Izboljševanje zdravstvene pismenosti nosečnic z uporabo sodobnih pristopov v zdravstveni vzgoji

Integrativni pregled literature

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/10187

Ključne besede:

nosečnost, prenatalna zdravstvena vzgoja, intervencija, socialna determinanta, zdravje

Povzetek

Optimalne zdravstvene izide v nosečnosti povezujemo s stopnjo zdravstvene pismenosti, ki je danes prepoznana kot ključna socialna determinanta zdravja. Namen integrativnega pregleda literature je bil preučiti, kateri sodobni pristopi (intervencije) zdravstvene vzgoje za dvig zdravstvene pismenosti nosečnic so razviti v svetu ter kakšna je vključenost strokovnjakov drugih disciplin v intervencije zdravstvene vzgoje. Pregledani so bili članki, objavljeni med letoma 2010 in 2021, iz naslednjih elektronskih podatkovnih zbirk: Cinahl in Medline (prek baze EBSCOhost), PubMed in ScienceDirect. V končno vsebinsko integrativno analizo je bilo umeščenih pet kvantitativnih raziskav. Zbrani podatki so bili analizirani z metodo tematske analize. Raziskave poročajo o vplivu zdravstvene pismenosti na prepričanja/stališča, znanje in življenjski slog med nosečnostjo, obenem pa tudi kažejo na to, da je vključevanje drugih, nezdravstvenih strokovnjakov v zdravstvenovzgojne intervencije zelo omejeno. Vidne so spremembe v pristopu sodobne zdravstvene vzgoje, a hkrati tudi to, da je ta proces prepočasen in nezadostno progresiven.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adams, S. H., Gregorich, S. E., Rising, S. S., Hutchison, M. in Chung, L. H. (2017). Integrating a nurse-midwife-led oral health intervention into CenteringPregnancy prenatal care: Results of a pilot study. Journal of midwifery & women’s health, 62(4), 463–469. https://doi.org/10.1111/jmwh.12613 DOI: https://doi.org/10.1111/jmwh.12613

Gibson, C. H. (1991). A concept analysis of empowerment. Journal of Advanced Nursing, 16(3), 354–361. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.1991.tb01660.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.1991.tb01660.x

Herval, Á. M., Oliveira, D. P. D., Gomes, V. E. in Vargas, A. M. D. (2019). Health education strategies targeting maternal and child health: A scoping review of educational methodologies. Medicine, 98(26), e16174. https://doi.org/10.1097/md.0000000000016174 DOI: https://doi.org/10.1097/MD.0000000000016174

Hong, Q. N., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., Gagnon, M. P., Griffiths, F., Nicolau, B., O’Cathain, A., Rousseau, M. C., Vedel, I. in Pluye, P. (2018). The Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) version 2018 for information professionals and researchers. Education for Information, 34(4), 285–291. https://doi.org/10.3233/EFI-180221 DOI: https://doi.org/10.3233/EFI-180221

Kamali, Z., Abedian, Z., SaberMohammad, A. in Dehnavi, Z. M. (2018). The effect of small group teaching on quality of life in pregnant women with nausea and vomiting: A clinical trial. Journal of education and health promotion, 7, 112. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_162_17

Karamolahi, P. F., Khalesi, Z. B. in Niknami, M. (2019). Pregnant women’s health literacy promotion strategies: A review. Journal of Pharmaceutical Research International, 28(2), 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v28i230198 DOI: https://doi.org/10.9734/jpri/2019/v28i230198

Krepitev zdravja za vse. (2019). S podporo Centra za krepitev zdravja do zdravih življenjskih navad. https://www.krepitev-zdravja.si/izvajalci-programa/center-za-krepitev-zdravja/

Kupratakul, J., Taneepanichskul, S., Voramongkol, N. in Phupong, V. (2010). A randomized controlled trial of knowledge sharing practice with empowerment strategies in pregnant women to improve exclusive breastfeeding during the first six months postpartum. Journal of the Medical Association of Thailand, 93(9), 1009–1018.

Lupattelli, A., Picinardi, M., Einarson, A. in Nordeng, H. (2014). Health literacy and its association with perception of teratogenic risks and health behavior during pregnancy. Patient Education and Counseling, 96(2), 171–178. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.04.014 DOI: https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.04.014

Nacionalni inštitut za javno zdravje. (2016). Strokovne podlage za nadgradnjo skupinske vzgoje za zdravje za bodoče starše in predlog skupinske vzgoje za zdravje za starše otrok do enega leta. NIJZ.

