O reviji

O reviji

Revija Andragoška spoznanja je znanstvena revija za izobraževanje in učenje odraslih. Revija je namenjena objavi izvirnih znanstvenih člankov (raziskave, razprave, analize), strokovnih člankov, poročil, razmišljanj o strokovni terminologiji in knjižnih ocen predvsem s področja humanistike in družboslovja, ki obravnavajo različne vidike učenja in izobraževanja v odraslosti in starosti ter s tem povezane pojave. Zaželeni so tudi prispevki s področja drugih znanstvenih disciplin, perspektiv in tradicij, ki se povezujejo s področjem učenja in izobraževanja odraslih. Objavljamo raziskave o organiziranem izobraževanju (izobraževalni sistemi, institucije …), neformalnem izobraževanju in vseh pojavnostih priložnostnega učenja, pri čemer spodbujamo raznolikost teoretskih in metodoloških pristopov.

Revija objavlja znanstvene in strokovne članke v slovenskem in angleškem jeziku. Vsi članki so recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.

Nameni revije so:

  • razvijanje znanstvenega in strokovnega védenja na področju učenja in izobraževanja odraslih (vključujoč mlajšo odraslost, srednja leta, pozno odraslost in starost) ter interdisciplinarno povezovanje s področji, ki raziskujejo in osvetljujejo procese učenja in izobraževanja, 
  • razvoj teorije in prakse na področju učenja in izobraževanja,
  • spodbujanje inovacij, pretok znanja med raziskovalci, širjenje andragoškega znanja v različnih omrežjih izobraževalcev/izobraževalk,
  • spodbujanje kritične refleksije o znanstvenem in strokovnem področju izobraževanja odraslih.

Recenzentski postopek

Vsi članki v reviji so najprej pregledani s strani glavnega urednika ter nato slepo recenzirani s strani najmanj dveh recenzentov.

Recenzenta ocenita, ali je članek primeren za objavo v reviji in podata pripombe, ki so nato posredovane avtorju. Avtor članek popravi/dopolni v skladu s priporočili. Avtorji prejmejo povratno informacijo z recenzentskimi pripombami najkasneje v času treh mesecev. Če recenzenti ne svetujejo popravkov, se recenzija ne pošlje avtorju.

Glavni urednik lahko na predlog recenzentov zavrne objavo članka.

Prispevkov ne vračamo, o zavrnjenih prispevkih pa avtorja obvestimo. Uredniški odbor si pridržuje pravico do sprememb naslova in drugih uredniških posegov.

Pogostost izhajanja

Revija Andragoška spoznanja izhaja dvakrat letno (aprila in oktobra).

Članke sprejemamo vse leto na naslov uredništva (borut.mikulec(at)ff.uni-lj.si) ali preko spletnega sistema (OJS), ki ga uporablja revija (povezava).

Revija omogoča tudi predobjavo člankov. To so članki, ki še niso dodeljeni nobeni številki, bralcem pa omogoča dostop do recenziranih člankov pred tiskom revije. Članki so dostopni tukaj.

Dostopnost člankov

Vsi članki revije so odprtodostopni (Diamantni odprti dostop), kar pomeni, da je vsa vsebina brezplačno dostopna tako uporabnikom kot njihovim institucijam. Uporabniki lahko berejo, prenašajo, kopirajo, distribuirajo, tiskajo, iščejo ali se povežejo na celotno besedilo objavljenega dela za katerikoli odgovoren namen, ne da bi za to morali pridobiti dovoljenje založnika ali avtorja. To je v skladu z Budimpeško pobudo o odprtem dostopu.

Revija za objavo ne zaračunava nobenih stroškov

Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki pa so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije. 

Zgodovina

Prva številka revije je izšla leta 1995. Revija je izhajala štirikrat letno v obdobju 1995-2018 in trikrat letno v obdobju 2019-2020.