Eseji iz kritične pedagogike: o solidarnosti in skrbi za obče dobro v neoliberalnem svetu

Avtorji

  • Mojca Lukan Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/11388

Ključne besede:

kritično mišljenje, neoliberalizem, Marko Štempihar

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Althusser, L. (2018). Ideologija in ideološki aparati države in drugi spisi. Založba /*cf.

Kovač Šebart, M. (2017). Spoprijem z diskriminacijo in izključevanjem v javni šoli: Med pravicami in pripoznanjem. Sodobna pedagogika, 68(2), 10–32.

Mikulec, B. (2015). Izobraževanje – čudežna tabletka sodobne družbe? Interkulturno izobraževanje slovenske družbe v evropskem multikulturnem kontekstu. Teorija in praksa, 52(1/2), 97–112.

Štempihar, M. (2020). Eseji iz kritične pedagogike: O solidarnosti in skrbi za obče dobro v neoliberalnem svetu. Sophia.

Ustava Republike Slovenije (URS). (1991). Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1

Žižek, S. (1983). Wilhelm Reich ali protislovja »freudo marksizma«. V W. Reich, Sex pol (str. 7–18). Knjižnica revolucionarne teorije.

Prenosi

Objavljeno

21.10.2022

Kako citirati

Lukan, M. (2022). Eseji iz kritične pedagogike: o solidarnosti in skrbi za obče dobro v neoliberalnem svetu. Andragoška Spoznanja, 28(2), 145–148. https://doi.org/10.4312/as/11388