Radikalne prakse izobraževanja odraslih v zasedenem hotelu City Plaza

Avtorji

  • Katja Lihtenvalner Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/10886

Ključne besede:

Grčija, radikalno izobraževanje odraslih, hegemonija, solidarnost, begunci

Povzetek

Članek izhaja iz političnega, družbenega in gospodarskega konteksta Grčije, v kateri so se od leta 2016 po sporazumu med EU in Turčijo znašli novoprispeli begunci in migranti. Prisilno marginalizirani novoprišleki so se znašli ujeti v tradicionalno sovražnem migracijskem okolju. Grčija se je že spopadala s hudimi neoliberalnimi politikami, ki so jih vsilili tuji posojilodajalci in so jih sprejele domače politične elite ter so drastično prizadele državo blaginje. V politično in gospodarsko razburkanih časih sta institucionalni rasizem in socialna izključenost postala del nacionalnih migracijskih politik. Z izvedbo kvalitativnih intervjujev, opazovanjem z udeležbo in preučevanjem sekundarnih virov članek raziskuje stanovanjski urbani projekt, ki se je razvil kot odgovor na neoliberalne hegemonske politike. Ugotovitve kažejo, da so izobraževalne pobude vodile k izgradnji protihegemonske skupnosti, ponudile prakse solidarnosti in kolektivnega učenja ter pomagale pri izobraževanju splošne javnosti.

 

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Agustín, Ó. G., & Jørgensen, M. B. (2019). Autonomous solidarity: Hotel City Plaza. In Ó. G. Agustín & M. B. Jørgensen (Eds.), Solidarity and the ‘Refugee Crisis’ in Europe (pp. 49–72). Palgrave Pivot. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-91848-8_3

Andriopoulou, E., Karakitsios, A., & Tsakloglou, P. (2018). Inequality and poverty in Greece: Changes in times of crisis. In D. Katsikas, D. A. Sotiropoulos, & M. Zafiropoulou (Eds.), Socioeconomic Fragmentation and Exclusion in Greece Under the Crisis (pp. 23–54). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68798-8 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-68798-8_2

Aslanidis, P., & Marantzidis, N. (2016). The impact of the Greek indignados on Greek politics. Southeastern Europe, 40(2), 125–157. https://doi.org/10.1163/18763332-04002001 DOI: https://doi.org/10.1163/18763332-04002001

Bazeley, P. (2009). Analysing qualitative data: More than ‘identifying themes’. Malaysian Journal of Qualitative Research, 2(2), 6–22.

Blee, K. M. (2005). Racial violence in the United States. Ethnic and Racial Studies, 28(4), 599–619. https://doi.org/10.1080/01419870500092423 DOI: https://doi.org/10.1080/01419870500092423

Boukala, S. (2019). European Identity and the Representation of Islam in the Mainstream Press. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93314-6 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93314-6

Carroll, W. K. (2006). Hegemony, counter-hegemony, anti-hegemony. Socialist Studies, 2(2), 9–43. https://doi.org/10.18740/S44G7K DOI: https://doi.org/10.18740/S44G7K

City Plaza. (2019, July 11). 39 months City Plaza: The end of an era, the beginning of a new one. https://best-hotel-in-europe.eu/

Coben, D. (2013). Radical heroes: Gramsci, Freire and the politics of adult education. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315049816

Davidson, A. (2020). Antonio Gramsci. In P. Beilharz (Ed.), Social Theory (pp. 127–132). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003117261 DOI: https://doi.org/10.4324/9781003117261-16

Estivill, J. (2003). Concepts and strategies for combating social exclusion: An overview. International Labour Office. https://www.ilo.org/public/english/protection/socsec/step/download/96p1.pdf

European Commission. (2010). The European Social Fund and social inclusion. https://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/sf_social_inclusion_en.pdf

Eyerman, R., & Jamison, A. (1991). Social movements: A cognitive approach. Penn State Press.

Foley, G. (1999). Learning in social action: A contribution to understanding informal education. NIACE; Zed Books.

