Evalvacija kulturnih kompetenc na področju zdravstva

Zakaj je treba vpeljati kvalitativne pristope?

Avtorji

  • Uršula Lipovec Čebron Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Ivanka Huber Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/10185

Ključne besede:

kulturne kompetence, zdravstvo, izobraževanje, evalvacija, kvalitativne in kvantitativne metode

Povzetek

Namen prispevka je spodbuditi dialog o evalvaciji kulturnih kompetenc v zdravstvu. V prvem delu članka bosta avtorici predstavili različne poskuse merjenja kulturnih kompetenc v zdravstvu, pri čemer bosta kritično analizirali probleme, ki se pojavljajo ob uporabi instrumentov, namenjenih merjenju kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. V drugem delu članka pa se bosta osredotočili na evalvacijski postopek prvega izobraževalnega programa s področja kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev v Sloveniji. Evalvacijski postopek v Sloveniji bo služil kot primer, na podlagi katerega bosta avtorici pokazali na pomen dopolnjevanja kvantitativnih metod s kvalitativnimi ter potrebe po tem, da premaknemo pozornost od merjenja kulturnih kompetenc posameznih zdravstvenih delavcev k evalvaciji izvajalcev izobraževanja, k perspektivi pacientov ter k evalvaciji kulturnih kompetenc celotnih zdravstvenih ustanov.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Babnik, K., & Šavle, M. (2014). Kulturna raznolikost: Komunikacija s pacienti iz različnih etničnih, kulturnih in jezikovnih okolij. In T. Štemberger Kolnik, D. Ravnik, K. Babnik, & M. Bulič (Eds.), Zdravstvena nega v javnem zdravju: Druga znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo: Zbornik prispevkov (str. 153–159). Založba Univerze na Primorskem.

Baghadi, A. N., & Ismaile, S. (2018). Cultural competency of nursing faculty teaching in baccalaureate nursing programs in the United States. Australasian Medical Journal, 11(2), 126–134. https://doi.org/10.21767/AMJ.2018.3335 DOI: https://doi.org/10.21767/AMJ.2018.3335

Barker, K., & Beagan, B. (2014). Making assumptions, making space: An anthropological critique of cultural competency and its relevance for queer patients. Medical Anthropology Quarterly, 28(4), 578–598. https://doi.org/10.1111/maq.12129 DOI: https://doi.org/10.1111/maq.12129

Battle, A. (2012). Can cultural competence have an impact on health disparities? In S. R. Notaro (Ed.), Advances in Education in Diverse Communities: Research policy and Praxis: Vol. 9. Health Disparities Among Under-Served Populations: Implications for Research, policy and praxis (pp. 263–276). https://doi.org/10.1108/S1479-358X(2012)0000009016 DOI: https://doi.org/10.1108/S1479-358X(2012)0000009016

Beach, M. C., Price, E. G., Gary, T. L., Robinson, K. A., Gozu, A., Palacio, A., Smarth, C., Jenckes, M. W., Feuerstein, C., Bass, E. B., Powe, N. R., & Cooper, L. A. (2005). Cultural competence: A systematic review of health care provider educational interventions. Medical Care, 43(4), 356–373. https://doi.org/10.1097/01.mlr.0000156861.58905.96 DOI: https://doi.org/10.1097/01.mlr.0000156861.58905.96

Betancourt, J. R. (2006). Improving quality and achieving equity: The role of cultural competence in reducing racial and ethnic disparities in health care. Commonwealth Fund.

Betancourt, J. R., Green, A. R., Carrillo, J. E., & Ananeh-Firempong II, O. (2003). Defining cultural competence: A practical framework for addressing racial/ethnic disparities in health and health care. Public Health Reports 118(4), 293–302. https://doi.org/10.1093/phr/118.4.293 DOI: https://doi.org/10.1016/S0033-3549(04)50253-4

Bhui, K., Warfa, N., Edonya, P., McKenzie, K., & Bhugra, D. (2007). Cultural competence in mental health care: A review of model evaluations. BMC Health Services Research, 7, 15. https://doi.org/10.1186/1472-6963-7-15 DOI: https://doi.org/10.1186/1472-6963-7-15

Brewer, J., & Hunter, A. (1989). Multimethod research: A synthesis of styles. Sage.

