Izobraževanje in digitalna preobrazba: vloga IKT v izobraževanju prihodnosti

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/10791

Ključne besede:

digitalizacija izobraževanja, sodobne tehnologije, digitalne tehnologije

Povzetek

Tokratna tematska številka Andragoških spoznanj se posveča digitalizaciji izobraževanja in vključevanju sodobnih tehnologij v procese učenja. To temo smo v reviji že večkrat obravnavali – z razlogom. Uvajanje IKT v izobraževalni proces je namreč področje in proces, ki se nenehno razvija – teoretsko, pa tudi v praksi –, spoznanja pa se hitreje kot v različne strategije vpeljujejo kar v samo prakso poučevanja. »Digitalna preobrazba« je pojem, s katerim se predvsem na politični, odločevalski ravni opisujejo različni procesi in priporočila vladam glede vključevanja tehnologije v šole. V zadnjem času te procese usmerja zlasti Akcijski načrt za digitalno izobraževanje, ki ga pripravlja Evropska komisija (2021). V tej in podobnih strategijah je treba ločevati med procesi »digitizacije« (angl. digitisation), digitalizacije in pa »digitalne preobrazbe« (Schmidt in Tang, 2020).

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Cuban, L. (1986). Teachers and machines: The classroom use of technology since 1920. Teachers College Press.

European Commision. (2021). Digital education action plan (2021-2027). https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital/education-action-plan

Eurostat. (2021). Digital economy and society statistics - households and individuals. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals

Možina, T. (2021). Izobraževanje odraslih in svetovanje na daljavo med pandemijo: Refleksija in usmeritve za prihodnost. Andragoški center Slovenije.

Munoz-Najar, A., Gilberto, A., Hasan, A., Cobo, C., Azevedo, J. P., & Akmal, M. (2021). Remote learning during COVID-19: Lessons from today, principles for tomorrow. World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/160271637074230077/Remote-Learning-During-COVID-19-Lessons-from-Today-Principles-for-Tomorrow DOI: https://doi.org/10.1596/36665

OECD. (2020). Digital transformation in the age of COVID-19: Building resilience and bridging divides: Digital economy outlook 2020 supplement. OECD Publishing. www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf

Schmidt, J. T., & Tang, M. (2020). Digitalization in education: Challenges, trends and transformative potential. In M. Harwardt, P. F.-J. Niermann, A. M. Schmutte, & A. Steuernagel (Eds.), Führen und Managen in der digitalen Transformation (pp. 287–312). Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-28670-5_16 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-28670-5_16

Tamim, R. M., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Abrami, P. C., & Schmid, R. F. (2011). What forty years of research says about the impact of technology on learning: A second-order meta-analysis and validation study. Review of Educational Research, 81(1), 4–28. https://doi.org/10.3102/0034654310393361 DOI: https://doi.org/10.3102/0034654310393361

Objavljeno

14. 04. 2022

Kako citirati

Izobraževanje in digitalna preobrazba: vloga IKT v izobraževanju prihodnosti. (2022). Andragoška Spoznanja, 28(1), 3-10. https://doi.org/10.4312/as/10791

Podobni članki

1-10 od 470

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>