Zdravstveni kotički in izobraževanje za zdravje v splošnih knjižnicah

Avtorji

  • Katarina Švab Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/10188

Ključne besede:

splošne knjižnice, zdravstveni kotički, zdravje, izobraževanje

Povzetek

V članku je prikazana raziskava o zdravstvenih kotičkih v slovenskih splošnih knjižnicah. Namen je bil analizirati dejavnosti zdravstvenih kotičkov in predstaviti prednosti ter pomanjkljivosti oz. izzive. Uporabljene so bile različne metode zbiranja podatkov: intervjuji s knjižničarji, analiza spletnih strani in družbenih omrežij ter opazovanje. Rezultati so pokazali, da se knjižnice zavedajo pomena izobraževanja za zdravje in organizirajo veliko število izobraževanj za zdravje, vendar pa se ta le v manjši meri izvedejo v zdravstvenih kotičkih. Zdravstveni kotički so urejeni in smiselno umeščeni v knjižnični prostor, potrebovali pa bi nove strategije za izobraževanje za zdravje. Poseben izziv pri načrtovanju in izvajanju izobraževanja za zdravje so informacijsko slabše pismeni uporabniki, saj mnogo priložnosti pridobivanja informacij ponujajo prav splet in družbena omrežja. S spremenjeno strategijo izobraževanja bodo lahko v prihodnosti zdravstveni kotički imeli močnejšo vlogo pri ozaveščanju uporabnikov na področju zdravja.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Andreassen, H. K., Bujnowska-Fedak, M. M., Chronaki, C. E., Dumitru, R. C., Pudule, I., Santana, S., Voss, H. in Wynn, R. (2007). European citizens' use of E-health services: A study of seven countries. BMC public health, 7(1), 1–7. https://doi.org/10.1186/1471-2458-7-53 DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2458-7-53

Anker, A. E., Reinhart, A. M. in Feeley, T. H. (2011). Health information seeking: A review of measures and methods. Patient education and counseling, 82(3), 346–354. https://doi.org/10.1016/j.pec.2010.12.008 DOI: https://doi.org/10.1016/j.pec.2010.12.008

Bennett-Kapusniak, R. K. (2018). Public library programs and services for midlife and beyond: Expanding opportunities for a growing population. ABC-CLIO.

Collins, L. N. (2015). Healthy libraries develop healthy communities: Public libraries and their tremendous efforts to support the Affordable Care Act. Journal of consumer health on the Internet, 19(1), 68–76. https://doi.org/10.1080/15398285.2014.988467 DOI: https://doi.org/10.1080/15398285.2014.988467

Coulter, A., Ellins, J., Swain, D., Clarke, A., Heron, P., Rasul, F. in Sheldon, H. (2006). Assessing the quality of information to support people in making decisions about their health and healthcare. Picker Institute Europe. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.108.4236&rep=rep1&type=pdf

Delić, D., Polašek, O. in Kern, J. (2006). Internet health-information seekers in Croatia-who, what, and why? Medical informatics and the Internet in medicine, 31(4), 267–273. https://doi.org/10.1080/14639230600991726 DOI: https://doi.org/10.1080/14639230600991726

Estacio, E. V. in Comings, J. (2013). Health literacy: Exploring future directions and potential contributions from health psychology. Journal of Health Psychology, 18(8), 997–1003. https://doi.org/10.1177/1359105313476978 DOI: https://doi.org/10.1177/1359105313476978

Flick, U. (2018). An Introduction to Qualitative Research. Sage. DOI: https://doi.org/10.4135/9781529716641

Fox, S. in Duggan, M. (2013). Health online 2013. Pew Internet & American Life Project. https://www.ordinedeimedici.com/documenti/Docs7-cybercondria-PIP-HealthOnline.pdf

Fox, S. in Rainie, L. (2002). How Internet users decide what information to trust when they or their loved ones are sick. Pew Internet & American Life Project.

Huotari, M. L., Enwald, H., Hirvonen, N., Keränen, A.-M., Jokelainen, T., Salonurmi T. in Niemelä, R. (2015). Everday health information literacy in counselling on healthy eating: The case of PrevMetSyn. V S. Kurbanoglu, S. Špiranec, E. Grassian, D. Mizrachi in L. Roy (ur.), Information literacy: Moving toward sustainability: Third European Conference, ECIL 2015, Tallinn, Estonia, October 19–22, 2015, Revised Selected Papers (zbirka Communications in Computer and Information Science, št. 552, str. 223–232). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28197-1_23 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-28197-1_23

Ingham, A. (2014). Can your public library improve your health and well-being? An investigation of East Sussex Library and Information Service. Health Information & Libraries Journal, 31(2), 156–160. https://doi.org/10.1111/hir.12065 DOI: https://doi.org/10.1111/hir.12065

Kickbusch, I. (2008). Health literacy: An essential skill for the twenty-first century. Health Education, 108(2), 101–104. https://doi.org/10.1108/09654280810855559 DOI: https://doi.org/10.1108/09654280810855559

Kodela, T. (2015). Po nova znanja za knjižnico, 2. del – v Stoke-on-Trent v Veliko Britanijo. Knjižničarske novice, 25(8/9), 22–25.