Cai, D. Y. (2016). A concept analysis of cultural competence. International Journal of Nursing Sciences, 3(3), 268–273. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2016.08.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2016.08.002

Campinha-Bacote, J. (1996). A culturally competent model of nursing management. Surgical Service Management, 2(5), 22–25. DOI: https://doi.org/10.1097/00005217-199512030-00011

Campinha-Bacote, J. (1998). The process of cultural competence in the delivery of healthcare services. Transcultural C.A.R.E. Associates.

Campinha-Bacote, J. (1999). A model and instrument for addressing cultural competence in health care. The Journal of Nursing Education, 38(5), 203–207. DOI: https://doi.org/10.3928/0148-4834-19990501-06

Campinha-Bacote, J. (2002). The process of cultural competence in the delivery of healthcare services: A model of care. Journal of Transcultural Nursing, 13(3), 181–184. https://doi.org/10.1177/10459602013003003 DOI: https://doi.org/10.1177/10459602013003003

Carpenter-Song, E. A., Nordquest Schwallie, M., & Longhofer, J. (2007). Cultural competence reexamined: Critique and directions for the future. Psychiatric Services, 58(10), 1362–1365. https://doi.org/10.1176/ps.2007.58.10.1362 DOI: https://doi.org/10.1176/ps.2007.58.10.1362

Chae, D. H., & Lee, C. Y. (2014). Development and psychometric evaluation of the Korean version of the cultural competence scale for clinical nurses. Asian Nursing Research, 8(4), 305–312. https://doi.org/10.1016/j.anr.2014.06.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.anr.2014.06.004

Diallo, A. F., & McGrath, J. M. (2013). A glance at the future of cultural competency in healthcare. Newborn & Infant Nursing Reviews, 13(3), 121–123. https://doi.org/10.1053/j.nainr.2013.07.003 DOI: https://doi.org/10.1053/j.nainr.2013.07.003

Eche, I. J., & Aronowitz, T. (2017). Evaluating cultural competence of pediatric oncology nurses at a teaching hospital: A pilot study. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 34(6), 1–5. https://doi.org/10.1177/1043454217713452 DOI: https://doi.org/10.1177/1043454217713452

Gunaratnam, Y. (2007). Intercultural palliative care: Do we need cultural competence? International Journal of Palliative Nursing, 13(10), 470–477. https://doi.org/10.12968/ijpn.2007.13.10.27477 DOI: https://doi.org/10.12968/ijpn.2007.13.10.27477

Halbwachs, K. (2019). Samozavedanje in kritična refleksija v modelih kulturne kompetentnosti v zdravstvu. In B. Filej & B. M. Kaučič (Eds.), Medkulturna oskrba v zdrav­stvu (pp. 51–64). Visoka zdravstvena šola v Celju.

Jeffreys, M. R. (2000). Development and psychometric evaluation of the trans-cultural self-efficicacy tool: A synthesis of findings. Journal of Transcultural nursing, 11(2), 127–136. https://doi.org/10.1177/104365960001100207 DOI: https://doi.org/10.1177/104365960001100207

Jenks, A. C. (2011). From ‘lists of traits’ to ‘open-mindedness’: Emerging issues in cultural competence education. Culture, Medicine, and Psychiatry, 35(2), 209–235. https://doi.org/10.1007/s11013-011-9212-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s11013-011-9212-4

Kirmayer, J. L., Rousseau, C., Jarvis, G. C., & Guzder, J. (2008). The cultural context of clinical assessment. In A. Tasman, J. Kay, J. A. Lieberman, M. B. First, & M. Majeds (Eds.), Psychiatry (3rd ed., Vol. 1, pp. 55–65). Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470515167.ch4 DOI: https://doi.org/10.1002/9780470515167.ch4

Kleinman, A., & Benson, P. (2006). Anthropology in the clinic: The problem of cultural competency and how to fix it. PLOS Medicine, 3(10), 1673–1676. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030294 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030294

Košmerl, T. (2021). Kombinirani raziskovalni pristopi kot način združevanja kvalitativnih in kvantitativnih metod. Sodobna pedagogika, 72(1), 88–107.

