Kako uporabno je mikroučenje v visokošolskem izobraževanju?

Avtorji

  • Lea Bregar DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, Maribor
  • Jasna Dominko Baloh DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, Maribor

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/10563

Ključne besede:

mikroučenje, visokošolsko izobraževanje, tehnološko podprto izobraževanje, študentsko soustvarjanje učnih virov

Povzetek

V zadnjem desetletju in pol je razmah mobilnih in digitalnih tehnologij omogočil razvoj mikroučenja, ki sega prek prvotnega koncepta učenja kratkih vsebin zaradi boljšega pomnjenja. Namen prispevka je raziskati potenciale tehnološko podprtega mikroučenja za visokošolsko izobraževanje; v primerjavi z usposabljanjem v podjetjih je namreč mikroučenje v visokošolskem izobraževanju manj raziskovano in manj razširjeno. Naše raziskovanje, ki temelji na pregledu literature ter lastnem raziskovalno-razvojnem in pedagoškem delu, v ospredje postavlja dva vidika potencialne uporabnosti mikroučenja za visokošolsko izobraževanje. Prvič, mikroučenje omogoča avtentično učno izkušnjo, ki je blizu realnim problemom in zdajšnjemu načinu usposabljanja v podjetjih ter načinu pridobivanja in uporabe informacij v digitalni družbi. Drugič, z ustreznim pedagoškim pristopom in smiselno integracijo tehnologije lahko učeči se z mikroučenjem pridobivajo poleg osnovnih tudi bolj kompleksne kompetence. Preliminarno raziskovanje avtorjev kaže, da je za razvoj kompleksnih kompetenc in motiviranje študentov posebej obetaven pristop, ki temelji na samostojnem študentskem kreiranju mikroučnih virov.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Alexander, B., Rowe K. A., Barajas-Murphy, N., Dobbin, G., Knott, J., McCormack, M., Pomerantz, J., Seilhamer, R. in Weber, N. (2019). Educause Horizon report: 2019 higher education edition. Educase. https://library.educause.edu/resources/2019/4/2019-horizon-report

Allela, M. (2021). Introduction to Microlearning. Commonwealth of Learning (COL). http://oasis.col.org/handle/11599/3877

Alqurashi, E. (2017). Microlearning: A pedagogical approach for technology integration. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16, 942–947.

Anderson, L. W. in Krathwohl, D. R. (ur.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. Longman.

Areh, I. (2004). Kratek pregled raziskav spomina. Psihološka obzorja, 13(3), 107–118.

Bates, A. W. T. (2019). Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning (2. izd.). Tony Bates Associates. https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/

Blosch, M. in Fenn, J. (20. 8. 2018). Understanding Gartner’s hype cycles. Gartner. https://www.gartner.com/en/documents/3887767

Bregar, L., Zagmajster, M. in Radovan, M. (2020) E-izobraževanje za digitalno družbo. Andragoški center Slovenije. https://www.acs.si/digitalna-bralnica/e-izobrazevanje-za-digitalno-druzbo/

Bregar, L., Divjak, M., Kolenc Potočnik, V. in Lešnik Štefotič, V. (2021). Nadgradnja modela online študija na Doba Fakulteti, 2020 – 2025, prva faza [projektno poročilo]. Doba Fakulteta.

Buchem, I. in Hamelmann, H. (2010). Microlearning: A strategy for ongoing professional development. eLearning Papers, 21.

Chakraborty, P. (1. 10. 2021). Top five microlearning trends to watch out for 2021. CommLab India. https://blog.commlabindia.com/elearning-design/microlearning-trend

CommLab India. (b.d.). Microlearning: A beginner’s guide to powerful corporate training. https://elearningindustry.com/free-ebooks/microlearning-a-beginners-guide-to-powerful-corporate-training

CommLab India. (2021). Where does microlearning fit in your learning strategy? https://resources.commlabindia.com/ebook/microlearning-101

Dolasinski, M. J. in Reynolds, J. (2020). Microlearning: A new learning model. Journal of Hospitality & Tourism Research, 44(3), 551–561. https://doi.org/10.1177/1096348020901579 DOI: https://doi.org/10.1177/1096348020901579

Eurostat. (2020). Digital economy and society statistics - households and individuals. https://bit.ly/35wMQGe

Gallagher, S. (6. 11. 2017). As corporate world moves toward curated ‘microlearning,’ higher ed must adapt. EdSurge. https://www.edsurge.com/news/2017-11-06-as-corporate-world-moves-toward-curated-microlearning-higher-ed-must-adapt

Göschlberger, G. (2017). Social microlearning motivates learners to pursue higher-level cognitive objectives. V G. Vincenti, A. Bucciero, M. Helfert in M. Glowatz (ur.), E-Learning, E-Education, and Online Training (str. 201–208). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49625-2_24 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-49625-2_24

Hug, T. (6.–8. 5. 2005). Micro learning and narration: Exploring possibilities of utilization of narrations and storytelling for the design of “micro units” and didactical micro-learning arrangements. The fourth Media in Transition conference, MIT, Cambridge.

