Ozaveščanje javnosti o paliativni oskrbi

Evalvacija tečaja zadnja pomoč (Last Aid) v Sloveniji

Avtorji

  • Erika Zelko Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta; Alma Mater Europaea, Fakulteta za fizioterapijo, Maribor
  • Edvard Jakšič Alma Mater Europaea, Fakulteta za zdravstveno nego, Maribor
  • Nevenka Krčevski Škvarč Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/10171

Ključne besede:

paliativna oskrba, izobraževanje, splošna javnost, tečaj Last Aid, Slovenija

Povzetek

Ozaveščanje in izobraževanje splošne javnosti o paliativni oskrbi lahko izboljša tako paliativno oskrbo kot zadnje dneve življenja bolnikov z neozdravljivo boleznijo. To je tudi namen mednarodnega programa Zadnja pomoč (Last Aid), v okviru katerega poteka skupnostno izobraževanje o paliativni oskrbi, ki ga izvajajo v 18 državah. V Sloveniji smo ga začeli izvajati v drugi polovici 2019 in doslej izvedli 25 tečajev. Do zdaj se je tečaja udeležilo 350 ljudi, 255 jih je izpolnilo in vrnilo ocenjevalne vprašalnike. Namen prispevka je predstaviti analizo evalvacije tečaja Zadnja pomoč v Sloveniji. Na podlagi analize podatkov, pridobljenih s kvalitativno in kvantitativno metodo, lahko ugotovimo, da je bil izobraževalni program dobro sprejet tudi v slovenskem okolju, saj so bili udeleženci zelo zadovoljni tako z vsebino kot z izvedbo tečaja. Z najvišjo oceno (5) je tečaj v celoti ocenilo 87,7 % udeležencev, posamezne module pa je z najvišjo oceno ocenilo več kot 75 % udeležencev. Medtem ko so udeleženci večinoma pozitivno ovrednotili interaktivnost tečaja in priložnost izmenjave izkušenj na njem, pa analiza evalvacije kaže tudi, da je treba program nadgraditi z dodatnimi temami.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AARP Public Policy Institute in National Alliance for Caregiving. (2015). Caregiving in the U.S.: 2015 report. NAC; AARP.

Abel, J. in Kellehear, A. (2016). Palliative care reimagined: A needed shift. BMJ Supportive & Palliative Care, 6(1), 21–6. https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2015-001009 DOI: https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2015-001009

Bollig, G., Brandt, F., Ciurlionis, M. in Knopf, M. (2019). Last aid course: An education for all citizens and an ingredient of compassionate communities. Healthcare, 7(1), 19. https://doi.org/10.3390/healthcare7010019 DOI: https://doi.org/10.3390/healthcare7010019

Bollig, G., Brandt Kristensen, F. in Lykke Wolff, D. (2021a). Citizens appreciate talking about death and learning end-of-life care – a mixed-methods study on views and experiences of 5469 Last Aid Course participants. Progress in Palliative Care, 29(3), 140–148. https://doi.org/10.1080/09699260.2021.1887590 DOI: https://doi.org/10.1080/09699260.2021.1887590

Bollig, G. in Heller, A. (2016). The last aid course – A simple and effective concept to teach the public about palliative care and enhance the public discussion about death and dying. Austin Palliative Care, 1(2), 1010.

Bollig, G., Mainzer, K., Fiedler, H. in Pothmann, R. (2020). The last aid course for kids and teens from 8–14 years – preliminary results from the first pilot test. Hospice & Palliative Medicine International Journal, 4(1), 1–3. https://doi.org/10.15406/hpmij.2020.04.00176 DOI: https://doi.org/10.26226/morressier.5c76c8b2e2ea5a7237611d7d

Bollig, G., Meyer, S., Knopf, B., Schmidt, M. in Hayes Bauer, E. (2021b). First experiences with online Last Aid courses for public palliative care education during the COVID-19 pandemic. Healthcare, 9(2), 172. https://doi.org/10.3390/healthcare9020172 DOI: https://doi.org/10.3390/healthcare9020172

Bollig, G. in Zelko, E. (2020). Why should everybody learn Last Aid to provide end-of-life care? Community Medicine and Public Health, 6(2), 198–199. https://doi.org/10.17352/2455-5479.000105 DOI: https://doi.org/10.17352/2455-5479.000105

Dionne-Odom, J. N., Ornstein, K. A. in Kent, E. E. (2019). What do family caregivers know about palliative care? Results from a national survey. Palliative and Supportive Care, 17(6), 1–7. https://doi.org/10.1017/S1478951519000154 DOI: https://doi.org/10.1017/S1478951519000154

Duraković, E. (2020). Tabor levjesrčnih – terapevtsko-edukativna metoda dela z žalujočimi otroki. Utrip, XXXVIII(2), 33–35.

