Nacionalna energetska pot Slovenija kot interaktivna metoda učenja

Avtorji

  • Bojan Žnidaršič Vitra Cerknica

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.19.4.82-89

Ključne besede:

učenje odraslih, vseživljenjsko učenje, izkustveno učenje, neformalno izobraževanje odraslih, učinkovita raba energije, obnovljivi viri, interaktivno učenje, prostovoljstvo, kakovost življenja, energetsko svetovanje

Povzetek

Avtor predstavlja inovacijo v neformalnem izobraževanju odraslih na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). To je Nacionalna energetska pot Slovenija, ki z različnimi viri informacij sledi sodobnim spoznanjem o učenju odraslih, kar omogoča postopno in individualizirano konstruiranje znanja ter na podlagi tega informirano odločanje. Na spletnem portalu so predstavljeni različni nasveti in mreža 660 raznolikih stavb iz vse Slovenije. To so primeri dobrih praks, ki jih lahko iskalci informacij tudi obiščejo in se pogovorijo z lastniki. Slednji delujejo kot mreža izkušenih prostovoljcev, ki svoja spoznanja in izkušnje prenašajo novim graditeljem ali investitorjem. Pri tovrstnem izobraževanju, ki je namenjeno kakovostni izbiri energetsko učinkovitih materialov in opreme, se združuje v celoto strokovno, nekomercialno in brezplačno svetovanje ter izkustveno znanje lastnikov ali upravljavcev energetsko učinkovitih objektov.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

30. 12. 2013

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Nacionalna energetska pot Slovenija kot interaktivna metoda učenja. (2013). Andragoška Spoznanja, 19(4), 82-89. https://doi.org/10.4312/as.19.4.82-89

Podobni članki

1-10 od 765

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.