Kumaş-Tan, Z, Beagan, B., Loppie, C., MacLeod, A., & Frank, B. (2007). Measures of cultural competence: Examining hidden assumptions. Academic Medicine, 82(6), 548–557. https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3180555a2d DOI: https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3180555a2d

Ličen, S., Karnjuš, I., & Prosen, M. (2017). Ensuring equality through the acquisition of cultural competence in nursing education: A systematic literature review. In A. Petelin, N. Šarabon, & B. Žvanut (Eds.), Health of the working-age population (pp. 113–121). University of Primorska Press. DOI: https://doi.org/10.26493/978-961-7023-32-9.113-121

Lipovec Čebron, U. (2017). Ko nujno postane nenujno: Raziskovanje zdravstvenih vidikov migracij v Sloveniji. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 57(1–2), 54–64.

Lipovec Čebron, U. (2020). Jezikovne in kulturne ovire v zdravstvenih ustanovah. In I. Huber, U. Lipovec Čebron, & S. Pistotnik (Eds.), Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji: Kvalitativna raziskava v 25 okoljih (pp. 120–140). Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Lipovec Čebron, U., & Huber, I. (2020). Cultural competence and healthcare: Experiences from Slovenia. Etnološka tribina, 50(43), 68–88. https://doi.org/10.15378/1848-9540.2020.43.02 DOI: https://doi.org/10.15378/1848-9540.2020.43.02

Lipovec Čebron, U., Pistotnik, S., Farkaš-Lainščak, J., & Huber, I. (2019). Medkulturne kompetence in zdravstvena oskrba v Sloveniji. In B. Filej & B. M. Kaučič (Eds.), Medkulturna oskrba v zdravstvu (pp. 35–49). Visoka zdravstvena šola v Celju.

Martínez, G. (2010). Language and power in healthcare: Towards a theory of language barriers among linguistic minorities in the United States. In J. L. Watzke, P. C. Miller, & M. Mantero (Eds.), Readings in Language Studies: Language and Power 2 (pp. 59–74). International Society for Language Studies.

Muaygil, R. A. (2018). From paternalistic to patronizing: How cultural competence can be ethically problematic. HEC Forum, 30(1), 13–29. https://doi.org/10.1007/s10730-017-9336-1 DOI: https://doi.org/10.1007/s10730-017-9336-1

Napier, D., Anca, C., Butler, B., Calabrese, J., Chater, A., Chatterjee, H., Guesnet, F., Horne, R., Jacyna, S., Jadhav, S., Macdonald, A., Neuendorf, U., Parkhurst, A., Reynolds, R., Scambler, G., Shamdasani, S., Zafer Smith, S., Stougaard-Nielsen, J., Thomson, L., … Woolf, K. (2014). Culture and Health. The Lancet, 384(9954), 1607–1639. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61603-2 DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61603-2

Office of Minority Health. (2001). National standards for culturally and linguistically appropriate services in health care: Final report. US Department of Health and Human Services.

Perng, S. J., & Watson, R. (2012). Construct validation of the nurse cultural competence scale: A hierarchy of abilities. Journal of clinical nursing, 21(11–12), 1678–1684. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03933.x

Plano Clark, V. L., Creswell, J. W., O´Neil Green, D., & Shope, R. J. (2008). Mixing quantitative and qualitative approaches: An introduction to emergent mixed methods research. In S. N. Hesse-Biber & P. Leavy (Eds.), Handbook of Emergent Methods (pp. 363–387). The Guilford Press.

