Izobraževanje odraslih na področju zdravja: pomen družbenokulturnih dimenzij in interdisciplinarnosti

Avtorji

  • Uršula Lipovec Čebron Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Nives Ličen Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/10406

Ključne besede:

zdravstvena vzgoja, izobraževanje za zdravje, zdravstvena pismenost

Povzetek

Izobraževanje odraslih na področju zdravja postaja vedno bolj obsežno polje v andragogiki ter drugih družboslovnih, humanističnih in medicinskih vedah, kar se med drugim odraža v samostojnih revijah, interdisciplinarno zasnovanih razpravah o raziskovanju, v mednarodnih projektih, mnogovrstnosti praks in tudi v pestrosti poimenovanj: zdravstvena vzgoja, izobraževanje za zdravje, zdravstveno izobraževanje, vzgoja in izobraževanje za zdravje, razvoj zdravstvene pismenosti ali zdravstveno opismenjevanje, ozaveščanje o zdravju. V tej tematski številki je odnos med izobraževanjem in zdravjem/boleznijo osvetljen z dveh zornih kotov. Prvi obravnava vpliv izobraževanja, vključenosti v izobraževalne programe na zdravje in dobro počutje. Drugi zorni kot razmerja med zdravjem in izobraževanjem odpira pogled na izobraževanje, ki je ciljno pripravljeno z namenom izboljševanja znanja o zdravju/bolezni.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Cardano, M., Giarelli, G. in Vicarelli, G. (ur.). (2020). Sociologia della salute e della medicina. Il Mulino.

English, L. (ur.). (2012). Adult education and health. University of Toronto. https://doi.org/10.3138/9781442685208 DOI: https://doi.org/10.3138/9781442685208

Francescato, D., Tomai, M. in Ghirelli, G. (2020). Fondamenti di psicologia di comunità. Carocci.

Gilbert, G., Sawyer, R. in McNeill, E. (2015). Health education: Creating strategies for school and community health. Jones & Bartlett Learning.

Lauzon, A. in Farabakhsh, R. (2014). The power of collaborative inquiry and metaphor in meeting the health literacy needs of rural immigrant women: A case of parent education. V V. Wang (ur.), Handbook of research on adult and community health education: Tools, trends, and methodologies (str. 51–67). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6260-5.ch004 DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6260-5.ch004

Leahy, D., Fitzpatrick, K. in Wright, J. (ur.). (2020). Social theory and health education: Forging new insights in research. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351048163 DOI: https://doi.org/10.4324/9781351048163

Nutbeam, D. (2019). Health education and health promotion revisited. Health Education Journal, 78(6), 705–709. https://doi.org/10.1177/0017896918770215 DOI: https://doi.org/10.1177/0017896918770215

Nutbeam, D., Levin-Zamir, D. in Rowlands, G. (ur.). (2019). Health literacy in context: Settings, media, and populations. MDPI. https://doi.org/10.3390/books978-3-03897-472-7 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph15122657

Pokorn, N. in Lipovec Čebron, U. (ur.). (2019). Večjezično zdravje: Komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610601364 DOI: https://doi.org/10.4312/9789610601364

Seedat, M., Suffla, S. in Christie, D. (ur.). (2017). Emancipatory and participatory methodologies in peace, critical, and community psychology. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63489-0 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-63489-0

Silberberg, M., Muhlbaier, L., Hart-Brothers, E., Weaver, S. in James, S. (2020). The role of socioeconomic status in a community-based study of diabetes secondary prevention among African Americans. International Journal of Health Promotion and Education. https://doi.org/10.1080/14635240.2020.1866999 DOI: https://doi.org/10.1080/14635240.2020.1866999

Wang, V. (ur.). (2014). Handbook of research on adult and community health education: Tools, trends, and methodologies. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6260-5 DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6260-5

Willis, C. D., Saul, J. E., Bitz, J., Pompu, K. in Jackson, B. (2014). Improving organizational capacity to adress health literacy in public health: A rapid realist review. Public Health, 128(6), 515–524. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2014.01.014 DOI: https://doi.org/10.1016/j.puhe.2014.01.014

Objavljeno

22. 10. 2021

Kako citirati

Izobraževanje odraslih na področju zdravja: pomen družbenokulturnih dimenzij in interdisciplinarnosti. (2021). Andragoška Spoznanja, 27(2), 3-13. https://doi.org/10.4312/as/10406

Podobni članki

1-10 od 723

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.