Kontakt

Faculty of Arts, University of Ljubljana
Department of educational sciences

Studies in Adult Education and Learning journal

Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija


Website:
https://pedagogika-andragogika.ff.uni-lj.si/

Glavni kontakt

Borut Mikulec
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Telefon +386 1 241 1146

Kontakt za podporo

Polona Šubelj, Univesity of Ljubljana, Faculty of Arts
Telefon +386 1 241 1012