Fontana, B. (2000). Logos and Kratos: Gramsci and the ancients on hegemony. Journal of the History of Ideas, 61(2), 305–326. DOI: https://doi.org/10.1353/jhi.2000.0015

Garner, S. (2007). The European Union and the racialization of immigration, 1985–2006. Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts, 1(1), 61–87.

Gidley, J., Hampson, G., Wheeler, L., & Bereded-Samuel, E. (2010). Social inclusion: Context, theory and practice. The Australasian Journal of University Community Engagement, 5(1), 6–36.

Gramsci, A. (1992). Selections from the prison notebooks (original work published 1971). International publishers.

Hall, B. L. (2009). A river of life: Learning and environmental social movements. Interface: a journal for and about social movements, 1(1), 46–78.

Hall, S. (1988). The hard road to renewal. Verso.

Hicks, D. (2004). Radical education. In S. Ward (Ed.), Education Studies: A Student’s Guide (pp. 134–148). Routledge Falmer. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203073650-19

Holst, J. D. (2002). Social movements, civil society and radical adult education. Bergin & Garvey.

Holst, J. D. (2018). From radical adult education to social movement learning. In M. Milana, S. Webb, J. Holford, R. Waller, & P. Jarvis (Eds.), The Palgrave international handbook on adult and lifelong education and learning (pp. 75–92). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-55783-4_5 DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-55783-4_5

Iliadi, A. (2016, October 12). The radical potential of media publicity: The case of City Plaza refugee squat in Athens. Re.framing activism. https://reframe.sussex.ac.uk/activistmedia/2016/10/the-radical-potential-of-media-publicity-the-case-of-city-plaza-refugee-squat-in-athens/

Joseph, J. (2003). Hegemony: A realist analysis. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203166529

Just, R. (1989). Triumph of the Ethnos. In E. Tonkin, M. McDonald, & M. Chapman (Eds.), History and Ethnicity (pp. 71–88). Routledge.

Kasparek, B., & Speer, M. (2015, September 9). Of hope: Hungary and the long summer of migration. Bordermonitoring.eu. https://bordermonitoring.eu/ungarn/2015/09/of-hope-en/

Kump, S. (2012). Družbena gibanja – prostori radikalnega izobraževanja odraslih. Journal of Contemporary Educational Studies/Sodobna Pedagogika, 63(3), 18–38.

Lihtenvalner, K. (2014a, September 12). Govori grško ali crkni. Metina lista. https://archive.ph/CgRi7

Lihtenvalner, K. (2014b, November 27). Grki proti varčevanju. Večer. https://archive.ph/kaulU

Lihtenvalner, K. (2015a, March 10). Čisti rasizem. Airbeletrina. https://archive.ph/9keOP

Lihtenvalner, K. (2015b, January 17). Domov hodim razočaran. Dnevnik. https://archive.ph/tIwv9

Lihtenvalner, K. (2015c). Utrinek iz imigrantske šole v Atenah. Studies in Adult Education and Learning/Andragoška spoznanja, 21(1), 125–126. https://doi.org/10.4312/as.21.1.125-126 DOI: https://doi.org/10.4312/as.21.1.125-126

Lihtenvalner, K. (2017a, May 16). Grčija ostaja zadolžena vlada optimistična. Večer. https://archive.ph/t3Sl2

Lihtenvalner, K. (2017b, June 30). Refugee children marginalised in Greek school as afternoon programme fails. The New Arab. https://archive.ph/kmsAb

Lihtenvalner, K. (2021, January 4). Golden Dawn – criminal organization? Disenz. https://www.disenz.net/en/golden-dawn/

Malichudis, S. (2021). Millions in funding at stake for refugee housing. https://wearesolomon.com/mag/on-the-move/millions-in-funding-at-stake-for-refugee-housing/

