»Čigavi študenti smo, če ne vaši«

Sodobni boj za pravice »tujih« študentov v Sloveniji

Avtorji

  • Hana Radilovič Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
  • Borut Brezar Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/11172

Ključne besede:

»tuji« študenti, nacionalizem, neoliberalizem, participatorno akcijsko raziskovanje, radikalno izobraževanje odraslih

Povzetek

Avtorja pojasnjujeta, kako se v slovenskem univerzitetnem prostoru v zvezi s »tujimi« študenti v zadnjem desetletju pojavljajo predsodki, diskriminatorne politične poteze in poskusi njihove legitimacije. V dogajanje sta se vključila prek Gibanja za dostojno delo in socialno družbo. Svoj pristop opredeljujeta v okviru metode participatornega akcijskega raziskovanja. Tako na področju visokega šolstva kot razmerja med delom in kapitalom se kot vztrajni ideološki potezi, ki spremljata ukrepe za krepitev razredne moči kapitala, izkazujeta neokonservatizem (posebej nacionalizem) in neoliberalizem. V študentskem in delavskem gibanju se zato v znamenje odpora proti njima gradijo solidarnostne vezi onkraj narodne pripadnosti, pri čemer je ključnega pomena radikalno izobraževanje navznoter in navzven.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aleš, G. in Brezar, B. (3. 2. 2012). Pisma bralcev: Ukinitev štipendij za tuje študente. Mladina. https://www.mladina.si/108894/ukinitev-stipendij-za-tuje-studente/

Althusser, L. (2018). Ideologija in ideološki aparati države in drugi spisi (izvirnik objavljen 1970). Založba /*cf.

Anderson, B. (2013). Us and them? The dangerous politics of immmigration control. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199691593.001.0001 DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199691593.001.0001

Angažirani. (19. 3. 2012). Osvoboditev/Zasedba Filozofske fakultete - vizualno gradivo / Ocupacion de Facultad des Artes [zajem zaslona]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=iW2_wqjP8Sg

Avtorska skupina (2013). Kaj po univerzi? Založba /*cf.

Bagari, S. (2018). Prikrito delovno razmerje in pravno varstvo delavca. V B. Brezar (ur.), Dostojno delo: Ne živim, da delam, ampak delam, da živim (str. 82–89). Gibanje za dostojno delo in socialno družbo.

Balibar, E. in Wallerstein, I. (1991). Race, nation, class: Ambiguous identities (izvirnik objavljen 1988). Verso.

Bourdieu, P. (2012). Homo academicus (izvirnik objavljen v 1988). Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Brezar, B. (2014). »Čigavi študenti smo, če ne vaši?«: Študenti brez slovenskega državljanstva. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Brezar, B. (2019). Intelektualno polje slovenskega prostora na prehodu v jugoslovansko državo [Magistrsko delo]. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=110850

Breznik, M. (2021). Mezdno delo: Kritika teorij prekarnosti. Založba Sophia.

Durdubakov, M. [@marko.durdubakov]. (31. 8. 2022). Ali smo si v vojni vsi enaki?! Facebook. https://www.facebook.com/groups/2818517325134859/user/1581834204/

Evropska unija. (21. 5. 2016). Direktiva (EU) 2016/801. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_132_R_0002

Fakulteta za družbene vede. (2. 12. 2015). Proti kulturi strahu [prireditev]. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani [@FilofaksUL]. (1. 9. 2021a). [slike plakatov]. Facebook. https://www.facebook.com/FilofaksUL/photos/4367696146600476

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. (8. 7. 2021b). Odprto pismo ministrici za izobraževanje, znanost in šport. https://www.ff.uni-lj.si/novice/odprto-pismo-ministrici-za-izobrazevanje-znanost-sport

Graeber, D. (2017). Utopija pravil: O tehnologiji, neumnosti in skrivnih radostih birokracije. Beletrina.

Gramsci, A. (1996). Prison notebooks. Volume II. (izvirnik objavljen 1937). Columbia University Press.

Harvey, D. (2012). Kratka zgodovina neoliberalne države (izvirnik objavljen 2005). Studia humanitatis.