Eurostat. (2016). Statistika vzrokov smrti. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Statistika_vzrokov_smrti&oldid=540327

Gellie, A., Mills, A., Levinson, M., Stephenson, G. in Flynn, E. (2015). Death: A foe to be conquered? Questioning the paradigm. Age and Ageing, 44(1), 7–10. https://doi.org/10.1093/ageing/afu116 DOI: https://doi.org/10.1093/ageing/afu116

Haruta, J., Oishi, A. in Den, N. (2021). How and what do laypeople learn about end-of-life care using narrative? A case study in educational research. The Asia Pacific Scholar, 5(1), 16–24. https://doi.org/10.29060/TAPS.2020-5-1/OA2126 DOI: https://doi.org/10.29060/TAPS.2020-5-1/OA2126

Hayes, B., Fabri, A. M., Coperchini, M., Parkar, R. in Austin-Crowe, Z. (2020). Health and death literacy and cultural diversity: Insights from hospital-employed interpreters. BMJ Supportive & Palliative Care, 10(1), e8. https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2016-001225 DOI: https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2016-001225

Hooyman, N. R., Kramer, B. in Sanders, S. (2021). Living Through Loss: Interventions Across the Life Span. Columbia University Press.

Hudson, P., Remedios, C., Zordan, R., Thomas, K., Clifton, D., Crewdson, M., Hall, C., Trauer T., Bolleter, A., Clarke, D. M. in Bauld, C. (2012). Guidelines for the psychosocial and bereavement support of family caregivers of palliative care patients. Journal of palliative medicine, 15(6), 696–702. https://doi.org/10.1089/jpm.2011.0466 DOI: https://doi.org/10.1089/jpm.2011.0466

Isaacson, M. J. (2018). Addressing palliative and end-of-life care needs with Native American elders. International Journal of Palliative Nursing, 24(4), 160–168. https://doi.org/10.12968/ijpn.2018.24.4.160 DOI: https://doi.org/10.12968/ijpn.2018.24.4.160

Kellehear, A. (2013). Compassionate communities: End-of-life care as everyone’s responsibility. QJM: An International Journal of Medicine, 106(12), 1071–1075. https://doi.org/10.1093/qjmed/hct200 DOI: https://doi.org/10.1093/qjmed/hct200

Kellehear, A. (2016). Commentary: Public health approaches to palliative care – the progress so far. Progress in Palliative Care, 24(1), 36–8. https://doi.org/10.1080/09699260.2015.1103499 DOI: https://doi.org/10.1080/09699260.2015.1103499

Lane, T., Ramadurai, D. in Simonetti, J. (2018). Public awareness and perceptions of palliative and comfort care. The American Journal of Medicine, 132(2), 129–131. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2018.07.032 DOI: https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2018.07.032

Lipovec Čebron, U. (2020). Jezikovne in kulturne ovire v zdravstvenih ustanovah. V I. Huber, U. Lipovec Čebron in S. Pistotnik (ur.), Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji: Kvalitativna raziskava v 25 okoljih (str. 120–140). NIJZ.

Lopuh, M. (2018). Na razpotju med paliativno oskrbo, etiko in pravom. V S. Kraljić, J. Reberšek Gorišek in V. Rijavec (ur.), 27. posvetovanje Medicina, pravo in družba: Sodobni izzivi in dileme (str. 41–46). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-147-6.6 DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-147-6.6

Marković, R. (2009). Spoštovanje kulturne, verske in jezikovne raznolikosti v Sloveniji. [Magistrsko delo]. Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije.

McGrath, P. D. in Holewa, H. (2006). Seven principles for Indigenous palliative care service delivery: Research findings from Australia. Austral-Asian Journal of Cancer, 5(3), 179–186.

