Karierno odločanje in zanimanje študentk na področju inženirstva

Kvalitativna analiza vpliva osebnih in kontekstualnih dejavnikov

Avtorji

  • Concetta Tino Univerza v Padovi, Italija
  • Maria Cristina Lavagnolo Univerza v Padovi, Italija
  • Monica Fedeli Univerza v Padovi, Italija
  • Laura Bierema Univerza v Georgi, Athens, Združene države

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/10408

Ključne besede:

karierno odločanje žensk, samoučinkovitost, socialno kognitivna karierna teorija, študijski program okoljsko inženirstvo, priznavanje

Povzetek

Cilj analize je bil bolje razumeti vpliv, ki ga imajo osebni in kontekstualni dejavniki na karierno odločanje in zanimanje žensk za študij inženirstva. Na podlagi socialno kognitivne karierne teorije in ob uporabi kvalitativnega pristopa je bilo izvedenih devet intervjujev z dodiplomskimi študentkami na univerzi v severni Italiji. Rezultati kažejo na štiri glavne vidike: a) zanimanje za inženirstvo pri študentkah na enak način kultivirajo kontekstualni dejavniki v različnih kulturah; b) na njihovo zanimanje za področje inženirstva vpliva občutek samoučinkovitosti; c) to zanimanje krepi notranje in zunanje priznavanje; d) na njihovo karierno odločanje vplivajo tako osebni kot kontekstualni dejavniki. Članek spodbuja h kulturnim spremembam na področju inženirstva ter poroča o praktičnih ugotovitvah za izvajalce izobraževanj in oblikovalce politik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Avolio, B., Chávez, J., & Vílchez-Román, C. (2020). Factors that contribute to the underrepresentation of women in science careers worldwide: A literature review. Social Psychology of Education, 23(3), 773–794. https://doi.org/10.1007/s11218-020-09558-y

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44, 1175–1184. https://doi.org/10.1037/0003-066x.44.9.1175

Brown, S. D., & Lent, R. W. (2019). Social cognitive career theory at 25: Progress in studying the domain satisfaction and career self-management models. Journal of Career Assessment, 27(4), 563–578. https://doi.org/10.1177/1069072719852736

Carlone, H. B., & Johnson, A. (2007). Understanding the science experiences of successful women of color: Science identity as an analytic lens. Journal of Research in Science Teaching, 44(8), 1187–1218. https://doi.org/10.1002/tea.20237

Eccles, J. S. (2014). Gendered socialization of STEM interests in the family. International Journal of Gender, Science, and Technology, 7(2), 116–132.

Ferry, T. R., Fouad, N. A., & Smith, P. L. (2000). The role of family context in a social cognitive model for career-related choice behavior: A math and science perspective. Journal of vocational behavior, 57(3), 348–364.

Haswell, M. M. (2019). Barriers to success: Disadvantages of gender normative language to women in STEM. In Information Resources Management Association (Eds.), Gender and Diversity: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 77–94). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-6912-1.ch005

Jackson, D., & Bridgstock, R. (2019). Evidencing student success and career outcomes among business and creative industries graduates. Journal of Higher Education Policy and Management, 41(5), 451–467. https://doi.org/10.1080/1360080X.2019.1646377

Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of qualitative descriptive studies: A systematic review. Research in nursing & health, 40(1), 23–42. https://doi.org/10.1002/nur.21768

Lee, H. S., Flores, L. Y., Navarro, R. L., & Kanagui-Muñoz, M. (2015). A longitudinal test of social cognitive career theory’s academic persistence model among Latino/a and White men and women engineering students. Journal of Vocational Behavior, 88, 95–103. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.02.003

Lent, R. W., & Brown, S. D. (2013). Social cognitive model of career self-management: Toward a unifying view of adaptive career behavior across the life span. Journal of counseling psychology, 60(4), 557–568. https://doi.org/10.1037/a0033446

Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79–122. https://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027

Lent, R. W., Sheu, H. B., Singley, D., Schmidt, J. A., Schmidt, L. C., & Gloster, C. S. (2008). Longitudinal relations of self-efficacy to outcome expectations, interests, and major choice goals in engineering students. Journal of Vocational Behavior, 73(2), 328–335. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2008.07.005

Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). Work motivation and satisfaction: Light at the end of the tunnel. Psychological science, 1(4), 240–246. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1990.tb00207.x

Makarem, Y., & Wang, J. (2020). Career experiences of women in science, technology, engineering, and mathematics fields: A systematic literature review. Human Resource Development Quarterly, 31(1), 91–111. https://doi.org/10.1002/hrdq.21380

Marra, R. M., Rodgers, K. A., Shen, D., & Bogue, B. (2009). Women engineering students and self-efficacy: A multi-year, multi-institution study of women engineering student self-efficacy. Journal of engineering education, 98(1), 27–38. https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2009.tb01003.x

McKinney, J., Chang, M. L., & Glassmeyer, D. (2021). Why females choose STEM majors: Understanding the relationships between major, personality, interests, self-efficacy, and anxiety. Journal for STEM Education Research, 4, 278–300. https://doi.org/10.1007/s41979-021-00050-6

OECD. (2017). Report on the Gender initiative: Gender equality in education, employment and entrepreneurship. OECD. https://www.oecd.org/education/48111145.pdf

Papafilippou, V., & Bentley, L. (2017). Gendered transitions, career identities and possible selves: The case of engineering graduates. Journal of Education and Work, 30(8), 827–839. https://doi.org/10.1080/13639080.2017.1375088

Sandelowski, M. (2010). What’s in a name? Qualitative description revisited. Research in Nursing & Health, 33(1), 77–84. https://doi.org/10.1002/nur.20362

Tino, C., Frison, D., & Fedeli, M. (2018). Leadership femminile e valore trasformativo dell’esperienza. Educational Reflective Practices, 1, 70–86. https://doi.org/10.3280/ERP2018-001005

Tino, C., Tore, R., & Fedeli, M. (2021). Ingegneria come percorso di studio e di carriera per le studentesse: fattori che ne determinano la scelta. AG AboutGender. International journal of gender studies, 10(19), 240–267. https://doi.org/10.15167/2279-5057/AG2021.10.19.1254

Objavljeno

16.02.2022 — posodobljeno 06.04.2023

Kako citirati

Tino, C., Lavagnolo, M. C., Fedeli, M., & Bierema, L. (2023). Karierno odločanje in zanimanje študentk na področju inženirstva: Kvalitativna analiza vpliva osebnih in kontekstualnih dejavnikov. Andragoška Spoznanja, 29(1), 59–80. https://doi.org/10.4312/as/10408

Številka

Rubrike

Netematski članki