Profesionalni razvoj izobraževalcev

Avtorji

  • Nives Ličen Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Alenka Šeliga Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.13.2.21-36

Ključne besede:

izobraževalci, profesionalni razvoj, kakovost, mentorji, karierno svetovanje

Povzetek

Raziskava izhaja iz vprašanj, kako izobraževalci doživljajo svoj profesionalni razvoj in s tem povezano kakovost izobraževanja. Zanima nas, ali zaznavajo potrebe po repozicioniranju svoje vloge in kak{ne so potrebe po razvoju novih oblik izobraževanja, ki bi omogočile mobilnost učiteljev med različnimi prostori izobraževanja. Intervjuji z učitelji pripravniki in učitelji v pozni fazi kariere kažejo, da oboji povezujejo kakovost s kreativnostjo in individualnimi metodami učenja. Doživljanja izobraževalcev v poznejši karieri so blizu sodobnim pojmovanjem kakovosti v refleksivni organizaciji, kjer kakovost merijo z inovativnostjo, etičnostjo in trajnostnim razvojem. Pri profesionalnem razvoju izobraževalcev še niso uveljavljeni karierno svetovanje in druge metode, ki bi spodbujale načrten profesionalni razvoj. Mentorji so premalo usposobljeni za delo z odraslimi. Potrebujejo dodatna profesionalna znanja za delovanje v tandemih s pripravniki. Ker se mentorji pojavljajo na različnih stopnjah kariere, ne le kot mentorji pripravnikom, potrebujemo nove izobraževalne programe za mentorje. Izobraževalci v pozni fazi kariere opazijo več možnosti za svoje delovanje ob repozicioniranju profesionalne vloge, npr. kot osebni učitelji Kakovostno je tisto izobraževanje, ki odpira posamezniku več zaposlitvenih možnosti, kot jih najdemo v trenutno vzpostavljenem sistemu izobraževanja, in omogoča delovanje izobraževalcev tudi v poznejših letih (starejši učitelji) ter po upokojitvi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2007

Kako citirati

Ličen, N., & Šeliga, A. (2007). Profesionalni razvoj izobraževalcev. Andragoška Spoznanja, 13(2), 21–36. https://doi.org/10.4312/as.13.2.21-36

Številka

Rubrike

Članki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>