Milčinski, M. in Bajželj Bevelacqua, A. (ur.). (2011). Življenje, smrt in umiranje v medkulturni perspektivi. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Miyawaki, A., Tomio, J., Kobayashi, Y., Takahashi, H., Noguchi, H. in Tamiya, N. (2017). Impact of long-hours family caregiving on non-fatal coronary heart disease risk in middle-aged people: Results from a longitudinal nationwide survey in Japan. Geriatrics Gerontology International, 17(11), 2109–2115. https://doi.org/10.1111/ggi.13061 DOI: https://doi.org/10.1111/ggi.13061

Parkes, C. M. in Prigerson, H. G. (2010). Bereavement: Studies of grief in adult life (4. izd.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315829753 DOI: https://doi.org/10.4324/9781315829753

Patel, P. in Lyons, L. (2020). Examining the knowledge, awareness, and perceptions of palliative care in the general public over time: A scoping literature review. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 37(6), 481–487. https://doi.org/10.1177/1049909119885899 DOI: https://doi.org/10.1177/1049909119885899

Payne, S., Seymour, J. in Ingleton, C. (2008). Palliative care nursing: Principles and evidence for practice: principles and evidence for practice (2. izd.). McGraw-Hill; Open University Press.

Ramasamy Venkatasalu, M., Sirala Jagadeesh, N., Elavally, S., Pappas, Y., Mhlanga, F. in Pallipalayam Varatharajan, R. (2018). Public, patient and carers' views on palliative and end-of-life care in India. International Nursing Review, 65(2), 292–301. https://doi.org/10.1111/inr.12403 DOI: https://doi.org/10.1111/inr.12403

Shalev, A., Phongtankuel, V., Kozlov, E., Shen, M. J., Adelman, R. D. in Reid, M. C. (2018). Awareness and misperceptions of hospice and palliative care: A population-based survey study. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 35(3), 431–439. https://doi.org/10.1177/1049909117715215 DOI: https://doi.org/10.1177/1049909117715215

Shen, J. J., Dingley, C., Yoo, J. W., Rathi, S., Kim, S. K., Kang, H. T. in Frost, K. (2020). Sociocultural Factors Associated with Awareness of Palliative Care and Advanced Care Planning among Asian Populations. Ethnicity & Disease, 30(3), 459–468. https://doi.org/10.18865/ed.30.3.459 DOI: https://doi.org/10.18865/ed.30.3.459

Stein, D. (1998). Situated learning in adult education. ERIC Digest, 195, ed418250. https://www.ericdigests.org/1998-3/adult-education.html

Šket, A. (2020). Izkušnje negovalnega osebja z zagotavljanjem paliativne oskrbe v domovih za starostnike [Diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede]. DKUM. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=78105&lang=slv

Walter, T. (1991). Modern death: Taboo or not taboo? Sociology, 25(2), 293–310. https://doi.org/10.1177/0038038591025002009 DOI: https://doi.org/10.1177/0038038591025002009

Wenger-Trayner, E. in Wenger-Trayner, B. (2015). Introduction to communities of practice. https://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/

Worden, J. W. (2018). Grief counseling and grief therapy: A handbook for the mental health practitioner (5. izd.). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826134752 DOI: https://doi.org/10.1891/9780826134752

World Health Organization. (2002). National cancer control programmes: Policies and managerial guidelines (2. izd.). WHO.

Yee, J. L. in Schulz, R. (2000). Gender differences in psychiatric morbidity among family caregivers: A review and analysis. The Gerontologist, 40(2), 147–164. https://doi.org/10.1093/geront/40.2.147 DOI: https://doi.org/10.1093/geront/40.2.147

Zavratnik, B., Ebert Moltara, M. in Mehle, M. G. (2015). 1734 The nurses’ role in a joint multi-professional collaboration for preparing written material about palliative care in Slovenia - Project “Butterfly” [Povzetek predstavitve plakata]. European Journal of Cancer, 51, S259. https://doi.org/10.1016/S0959-8049(15)30030-7 DOI: https://doi.org/10.1016/S0959-8049(15)30030-7

Zelko, E. in Bollig, G. (2021). Report from the 2. International LAST AID Conference Online — The social impact of palliative care [Poročilo konference]. AIMS Medical Science, 8(1), 42–45. https://doi.org/10.3934/medsci.2021005 DOI: https://doi.org/10.3934/medsci.2021005

Zelko, E. in Švab, I. (2016). Overcoming cultural cleavages: Results from a health promotion intervention among Roma. Acta medico-biotehnica,(1), 33–41.

Prenosi

Objavljeno

22. 10. 2021

Kako citirati

Ozaveščanje javnosti o paliativni oskrbi: Evalvacija tečaja zadnja pomoč (Last Aid) v Sloveniji. (2021). Andragoška Spoznanja, 27(2), 109-122. https://doi.org/10.4312/as/10171

Podobni članki

1-10 od 537

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.