Nacionalni inštitut za javno zdravje. (2018). Vzgoja za zdravje za bodoče starše. https://www.nijz.si/sl/vzgoja-za-zdravje-za-bodoce-starse

Nawabi, F., Krebs, F., Vennedey, V., Shukri, A., Lorenz, L. in Stock, S. (2021). Health literacy in pregnant women: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7), 3847. https://doi.org/10.3390/ijerph18073847 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18073847

Nutbeam, D. (2019). Health education and health promotion revisited. Health Education Journal, 78(6), 705–709. https://doi.org/10.1177/0017896918770215 DOI: https://doi.org/10.1177/0017896918770215

Nutbeam, D. in Lloyd, J. E. (2021). Understanding and responding to health literacy as a social determinant of health. Annual Review of Public Health, 42(1), 159–173. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090419-102529 DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090419-102529

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71 DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Parker, R. in Ratzan, S. C. (2010). Health literacy: A second decade of distinction for Americans. Journal of Health Communication, 15(sup2), 20–33. https://doi.org/10.1080/10810730.2010.501094 DOI: https://doi.org/10.1080/10810730.2010.501094

Raynes-Greenow, C. H., Nassar, N., Torvaldsen, S., Trevena, L. in Roberts, C. L. (2010). Assisting informed decision making for labour analgesia: A randomised controlled trial of a decision aid for labour analgesia versus a pamphlet. BMC Pregnancy Childbirth, 10, 15. https://doi.org/10.1186/1471-2393-10-15 DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2393-10-15

Roter, D. L., Erby, L. H., Rimal, R. N., Smith, K. C., Larson, S., Bennett, I. M., Cole, K. W., Guan, Y., Molloy, M. in Bienstock, J. (2015). Empowering women’s prenatal communication: Does literacy matter? Journal of Health Communication, 20(sup2), 60–68. https://doi.org/10.1080/10810730.2015.1080330 DOI: https://doi.org/10.1080/10810730.2015.1080330

Rowlands, G., Shaw, A., Jaswal, S., Smith, S. in Harpham, T. (2017). Health literacy and the social determinants of health: A qualitative model from adult learners. Health Promotion International, 32(1), 130–138. https://doi.org/10.1093/heapro/dav093 DOI: https://doi.org/10.1093/heapro/dav093

Schillinger, D. (2020). The intersections between social determinants of health, health literacy, and health disparities. Studies in health technology and informatics, 269, 22–41. https://doi.org/10.3233/SHTI200020

Sentell, T., Vamos, S. in Okan, O. (2020). Interdisciplinary perspectives on health literacy research around the world: More important than ever in a time of COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(9), 3010. https://doi.org/10.3390/ijerph17093010 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17093010

Silva, E. P., Lima, R. T. in Osório, M. M. (2016). Impact of educational strategies in low-risk prenatal care: Systematic review of randomized clinical trials. Cien Saude Colet, 21(9), 2935–2948. https://doi.org/10.1590/1413-81232015219.01602015 DOI: https://doi.org/10.1590/1413-81232015219.01602015

Solhi, M., Abbasi, K., Ebadi Fard Azar, F. in Hosseini, A. (2019). Effect of health literacy education on self-care in pregnant women: A randomized controlled clinical trial. International journal of community based nursing and midwifery, 7(1), 2–12. https://doi.org/10.30476/ijcbnm.2019.40841

Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z. in Brand, H. (2012). Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health, 12(1), 80. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80 DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80

Turner, T. (2017). Health literacy and medical education. V R. A. Connelly in T. Turner (ur.), Health Literacy and Child Health Outcomes Promoting Effective Health Communication Strategies to Improve Quality of Care (str. 57–72). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50799-6 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-50799-6_6

Vamos, S., Okan, O., Sentell, T. in Rootman, I. (2020). Making a case for “education for health literacy”: An international perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(4), 1436. https://doi.org/10.3390/ijerph17041436 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17041436

Vila-Candel, R., Martínez-Arnau, F. M., de la Cámara-de las Heras, J. M., Castro-Sánchez, E. in Pérez-Ros, P. (2020). Interventions to improve health among reproductive-age women of low health literacy: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(20), 7405. https://doi.org/10.3390/ijerph17207405 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17207405

Whittemore, R. in Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. Journal of Advanced Nursing, 52(5), 546–553. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x

World Health Organisation. (2021). Promoting healthy pregnancy. https://www.who.int/activities/promoting-healthy-pregnancy

Yee, L. M., Wolf, M., Mullen, R., Bergeron, A. R., Cooper Bailey, S., Levine, R. in Grobman, W. A. (2014). A randomized trial of a prenatal genetic testing interactive computerized information aid. Prenatal Diagnosis, 34(6), 552–557. https://doi.org/10.1002/pd.4347 DOI: https://doi.org/10.1002/pd.4347

Zibellini, J., Muscat, D. M., Kizirian, N. in Gordon, A. (2021). Effect of health literacy interventions on pregnancy outcomes: A systematic review. Women and Birth, 34(2), 180–186. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.01.010 DOI: https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.01.010

Prenosi

Objavljeno

22. 10. 2021

Kako citirati

Izboljševanje zdravstvene pismenosti nosečnic z uporabo sodobnih pristopov v zdravstveni vzgoji: Integrativni pregled literature. (2021). Andragoška Spoznanja, 27(2), 75-91. https://doi.org/10.4312/as/10187

Podobni članki

1-10 od 72

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.