Evalvacija izkušenj visokošolskih učiteljev zdravstvene nege, pridobljenih na digitalnem modularnem tečaju

Avtorji

  • Sabina Ličen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Izola
  • Igor Karnjuš Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Izola
  • Mirko Prosen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Izola

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/10547

Ključne besede:

e-izobraževanje, spletno učenje, učitelji zdravstvene nege, kakovost, visokošolsko izobraževanje

Povzetek

Pandemija covida-19 je prinesla nov izziv za uvajanje IKT v izobraževanje. Hkrati se je pokazala tudi potreba izobraževalnih ustanov po razvijanju standardov in na podlagi teh zagotavljanju kakovosti pri načrtovanju uporabe digitalne tehnologije. Namen raziskave je bil evalvirati izkušnje visokošolskih učiteljev zdravstvene nege v Sloveniji, pridobljene na devettedenskem modularnem spletnem tečaju o oblikovanju, izvajanju in vrednotenju spletnih učnih enot, ki je bil pripravljen na podlagi standarda kakovosti za digitalno izobraževanje. Uporabljen je bil pristop mešanih metod dela. Evalvacija izkušenj učiteljev zdravstvene nege je potekala s kvantitativno (presečna raziskava) in kvalitativno (fokusna skupina) metodo. Cronbachov koeficient alfa za celoten vprašalnik je bil 0,921, kar nakazuje na odlično notranjo skladnost vprašalnika, razvitega za namen evalvacije. Na podlagi tematske analize smo opredelili tri teme. Ob zaključku tečaja so učitelji zdravstvene nege izrazili željo po dodatnih tečajih, na katerih bi pridobili in poglobili znanje o pripravi, izvedbi in evalvaciji izobraževalne enote s pomočjo digitalne tehnologije.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahmad, I., Said, H., Khan, F., & Al-Balushi, F. (2014). Effect of e-learning on professional development of university teachers. Research Journal of Recent Sciences, 3(7), 1–4.

Alqurashi, E. (2019). Predicting student satisfaction and perceived learning within online learning environments. Distance Education, 40(1), 133–148. https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1553562 DOI: https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1553562

Authement, R. S., & Dormire, S. L. (2020). Introduction to the Online Nursing Education Best Practices Guide. SAGE Open Nursing, 6, 2377960820937290. https://doi.org/10.1177/2377960820937290 DOI: https://doi.org/10.1177/2377960820937290

Baltà-Salvador, R., Olmedo-Torre, N., Peña, M., & Renta-Davids, A.-I. (2021). Academic and emotional effects of online learning during the COVID-19 pandemic on engineering students. Education and Information Technologies, 26(6), 7407–7434. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10593-1 DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-021-10593-1

Barbour, M. K. (2021). The shift to distance learning: Tracing the roots of 100+ years of practice and opportunity. TechTrends, 65(6), 919–922. https://doi.org/10.1007/s11528-021-00670-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s11528-021-00670-0

Coman, C., Țîru, L. G., Meseșan-Schmitz, L., Stanciu, C., & Bularca, M. C. (2020). Online teaching and learning in higher education during the coronavirus pandemic: Students’ perspective. Sustainability, 12(24), 10367. https://doi.org/10.3390/su122410367 DOI: https://doi.org/10.3390/su122410367

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE Publications.

Doyle, L., McCabe, C., Keogh, B., Brady, A., & McCann, M. (2020). An overview of the qualitative descriptive design within nursing research. Journal of Research in Nursing, 25(5), 443–455. https://doi.org/10.1177/1744987119880234 DOI: https://doi.org/10.1177/1744987119880234

Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. SAGE Open, 4(1), 2158244014522633. https://doi.org/10.1177/2158244014522633 DOI: https://doi.org/10.1177/2158244014522633

European Commission. (2020). Digital education action plan (2021-2027). https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

Frazer, C., Sullivan, D. H., Weatherspoon, D., & Hussey, L. (2017). Faculty perceptions of online teaching effectiveness and indicators of quality. Nursing Research and Practice, 2017, 9374189. https://doi.org/10.1155/2017/9374189 DOI: https://doi.org/10.1155/2017/9374189

