Fazni način zunanjih evalvacij v visokem šolstvu

Raziskovanje lastnosti evalvacij študijskih programov v Sloveniji

Avtorji

  • Jernej Širok Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Ljubljana
  • Martina Mravlja Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/11716

Ključne besede:

vpliv zagotavljanja kakovosti, lastnosti zunanjih evalvacij, fazna modalnost zunanjih evalvacij, kritičnost zunanjih evalvacij, visokošolski študijski programi

Povzetek

Kritična raziskava presoj kakovosti pri zunanjih evalvacijah v skladu z bolonjskim procesom pojasnjuje lastnosti in vpliv evalvacijskih praks tako, da obravnava način izrekanja sodb glede na tri faze: pogojno, procesno in fazo končnega stanja. Obravnava tudi, kako je ta način povezan s kritičnostjo presoj. Izhaja iz teoretskega okvira evalvacijskih praks, ki omogoča kontekstualizacijo rezultatov statistične analize evalvacijskih poročil strokovnjakov v postopkih podaljšanja akreditacije 485 študijskih programov v slovenskem visokošolskem prostoru. Rezultati raziskave prikazujejo, kako zagotavljanje kakovosti prek ukrepov za izboljšanje v praksi vpliva na visoko šolstvo, ter spodbujajo tako k skrbnemu opredeljevanju standardov kakovosti in usmeritev za presojo kot k boljšemu razumevanju lastnosti in vpliva evalvacijskih praks.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Alvesson, M. (2013). The Triumph of Emptiness: Consumption, higher education and work organization. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780199660940.001.0001

Asif, M., & Raouf, A. (2013). Setting the course for quality assurance in higher education. Quality and Quantity, 47(4), 2009–2024. https://doi.org/10.1007/s11135-011-9639-2

Ben-Gal, I. E., & Dror, S. (2016). Taguchi method for off-line quality control. Wiley StatsRef: Statistics Reference Online. https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat03122.pub2

Biesta, J. J. G. (2010). Good Education in an Age of Measurement: Ethics, politics, democracy. Paradigm Publishers.

Bornmann, L., Mittag, S., & Daniel, H.-D. (2006). Quality assurance in higher education – meta-evaluation of multi-stage evaluation procedures in Germany. Higher Education, 52(4), 687–709. https://doi.org/10.1007/s10734-004-8306-0

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). Reproduction in education, society and culture (2nd ed.). Sage.

Bourdieu, P., & Wacquant, L. (2001). NewLiberalSpeak: Notes on the new planetary vulgate. Radical Philosophy, 105, 2–5.

Cannizzo, F. (2016). The transformation of academic ideals: An Australian analysis. Higher Education Research & Development, 35(5), 881–894. https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1138454

Charlton, B. G. (2002). Audit, accountability, quality, and all that: The growth of managerial technologies in UK universities. In S. Prickett & P. Erskine-Hill (Eds.), Education! Education! Education! Managerial ethics and the law of unintended consequences (pp. 13–32). Imprint Academic.

Collini, S. (2012). What are Universities for? Penguin Books.

European Association for Quality Assurance in Higher Education, European Students’ Union, European University Association, & European Association of Institutions in Higher Education. (2015). Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area. https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf

Findlow, S. (2008). Accountability and innovation in higher education: A disabling tension. Studies in Higher Education, 33(3), 313–329. https://doi.org/10.1080/03075070802049285

Freitag, M. (1995). Le naufrage de l’Université et autres essais d’épistémologie politique. MAUSS.

Harvey, L. (2009). Deconstructing Quality Culture. https://www.qualityresearchinternational.com/Harvey%20papers/Deconstructing%20quality%20culture%20EAIR%20Vilnius%202009.pdf

Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. Assessment & Evaluation in Higher Education, 18(1), 9–34.

Horkheimer, M. (2004). Eclipse of Reason. Continuum.

Lagrosen, S., Seyyed-Hashemi, R., & Leitner, M. (2004). Examination of the dimensions of quality in higher education. Quality Assurance in Education, 12(2), 61–69.

Lorenz, C. (2012). If you’re so smart, why are you under surveillance? Universities, neoliberalism, and new public management. Critical Inquiry, 38(3), 599–629. https://doi.org/10.1086/664553

Luhmann, N. (2008). Einführung in die Systemtheorie (4th ed.). Carl-Auer-Systeme Verlag.

Rué, J., Amador, M., Gené, J., Rambla, F. X., Pividori, C., Pividori, I., Torres‐hostench, O., Bosco, A., Armengol, J., & Font, A. (2010). Towards an understanding of quality in higher education: the ELQ/AQA08 model as an evaluation tool. Quality in Higher Education, 16(3), 285–295. https://doi.org/10.1080/13538322.2010.506723

Seyfried, M., & Pohlenz, P. (2018). Assessing quality assurance in higher education: Quality managers’ perceptions of effectiveness. European Journal of Higher Education, 8(3), 258–271. https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1474777

Shore, C. (2008). Audit culture and illiberal governance: Universities and the politics of accountability. Anthropological Theory, 8(3), 278–298. https://doi.org/10.1177/1463499608093815

Slovenian Quality Assurance Agency. (n.d.). Informartion on higher education institutions. https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/porocila-strokovnjakov-in-odlocbe/

Slovenian Quality Assurance Agency. (2014). Criteria for the accreditation and external evaluation of higher education institutions and study programmes. https://web.archive.org/web/20160308095211/http://test.nakvis.si/en-GB/Content/GetFile/561

Širok, J. (2018). Quality in the Slovenian higher education and higher vocational education area in the period from 2014 to 2017. SQAA. https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2018/12/Quality-in-Slovenian-HE-2014-2017-Final.pdf

Tavares, O., Sin, C., & Amaral, A. (2016). Internal quality assurance systems in Portugal: What their strengths and weaknesses reveal. Assessment and Evaluation in Higher Education, 41(7), 1049–1064. https://doi.org/10.1080/02602938.2015.1064515

Thareja, P. (2009). ‘The essence of quality’: Delineating a poetical treatment. Quality World, 6(12). https://ssrn.com/abstract=1522424

Van Kemenade, E., Pupius, M., & Hardjono T. W. (2008). More value to defining quality. Quality in Higher Education, 14(2), 175–185. https://doi.org/10.1080/13538320802278461

Westerheijden, D. F. (2007). States and Europe and quality of higher education. In D. F. Westerheijden, B. Stensaker, & M. J. Rosa (Eds.), Quality Assurance in Higher Education: Trends in Regulation, Translation and Transformation (pp. 73–95). Springer.

Wittek, L., & Kvernbekk, T. (2011). On the problems of asking for a definition of quality in education. Scandinavian Journal of Education Research, 55(6), 671–684. https://doi.org/10.1080/00313831.2011.594618

Wittgenstein, L. (1965). A lecture on ethics. The Philosophical Review, 74(1), 3–12.

Objavljeno

06.04.2023

Kako citirati

Širok, J., & Mravlja, M. (2023). Fazni način zunanjih evalvacij v visokem šolstvu: Raziskovanje lastnosti evalvacij študijskih programov v Sloveniji. Andragoška Spoznanja, 29(1), 99–117. https://doi.org/10.4312/as/11716

Številka

Rubrike

Netematski članki