Hauschildt, K., Gwosć, C., Schirmer, H. in Wartenbergh-Cras, F. (2022). Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. WBV. https://doi.org/10.3278/6001920dw

Hill, D. (2010). Class, capital and education in this neoliberal and neoconservative period. V S. Macrine, P. McLaren in D. Hill (ur.), Revolutionizing pedagogy (str. 119–144). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9780230104709_6 DOI: https://doi.org/10.1057/9780230104709_6

Hojs, A. [@aleshojs]. (20. 9. 2021). Na @RTV_Slovenija propagirajo dijake iz bivše skupne države. Twitter. https://twitter.com/aleshojs/status/1440016598195187718

Holst, J. D. (2018). From radical adult education to social movement learning. V M. Milana, S. Webb, J. Holford, R. Waller in P. Jarvis (ur.), The Palgrave International Handbook on Adult and Lifelong Education and Learning. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-55783-4_5 DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-55783-4_5

Hrženjak, M. in Jalušič, V. (2011). Vrata niso baš odprta (treba da jih gurneš, pa da se otvaraju): Perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti. Mirovni inštitut.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. (2012). Letno poročilo 2011. https://www.srips-rs.si/storage/app/media/uploaded-files/LP2011.pdf

Klanjšek, R., Deželan, T. in Vombergar, N. (2021). Zaposlovanje in podjetništvo. V M. Lavrič in T. Deželan (ur.), Mladina 2020 (str. 117–164). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru in Založba univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.18690/978-961-286-475-0 DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-475-0

Klanjšek, U. (7. 5. 2021). V študijskem letu 2020/21 vpisanih 8 % več študentov kot v prejšnjem študijskem letu. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9537

Krašovec, P. (2016). Še enkrat o neoliberalizmu III: Psihoafektivni učinki neoliberalizma in neoliberalna subjektivnost. Andragoška spoznanja, 22(2), 67–79. https://doi.org/10.4312/as.22.2.67-79 DOI: https://doi.org/10.4312/as.22.2.67-79

Kuhar, L. (2014). Zasedba Filozofske fakultete: (23. november 2011 – 23. januar 2012). Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Kuhar, R. [@roman.kuhar]. (27. 5. 2021). V veljavo je stopil spremenjeni Zakon o tujcih. Facebook. https://www.facebook.com/roman.kuhar/posts/10159002794207931

Kump, S. (2012). Družbena gibanja – prostori radikalnega izobraževanja odraslih. Sodobna pedagogika, 63(3), 18–38.

Kuzmanić, T. A. (1993). Bitja s pol strešice: Slovenski rasizem, šovinizem in seksizem. Open society institute Slovenia. https://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2014/08/mediawatch04.pdf

Lange, E. in Abidi, C. B. (2015). Rethinking social justice and adult education for welcoming, inclusive communities: Synthesis of themes. New directions for adult and continuing education, 146, 99–109. https://doi.org/10.1002/ace.20135 DOI: https://doi.org/10.1002/ace.20135

Laval, C. (2005). Šola ni podjetje: Neoliberalni napad na javno šolstvo (izvirnik objavljen 2004). Krtina.

Lessenich, S. (2015). Ponovno izumljanje socialnega: Socialna država v prožnem kapitalizmu (izvirnik objavljen v 2013). Krtina.

Malovrh, P. (9. 9. 2021). Ljubljanska univerza si je glede vpisa tujih študentov premislila. Delo. https://www.delo.si/novice/slovenija/ljubljanska-univerza-si-je-glede-vpisa-tujih-studentov-premislila/

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. (4. 5. 2022). NOVO: Vpisna mesta za razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito. https://www.mf.uni-lj.si/o-studiju/bodoci-studenti?q=%2Fo-studiju%2Fbodoci-studenti

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (2022a). Vpisna mesta za tujce/-ke na Univerzi v Ljubljani: Študijsko leto 2022/23. https://portal.evs.gov.si/documents/10157/0f484aeb-29f8-440e-98ef-eef234b43bbf

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (2022b). Vpisna mesta za tujce/-ke na Univerzi v Mariboru: Študijsko leto 2022/23. https://portal.evs.gov.si/documents/10157/6f2454ae-a3fe-4157-88dc-a55ddd55f345

Ministrstvo za notranje zadeve. (9. 6. 2021). Novela zakona o tujcih: Zadostna sredstva za preživljanje za tuje študente. https://www.gov.si/novice/2021-06-09-novela-zakona-o-tujcih-zadostna-sredstva-za-prezivljanje-za-tuje-studente/

Močnik, R. (2009). Spisi iz humanistike. Založba /*cf.

Pajnik, M. (2015). V imenu ljudstva: Sodobni procesi rasizacije. Časopis za kritiko znanosti, 43(260), 7–15. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-81E2LQE4

Pirc, T. (10. 8. 2021). Je tudi v bitki za talente denar najpomembnejša stvar? Oddaja Vroči mikrofon, Val202. https://val202.rtvslo.si/2021/08/vroci-mikrofon-310/

Potočnjak, D. (29. 4. 2022). Smo bili res gostoljubni?. Mladina.

https://www.mladina.si/215921/smo-bili-res-gostoljubni/

R., M. (25. 2. 2022). Vlada izbrisala tvit, v katerem je primerjala ukrajinske in afganistanske begunce. 24ur. https://cdn.24ur.com/novice/slovenija/vlada-izbrisala-tvit-v-katerem-je-primerjala-ukrajinske-in-afganistanske-begunce.html

Radilovič, H. (2019). Neoliberalizacija in birokratizacija visokega šolstva v funkciji izključevanja javnosti: Raziskava fakultetnega senata in študentskega sveta [Diplomsko delo]. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=110860

Radilovič, H. (ur.). (2021a). Prekarnost: Bi radi, da nas razjahajo? Vzravnajmo se! Gibanje za dostojno delo in socialno družbo.