Pulido-Fuentes, M., González, L. A., Vieira Martins, M. F., & Flores Martos, J. A. (2017). Health competence from a transcultural perspective: Knowing how to approach transcultural care. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 237(21), 365–372. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.022 DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.022

Purnell, L. (2016). Are we really measuring cultural competence? Nursing Science Quarterly, 29(2), 124–127. https://doi.org/10.1177/0894318416630100 DOI: https://doi.org/10.1177/0894318416630100

Razlag Kolar, T., Filej, B., & Kaučič, B. M. (2019). Pomen kulturne kompetentnosti medicinskih sester za kakovostno in k pacientu usmerjeno zdravstveno nego in oskrbo. In B. Filej & B. M. Kaučič (Eds.), Medkulturna oskrba v zdravstvu (pp. 75–95). Visoka zdravstvena šola v Celju.

Schim, S. M., & Doorenbos, A. Z. (2010). A three-dimensional model of cultural congruence: Framework for intervention. Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care, 6(3–4), 256–270. https://doi.org/10.1080/15524256.2010.529023 DOI: https://doi.org/10.1080/15524256.2010.529023

Schim, S. M., Doorenbos, A., Miller, J., & Benkert, R. (2003). Development of a cultural competence assessment instruments. Journal of Nursing Measurment, 11(1), 29–40. https://doi.org/10.1891/jnum.11.1.29.52062 DOI: https://doi.org/10.1891/jnum.11.1.29.52062

Schouler-Ocak, M., Graef-Calliess, I., Tarricone, I., Qureshi, A., Kastrup, M. C., & Bhugra, D. (2015). EPA guidance on cultural competence training. European Psychiatry, 30(3), 431–440. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.01.012 DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.01.012

Shoa-Jen, P., & Watson, R. (2012). Construct validation of the Nurse cultural competence scale: A hierarchy of abilities. Journal of Clinical Nursing, 21(11–12), 1678–1684. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03933.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03933.x

Smedley, A., Stith, J, & Nelson, A. R. (Eds.). (2003). Unequal treatment confronting racial and ethnic disparities in health care. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/12875 DOI: https://doi.org/10.17226/12875

Sotler, R. (2016). Merjenje kulturnih kompetenc v zdravstvu - uporabnost in zanesljivost. In D. Velikonja Kregar (Ed.), Celostna obravnava pacienta: Zbornik prispevkov: Mednarodna znanstvena konferenca (pp. 74–75). Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto.

Suh, E. E. (2004). The model of cultural competence through an evolutionary concept analysis. Journal of Transcultural Nursing, 15(2), 93–102. https://doi.org/10.1177/1043659603262488 DOI: https://doi.org/10.1177/1043659603262488

Tervalon, M., & Murray-Garcia, J. (1998). Cultural humility versus cultural competence: A critical distinction in defining physician training outcomes in multicultural education. Journal of Health Care for the Poor and Underserved, 9(2),117–125. https://doi.org/10.1353/hpu.2010.0233 DOI: https://doi.org/10.1353/hpu.2010.0233

Tulman, L., & Watts, R. J. (2008). Development and testing of the blueprint for integration of cultural competence in the curriculum questionnaire. Journal of Professional Nursing, 24(3), 161–166. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2008.01.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2008.01.006

Willen, S. S., Bullon, A., & Good, M.-J. D. (2010). Opening up a huge can of worms: Reflections on a “cultural sensitivity” course for psychiatry residents. Harvard Review of Psychiatry, 18(4), 247–253. https://doi.org/10.3109/10673229.2010.493748 DOI: https://doi.org/10.3109/10673229.2010.493748

Wilson, L., & Houghtaling, S. (2001). Report on a study of cultural competence teaching in California medical and dental schools. University of California San Francisco.

Objavljeno

22. 10. 2021

Kako citirati

Evalvacija kulturnih kompetenc na področju zdravstva: Zakaj je treba vpeljati kvalitativne pristope?. (2021). Andragoška Spoznanja, 27(2), 123-140. https://doi.org/10.4312/as/10185

Podobni članki

1-10 od 568

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.