Komel, A. (2016). Študija uporabnikov medicinske literature v Goriški knjižnici Franceta Bevka [Diplomsko delo]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Kozel, J. (2010). Uporaba interneta v zdravstvene namene [Diplomsko delo]. Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Linnan, L. A., Wildemuth, B. M., Gollop, C., Hull, P., Silbajoris, C. in Monnig, R. (2004). Public librarians as a resource for promoting health: Results from the Health for Everyone in Libraries Project (HELP) librarian survey. Health Promotion Practice, 5(2), 182–190. https://doi.org/10.1177/1524839903258018 DOI: https://doi.org/10.1177/1524839903258018

Morgan, A. U., Dupuis, R., D’Alonzo, B., Johnson, A., Graves, A., Brooks, K. L., McClintock, A., Klusaritz, H., Bogner, H., Long, J. A., Grande, D. in Cannuscio, C. C. (2016). Beyond books: Public libraries as partners for population health. Health Affairs, 35(11), 2030–2036. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2016.0724 DOI: https://doi.org/10.1377/hlthaff.2016.0724

Nacionalni inštitut za javno zdravje. (2021). Projekt Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji (ZaPiS). https://www.nijz.si/sl/projekt-zapis-dvig-zdravstvene-pismenosti-v-sloveniji

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. (2018). Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028). https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Zakonodaja-ki-ni-na-PISRS/Kulturna-dediscina/2ffbd52377/Strokovna-priporocila-in-standardi-za-splosne-knjiznice.pdf

Narodna in univerzitetna knjižnica. (2021). BibSiSt Online: Statistični podatki o knjižnicah. http://bibsist.nuk.uni-lj.si/

Pálsdóttir, Á. (2014). Preferences in the use of social media for seeking and communicating health and lifestyle information. Information Research: An International Electronic Journal, 19(4).

Pletneva, N., Vargas, A. in Boyer, C. (2011). How do general public search online health information. Health On the Net Foundation. https://www.hon.ch/Global/pdf/Khresmoi/KRESMOI_internet_health_search_information_HON.pdf

Powell, J., Inglis, N., Ronnie, J., in Large, S. (2011). The characteristics and motivations of online health information seekers: Cross-sectional survey and qualitative interview study. Journal of medical Internet research, 13(1), e20. https://doi.org/10.2196/jmir.1600 DOI: https://doi.org/10.2196/jmir.1600

Radick, L. (2015). Improving health literacy, one public library at a time. American Libraries, 46(11/12), 48–53.

Ramšak, M. (2011). V pričakovanju e-zdravja: Medicina, tehnologija, družba in etika. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 21(72), 35–55.

Resman, S. (2018). Borza zdravja v MKL: Smernice za delovanje. Mestna knjižnica Ljubljana. https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2021/04/Borza_zdravja.pdf

Rožić, A., Tržan-Herman, N. in Jakac-Bizjak, V. (2010). Zdravstveni kotiček – delo na projektu “Splošne knjižnice za zdravje občanov”. Knjižničarske novice, 20(10), 11–15.

Rubenstein, E. L. (2016). Health information and health literacy: Public library practices, challenges, and opportunities. Public Library Quarterly, 35(1), 49–71. https://doi.org/10.1080/01616846.2016.1163974 DOI: https://doi.org/10.1080/01616846.2016.1163974

Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z. in Brand, H. (2012). Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. BMC public health, 12(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80 DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80

Svet referenčnih in uporabniških storitev Ameriškega knjižničarskega združenja. (2015). Health and medical reference guidelines. https://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/guidelinesmedical

Šinko, S. (2012). Splošne knjižnice in izobraževanje odraslih. Andragoška Spoznanja, 18(3), 53–61. https://doi.org/10.4312/as.18.3.53-61 DOI: https://doi.org/10.4312/as.18.3.53-61

Švab, K. (2020). Facebook, Instagram in Twitter osrednjih območnih knjižnic med karanteno zaradi COVID-19. Knjižničarske novice, 30(5), 7–9.

Traver, M., Basagoiti, I., Martinez-Millana, A., Fernández-Llatas, C. in Traver, V. (2016, August). Experiences of a general practitioner in the daily practice about Digital Health Literacy: The real needs. V 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (str. 5644–5647). IEEE. https://doi.org/10.1109/EMBC.2016.7592007 DOI: https://doi.org/10.1109/EMBC.2016.7592007

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). (2001). Uradni list RS, št. 87/1, 96/02. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2442

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP). (2008). Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281

Zdravstveni dom Kranj. (2021). Vabilo na večerne klepete o zdravju v Mestno knjižnico Kranj. https://www.zd-kranj.si/?subpageid=13&page=4&contid=259

Zickuhr, K. (2010). Generations 2010: Online activities. Pew research and Internet Project. https://www.pewresearch.org/internet/2010/12/16/online-activities/

Prenosi

Objavljeno

22. 10. 2021 — posodobljeno 2. 12. 2021

Kako citirati

Zdravstveni kotički in izobraževanje za zdravje v splošnih knjižnicah. (2021). Andragoška Spoznanja, 27(2), 93-107. https://doi.org/10.4312/as/10188

Podobni članki

1-10 od 516

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.