Martin, I. (1999). Introductory essay: Popular education and social movements in Scotland today. In J. Crowther, I. Martin, & M. Shaw (Eds.), Popular education and social movements in Scotland today (pp. 1–28). NIACE. Mayanthi, F., & Giordano, C. (2016, June 28). Introduction: Refugees and the crisis of Europe. Society for Cultural Anthropology. https://culanth.org/fieldsights/introduction-refugees-and-the-crisis-of-europe

Miles, R., & Brown, M. (2003). Racism. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203633663

Papataxiarchis, E. (2006). The burden of difference: Dimensions of cultural differentiation in Greece of the 21st century. In E. Papataxiarxchis (Ed.), Adventures in Otherness: The production of cultural difference in contemporary Greece (pp. 1–86). Alexandria.

Popa, N. L., & Cozma, T. (2009). Crossroads on the way towards educational and social inclusion: Intercultural, critical and feminist pedagogy. Acta Didactica Napocensia, 2(1), 1–8.

Popay, J. (2010). Understanding and tackling social exclusion. Journal of Research in Nursing, 15(4), 295–297. https://doi.org/10.1177/1744987110370529 DOI: https://doi.org/10.1177/1744987110370529

Raimondi, V. (2019). Resisting the camp. In J. Darling & H. Bauder (Eds.), Sanctuary cities and urban struggles (pp. 191–216). Manchester University Press. DOI: https://doi.org/10.7765/9781526134929.00015

Robinson, W. I. (2005). Gramsci and globalisation: From nation-state to transnational hegemony. Critical review of international social and political philosophy, 8(4), 559–574. https://doi.org/10.1080/13698230500205243 DOI: https://doi.org/10.1080/13698230500205243

Scampoli, M., & Cardinali, M. A. (2017, November 6). “Welcome to Greece” – An interview with Olga Lafazani, coordinator of City Plaza. Melting pot Europa. https://www.meltingpot.org/en/2017/11/welcome-to-greece-an-interview-with-olga-lafazani-coordinator-of-city-plaza/

Solomos, J., & Schuster, L. (2002). Hate speech, violence, and contemporary racisms. In The Even Foundation (Ed.), Europe’s New Racism? Causes, Manifestations and Solutions (pp. 43–55). Berghahn.

Sotiropoulos, D. A., & Bourikos, D. (2014). Economic crisis, social solidarity and the voluntary sector in Greece. Journal of Power, Politics & Governance, 2(2), 33–53.

Squire, V. (2016, August 16). Welcome to the City Plaza, Athens: A new approach to housing refugees. The Conversation. https://theconversation.com/welcome-to-city-plaza-athens-a-new-approach-to-housing-refugees-63904

Thema Newsroom. (2017, June 23). Almost 4 million Greeks were at risk of poverty last year. Proto Thema. https://en.protothema.gr/almost-4-million-greeks-were-at-risk-of-poverty-last-year/

Troumbetta, S. (2000). Some Thoughts on the representation of the Other and the phenomenon of racism in Greek society. The Greek Review of Social Research, 101–102, 137–176.

Tsitselikis, K. (2013). Sticks, not carrots: Immigration and rights in Greece and Turkey. Southeast European and Black Sea Studies, 13(3), 421–434. https://doi.org/10.1080/14683857.2013.824666 DOI: https://doi.org/10.1080/14683857.2013.824666

Tsitselikis, K. (2019). Refugees in Greece: Facing a multifaceted labyrinth. International Migration, 57(2), 158–175. https://doi.org/10.1111/imig.12473 DOI: https://doi.org/10.1111/imig.12473

Vinten, G. (1994). Participant observation: A model for organizational investigation? Journal of Managerial Psychology, 9(2), 30–38. https://doi.org/10.1108/02683949410059299 DOI: https://doi.org/10.1108/02683949410059299

Objavljeno

21. 10. 2022

Kako citirati

Radikalne prakse izobraževanja odraslih v zasedenem hotelu City Plaza. (2022). Andragoška Spoznanja, 28(2), 87-105. https://doi.org/10.4312/as/10886

Podobni članki

1-10 od 620

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.