Freirejeva Pedagogika zatiranih petdeset let pozneje

Izzivi in priložnosti

Avtorji

  • Tomaž Grušovnik Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/11440

Ključne besede:

Paulo Feire, Ivan Illich, Pedagogika zatiranih, pedagogika zatiralcev

Povzetek

Glavni poudarki Pedagogike zatiranih Paula Freireja vključujejo samouresničenje kot smoter človekovega življenja, opredelitev zatiralskih elit, ki to milijonom zatiranih preprečujejo, ter idejo, da je modus operandi moderne šole prav utrjevanje zatiranja s tem, ko učence pasivizira. Podobno kot Ivan Illich je bil tudi Freire prepričan, da bo urok dominacije odpravljen, če se bodo ljudje aktivno samouresničevali, a nove oblike tržne ekonomije to predpostavko na žalost postavljajo pod vprašaj, saj novi načini kapitalistične produkcije presežne vrednosti temeljijo natanko na samouresničevanju posameznikov. Zdi se tudi, da v razvitih družbah ne potrebujemo toliko pedagogike zatiranih kot prej pedagogiko zatiralcev. Toda rešitve teh problemov gre iskati znotraj Freirejevega okvira in ne mimo njega.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Acampora, R. (2021). Zoögogy of the Oppressed. Journal for Critical Animal Studies, 18(1), 4–18.

Allen, R. L. in Rosatto, C. A. (2009). Does critical pedagogy work with privileged students? Teacher Education Quarterly, 36(1), 163–180.

Belk, R. (1988). Possessions and the extended self. Journal of Consumer Research, 15(2), 139–168. https://doi.org/10.1086/209154 DOI: https://doi.org/10.1086/209154

Bell, A. C. in Russell, C. (2000). Beyond human, beyond words: Anthropocentrism, critical pedagogy, and the poststructuralist turn. Canadian Journal of Education, 25(3), 188–203. https://doi.org/10.2307/1585953 DOI: https://doi.org/10.2307/1585953

Boltansky, L. in Chiapello, E. (2005). The new spirit of capitalism. Verso. DOI: https://doi.org/10.1007/s10767-006-9006-9

Cavell, S. (1984). Pursuits of happiness: The Hollywood comedy of remariage. Harvard University Press.

Corman, L. (2011). Impossible subjects: The figure of the animal in Paulo Freire's Pedagogy of the Oppressed. Canadian Journal of Environmental Education, 16(1), 29–45.

Dinker, K. G. in Pedersen, H. (2016). Critical animal pedagogies: Re-Learning our relations with animal others. V H. E. Lees in N. Noddings (ur.), The Palgrave International Handbook of Alternative Education (str. 415–430). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-41291-1_27 DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-41291-1_27

Freire, P. (2019). Pedagogika zatiranih. Krtina.

Fromm, E. (2020). Beg pred svobodo. UMco.

Grušovnik, T. (2019). Paulo Freire in pedagogika osvoboditve. V P. Freire, Pedagogika zatiranih (str. 177–194). Krtina.

Grušovnik, T. (2020). Hotena nevednost. Slovenska matica.

Illich, I. (1970). Deschooling Society. Marion Boyars.

Kahn, R. (2010). Critical pedagogy, ecoliteracy, and planetary crisis: The ecopedagogy movement. Peter Lang.

Virno, P. (2003). Slovnica mnoštva: K analizi oblik sodobnega življenja. Krtina.

Prenosi

Objavljeno

21. 10. 2022

Kako citirati

Freirejeva Pedagogika zatiranih petdeset let pozneje: Izzivi in priložnosti. (2022). Andragoška Spoznanja, 28(2), 37-44. https://doi.org/10.4312/as/11440

Podobni članki

1-10 od 33

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.