/92829.

“Honorar za scenarij.” 1954. Večer, October 6, 1954, 5.

Jeranko, Branko. “Hemingwayev večni spomin na Posočje.” Primorski dnevnik. January 8, 1988, 9.

Johnston, Rebecca. 2019. “Slovenes and Friuli as the Other in Hemingway.” Acta Neophilologica 52 (1-2), 129-140. https://doi.org/10.4312/an.52.1-2.129-140.

Jurak, Mirko. 1975. “Spremna beseda o avtorju.” In Komu zvoni, Ernest Hemingway, 593-611. Ljubljana: Cankarjeva založba.

“Kazalci rasti.” n.d. Cobiss. https://www.cobiss.si/kazalci/. Accessed May 1, 2020.

Kern Slapar, Irma. 2009. “Recepcija Hemingwayevega romana Komu zvoni na Slovenskem.” PhD diss. University of Ljubljana.

Kos, Janko. 1964. “Ernest Hemingway.” In Komu zvoni. Ernest Hemingway, 5-30. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Kozak, Juš. 1952. “Komu zvoni?” Novi svet (1): 387-415.

Lundén, Rolf. 1992. “Hemingway in Sweden since 1965.” The Hemingway Review: Special European Issue 12 (Summer): 51-62.

Matajc, Vanesa. 1998. “Poslednji prividi nesmrtnosti” In Komu zvoni, Ernest Hemingway, 491-511. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Maver, Igor. 1990. “The old man and Slovenia: Hemingway studies in the Slovenian cultural context”. Acta Neophilologica (23)1: 51-62. https://doi.org/10.4312/an.23.1.51-62.

McIver, Bruce. 1988. “Hemingway in the Soča Valley.” Acta Neophilologica (21)1: 17-19. https://doi.org/10.4312/an.21.1.

Milek, Vesna. 2011. “Ob obletnici Hemingwayeve smrti: Te preklete knjige ne morem končati.” Delo. July 22, 2011. Accessed February 17, 2020. “https://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/ob-obletnici-hemingwayeve-smrti-te-preklete-knjige-ne-morem-koncati.html.

“Na Kubi našli Hemingwayeve zapiske”. 2007. Delo, June 24, 2007. Accessed February 3, 2007. https://www.delo.si/kultura/na-kubi-nasli-hemingwayjeve-zapiske.html.

Onič, Tomaž. 2013. “Vikanje in tikanje v slovenskih prevodih Albeejeve drame Kdo se boji Virginie Woolf?” Primerjalna književnost 36 (1): 233-252.

Orel, Boris. 1932. “Dolina meseca; roman.” Dom in svet (45) 7/8: 330-31.

“Osebna pisma razkrila čustveno plat Hemingwayja.” Dnevnik. March 30, 2012. Accessed February 10, 2020. https://www.dnevnik.si/1042660738.

“Papa Hemingway in hčerka Marlene.” Slovenske novice. April 13, 2007. Accessed March 1, 2020. https://delosled.delo.si/.

Pirjevec, Dušan. 1953. “O Hemingwayevi umetnosti.” Beseda (9): 555-561.

Pirjevec, Dušan. 1955. “O ideji in kompoziciji Hemingwayeve novele Starec in morje”. In Starec in morje, Ernest Hemingway, 87-98. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

“Pisatelji na indeksu.” 1933. Ljubljanski zvon (53) 7/8: 512.

“‘Preživljal sem najhujši možen pekel’: Je za Hemingwayev samomor kriv nadzor FBI-ja?” 2011. Dnevnik. July 5, 2011. Accessed February 23, 2020. https://www.dnevnik.si/1042456777.

Prinčič, Špela. 2011. “Ernest Hemingway”. Delo. July 28, 2011. https://delosled.delo.si/.

Rennie A., David. 2018. “The Real British Red Cross and Hemingway's A Farewell to Arms.” The Hemingway Review 37 (2): 25-41.

Reynolds, Michael. “Ernest Hemingway, 1899-1961: A Brief Biography.” In A Historical Guide to Ernest Hemingway, edited by Linda Wagner-Martin, 15-52. New York: Oxford University Press.

Sigal, Clancy. 2011. “Hem and us.” The Guardian. June 26, 2011. Accessed February 20, 2020. https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/jun/26/ernesthemingway-fbi.

Sigal, Clancy. 2013. Hemingway lives!: Why reading Ernest Hemingway matters today. New York: OR Books.

“Splošna matura 2005: letno poročilo”. 2000. Ljubljana: Državni izpitni center, november 2005. https://www.ric.si/mma/letno%20poro%C4%8Dilo%20sm%202005/2006070311510305/.

“Škandal okrog avtorja.” 1951. Večer, June 26, 1951, 4.

Štravs, Smilja. 2007. “Polne spominov in mačk.” Delo, February 2, 2007. Accessed February 3, 2020. https://delosled.delo.si/.

Torkar, Silvo. 1992. “Hemingway in Soška fronta: kje je (ni) bil?” Delo, November 12, 1992.

Trupej, Janko. 2019. “Ideological influences on the reception of Mark Twain among Slovenians across the Atlantic.” Acta Neophilologica 52 (1/2): 141-152. https://doi.org/10.4312/an.52.1-2.141-152.

“Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v gospodinjstvih in po posameznikih, Slovenija, 1. četrtletje 2005.” 2006. Statistične informacije no. 6. Informacijska družba no. 1. January 9, 2006. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Accessed February 15, 2020. http://uploadi.www.ris.org/editor/1136816556SURSgospodinjstva2005.pdf.

Vernon, Alex. 2013. “War: World War I.” In Ernest Hemingway in Context, edited by Debra A Moddelmog and Suzanne del Gizzo, 388-394. Cambridge University Press.

“Zapiski.” 1952. Slovenski poročevalec. March 4, 1952, 8.

Zlobec, Marijan. 2010. “Po sledeh pisatelja Ernesta Hemingwaya v Sloveniji.” Delo, March 16, 2010. Accessed February 17, 2020. https://delosled.delo.si/.

Zupan, Simon. 2009. “Slogovni prevodni premiki v romanu Zbogom, orožje.” PhD diss. University of Ljubljana.

Wagner-Martin, Linda. 2007. Ernest Hemingway: a literary life. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wagner-Martin, Linda. 2000. “Introduction.” In A Historical Guide to Ernest Hemingway, edited by Wagner-Martin, Linda, 3-14. Oxford: Oxford University Press.

Waltritsch, Marko. 1999. “Ernesta Hemingwaya v Kobaridu nikoli ni bilo.” Primorski dnevnik, August 8, 1999, 12.

Winther, Per. 1992. “Hemingway in Norway since 1964.” The Hemingway Review: Special European Issue 12 (Summer): 20-26.

Žnidarec, Tatjana. 2019. “V letu 2018 smo zaključili projekt vključevanja šolskih knjižnic v sistem COBISS.SI.” Blog Cobiss. February 19, 2019. https://blog.cobiss.si/2019/02/19/projekt-vkljucevanja-solskih-knjiznic-v-sistem-cobiss-si/.

Downloads

Published

26.11.2020

How to Cite

Zupan, S. (2020). Ernest Hemingway in Slovenia since 1990: Scandal, the Soča and Six-Toed Cats. Acta Neophilologica, 53(1-2), 133–151. https://doi.org/10.4312/an.53.1-2.133-151

Issue

Section

Articles