Jahnke, I., Lee, Y. M., Pham, M., He, H. in Austin, L. (2020). Unpacking the inherent design principles of mobile microlearning. Technology, Knowledge and Learning, 25(3), 585–619. https://doi.org/10.1007/s10758-019-09413-w DOI: https://doi.org/10.1007/s10758-019-09413-w

Joynes, C., Rossignoli, S. in Amonoo-Kuofi, E. F. (2019). 21st Century skills: Evidence of issues in definition, demand and delivery for development contexts. Institute of Development Studies. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/14674

Kukulska-Hulme, A., Bossu, C., Coughlan, T., Ferguson, R., FitzGerald, E., Gaved, M., Herodotou, C., Rienties, B., Sargent, J., Scanlon, E., Tang, J., Wang, Q., Whitelock, D. in Zhang, S. (2021). Innovating Pedagogy 2021: Open University Innovation Report 9. The Open University. http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/

Learning Seat. (2017). Microlearning: A new way to train your workforce. http://www.learningseat.com.au/MicrolearningWhitepaper.pdf

Lee, Y. M. (2021). Mobile microlearning: A systematic literature review and its implications. Interactive Learning Environments. https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1977964 DOI: https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1977964

Leong, K., Sung, A., Au, D. in Blanchard, C. (2021). A review of the trend of microlearning. Journal of Work-Applied management, 13(1), 88–102. https://doi.org/10.1108/JWAM-10-2020-0044 DOI: https://doi.org/10.1108/JWAM-10-2020-0044

Major, A. in Calandrino, T. (2018). Beyond chunking: Micro-learning secrets for effective online design. FDLA Journal, 3(13). https://nsuworks.nova.edu/fdla-journal/vol3/iss1/13

Mattia, C. (2018). Creating and deploying microlearning. LinkedIn Learning. https://www.linkedin.com/learning/creating-and-deploying-microlearning/next-steps?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&resume=true

Nettleton, A. (13. 10. 2020). Bloom’s taxonomy of learning. EdApp. https://www.edapp.com/blog/bloom-taxonomy/

Pandey, A. (3. 2. 2021). E-learning trends in 2021 – A strategic guide to help you create a long-term blueprint for your corporate training programs in the new normal. EI Design. https://bit.ly/3hsxEga

Peters, R. K. (b. d.). The definitive guide to microlearning: The what, why, and how-to guide to leveraging microlearning. Walamis. https://www.valamis.com/hub/microlearning

Puentedura, R. R. (22. 8. 2014). Building transformation: An introduction to the SAMR model. http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/000130.html

Shail, M. S. (2019). Using micro-learning on mobile applications to increase knowledge retention and work performance: A review of literature. Cureus, 11(8), e5307. https://doi.org/10.7759/cureus.5307 DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.5307

Shatte, A. B. R. in Teague, S. J. (2020). Microlearning for improved student outcomes in higher education: A scoping review. https://doi.org/10.31219/osf.io/fhu8n DOI: https://doi.org/10.31219/osf.io/fhu8n

Sneader, K. in Singhal, S. (4. 1. 2021). The next normal arrives: Trends that will define 2021—and beyond. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-next-normal-arrives-trends-that-will-define-2021-and-beyond

Torgerson, C. in Iannone, S. (2020). What works in talent development: Designing microlearning. Association for Talent Development (ATD).

Wang, T., Towey, D., Yuk-Kwan Ng, R. in Singh Gill, A. (2021). Towards post-pandemic transformative teaching and learning: Case studies of microlearning implementations in two post-secondary educational institutions. SN Computer Science, 2(271). https://doi.org/10.1007/s42979-021-00663-z DOI: https://doi.org/10.1007/s42979-021-00663-z

Prenosi

Objavljeno

14. 04. 2022

Kako citirati

Kako uporabno je mikroučenje v visokošolskem izobraževanju?. (2022). Andragoška Spoznanja, 28(1), 73-93. https://doi.org/10.4312/as/10563

Podobni članki

1-10 od 541

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.