Radilovič, H. (3. 9. 2021b). Težak je život tujca u Sloveniji, al mi ga nečemo izkusit. Oddaja Kaj pa univerza, Radio Študent. https://radiostudent.si/univerza/kaj-pa-univerza/tezak-je-zivot-tujca-u-sloveniji-al-mi-ga-necemo-izkusit

Radilovič, H. (2022). Osebni arhiv.

Radilovič, H. in Pervanje, A. (2018). Na kom slonijo zahteve zasedbe danes? V H. Radilovič, G. Aleš in K. Rakinić (ur.), Znanje v dobi kapitalizma in individualizacije: Čemu boj za javno in kakovostno izobraževanje? Samozaložba.

Rakinić, K., Zupanc, S., Senčar Mrdaković, M. in Perne, T. R. (ur.). (2019). Ideje, ideologije, ideali: Aktivizem in nosilci alternativnih družbenih gibanj v Sloveniji. KUD ESKO.

Ravnak, K. (25. 10. 2021). Čigavi študenti pa smo, Slovenija, če ne tvoji? Oddaja Botrstvo, Val 202. https://val202.rtvslo.si/2021/10/botrstvo-283/

Samaluk, B. (2020). Integration as a multi-way process: A case study of innovative migrant integration projects in Slovenia. Andragoška spoznanja, 26(3), 103–120. https://doi.org/10.4312/as.26.3.103-120 DOI: https://doi.org/10.4312/as.26.3.103-120

Samaluk, B. (2021). Precarious education-to-work transitions: Entering welfare professions under a workfarist refime. Work, Employment and Society, 35(1), 137–156. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0950017020931335 DOI: https://doi.org/10.1177/0950017020931335

Slovenska tiskovna agencija. (8. 9. 2021). Mariborska medicinska fakulteta: Tujih študentov nismo vpisali zaradi prostorskih in kadrovskih omejitev. STA. https://bit.ly/3e5O5Ak

Slovenska tiskovna agencija. (2022). Javna razprava: Kam z univerzami? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9IuthxoQ-Rs

Statistični urad Republike Slovenije. (2022). Tuji študenti terciarnega izobraževanja po skupinah držav, vrsti izobraževanja, spolu in vrsti mobilnosti, Slovenija, letno. https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/0955066S.px/

Šimenc, M. in Tašner, V. (2016). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo? SVIZ.

Šramel Čebular, L. (5. 6. 2021). Ma kakva »internacionalizacija« Univerze. Oddaja Kaj pa univerza, Radio Študent. https://radiostudent.si/univerza/kaj-pa-univerza/ma-kakva-%C2%BBinternacionalizacija%C2%AB-univerze

Univerza v Ljubljani. (22. 6. 2021a). Izjava Rektorske konference Republike Slovenije o spremembah Zakona o tujcih. https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2021062209305577/

Univerza v Ljubljani. (12. 11. 2021b). Zmagovalci Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2021. https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2021111207365537/

Univerza v Ljubljani. (8. 3. 2022). Ukrajina: Poziv Vladi RS k reševanju begunske krize v univerzitetni skupnosti. https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2022030812074778/

Wallerstein, I. (2006). Uvod v analizo svetovnih-sistemov (izvirnik objavljen 2005). Založba /*cf.

Weghmann, V. (2019) The making and breaking of solidarity between unwaged and waged workers in the UK. Globalizations, 16(4), 441–456. https://doi.org/10.1080/14747731.2018.1558819 DOI: https://doi.org/10.1080/14747731.2018.1558819

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM). (2006). Uradni list RS, št. 43/06, 76/10 in 206/21 – ZDUPŠOP. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4387

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F). (2021). Uradni list RS, št. 57/21. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7776

Prenosi

Objavljeno

21. 10. 2022

Kako citirati

»Čigavi študenti smo, če ne vaši«: Sodobni boj za pravice »tujih« študentov v Sloveniji. (2022). Andragoška Spoznanja, 28(2), 65-85. https://doi.org/10.4312/as/11172

Podobni članki

1-10 od 655

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.