Guest, G., Namey, E., & McKenna, K. (2017). How many focus groups are enough? Building an evidence base for nonprobability sample sizes. Field Methods, 29(1), 3–22. https://doi.org/10.1177/1525822X16639015 DOI: https://doi.org/10.1177/1525822X16639015

Kim, S.-Y., Kim, S.-J., & Lee, S.-H. (2021). Effects of online learning on nursing students in South Korea during COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16), 8506. https://doi.org/10.3390/ijerph18168506 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18168506

Ličen, S. (2021). Nursing education in the time of COVID-19: What has it taught us? Obzornik Zdravstvene Nege, 55(1), 4–6. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3080 DOI: https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3080

MacDonald, C. J., Backhaus, I., Vanezi, E., Yeratziotis, A., Clendinneng, D., Seriola, L., Häkkinen, S., Cassar, M., Mettouris, C., & Papadopoulos, G. A. (2021). European Union digital education quality standard framework and companion evaluation toolkit. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning. https://doi.org/10.1080/02680513.2021.1936476 DOI: https://doi.org/10.1080/02680513.2021.1936476

MacDonald, C. J., Ličen, S., Clendinneng, D., Prosen, M., Filomeno, L., Mifsud, N., James, C., Backhaus, I., Cassar, M., Karnjuš, I., & Giuseppe, L. T. (2021). Program evaluation of a continuing education course to support academic staff transitioning to online teaching. IJSPE, 3(2), 54–80.

Misirli, O., & Ergulec, F. (2021). Emergency remote teaching during the COVID-19 pandemic: Parents experiences and perspectives. Education and Information Technologies, 26(6), 6699–6718. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10520-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-021-10520-4

OECD. (2016). Innovating Education and Educating for Innovation: The Power of Digital Technologies and Skills. https://www.oecd.org/education/innovating-education-and-educating-for-innovation-9789264265097-en.htm DOI: https://doi.org/10.1787/9789264265097-en

Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., Guàrdia, L., & Koole, M. (2020). Online university teaching during and after the covid-19 crisis: Refocusing teacher presence and learning activity. Postdigital Science and Education, 2(3), 923–945. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00155-y DOI: https://doi.org/10.1007/s42438-020-00155-y

Roddy, C., Amiet, D. L., Chung, J., Holt, C., Shaw, L., McKenzie, S., Garivaldis, F., Lodge, J. M., & Mundy, M. E. (2017). Applying best practice online learning, teaching, and support to intensive online environments: An integrative review. Frontiers in Education, 2, 59. https://doi.org/10.3389/feduc.2017.00059 DOI: https://doi.org/10.3389/feduc.2017.00059

Slapac, A., Balcerzak, P., & O’Brien, K. (2021). Handbook of research on the global empowerment of educators and student learning through action research. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6922-1 DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6922-1

UNESCO. (2020a). COVID-19 educational disruption and response. https://en.unesco.org/news/covid-19-educational-disruption-and-response

UNESCO. (2020b). 1.3 billion learners are still affected by school or university closures. https://en.unesco.org/news/13-billion-learners-are-still-affected-school-university-closures-educational-institutions

Wang, C.-Y., Zhang, Y.-Y., & Chen, S.-C. (2021). The empirical study of college students’ e-learning effectiveness and its antecedents toward the COVID-19 epidemic environment. Frontiers in Psychology, 12, 3212. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.573590 DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.573590

Yeo, S. C., Lai, C. K. Y., Tan, J., & Gooley, J. J. (2021). A targeted e-learning approach for keeping universities open during the COVID-19 pandemic while reducing student physical interactions. PLOS ONE, 16(4), e0249839. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249839 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249839

Zalat, M. M., Hamed, M. S., & Bolbol, S. A. (2021). The experiences, challenges, and acceptance of e-learning as a tool for teaching during the COVID-19 pandemic among university medical staff. PLOS ONE, 16(3), e0248758. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248758 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248758

Objavljeno

14. 04. 2022

Kako citirati

Evalvacija izkušenj visokošolskih učiteljev zdravstvene nege, pridobljenih na digitalnem modularnem tečaju. (2022). Andragoška Spoznanja, 28(1), 43-55. https://doi.org/10.4312/as/10547

Podobni članki

1-10 od 623

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.