Profesionalizacija andragoškega kadra prek novega študijskega programa v Republiki Hrvaški

Avtorji

  • Lucija Tomac Ustanova za izobraževanje odraslih Dante, Reka, Hrvaška
  • Anita Zovko Univerza na Reki, Fakulteta za humanistiko in družboslovje, Hrvaška

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/13156

Ključne besede:

andragogika, študijski program, andragogika na Hrvaškem, profesionalizacija andragoškega kadra

Povzetek

Kljub bogati tradiciji institucionalnega izobraževanja odraslih in relativno neprekinjenega razvoja andragoške teorije in prakse je Hrvaška šele v zadnjih 20 letih vzpostavila strateško in zakonsko ogrodje, ki je ustvarilo pogoje za profesionalizacijo zaposlenih v izobraževanju odraslih. Članek predstavlja andragoško misel, zakonodajno ogrodje in študijski program andragogike. Potrebo po univerzitetni izobrazbi andragogov so pokazali rezultati raziskav, da številni delodajalci dajejo prednost visoko izobraženemu kadru na tem področju. V odgovor na sodobne potrebe bodo na Filozofski fakulteti na Reki izvajali program izrednega diplomskega študija andragogike, oblikovan v skladu z desetletjem pozitivnih izkušenj dela na področju izobraževanja odraslih v Republiki Hrvaški, s sodobnimi pristopi k andragoški teoriji in praksi, ter na podlagi Hrvaškega ogrodja kvalifikacij.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Act on higher education and scientific activity. (2017). Narodne Novine, 131/17.

Act on the agency for vocational education and adult education. (2010). Narodne Novine, 24/10.

Adult Education Act. (2021). Narodne Novine, 144/21.

Brčić Kuljiš, M., Popović, T., Koludrović, M., Vican, D., Pavičić, J., Relja, R., Reić Ercegovac, I., Ljubetić, M., Ţivčić, M., & Vučić, M. (2015). Kompetencije nastavnika u obrazovanju odraslih - perspektive tržišta rada. Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Brčić Kuljiš, M., Popović, T., Reić Ercegovac, I., Koludrović, M., Ljubetić, M., Vican, D., Pavičić, J., Relja, R., Ţivčić, M., & Vučić, M. (2016). Samoprocjena kompetentnosti, motivacije i samoefikasnosti nastavnika u obrazovanju odraslih. Hrvatsko andragoško društvo.

Buiskool, B. J., Broek, S. D., van Lakerveld, J. A., Zarifis, G. K., & Osborne, M. (2010). Key competences for adult learning professionals: Contribution to the development of a reference framework of key competences for adult learning professionals. Research voor Beleid.

Commission of the European Communities. (2006). Communication from the Commission: Adult learning: It is never too late to learn. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:EN:PDF

Commission of the European Communities. (2007). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action Plan on Adult learning: It is always a good time to learn. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0558:FIN:EN:PDF

Council of the European Union. (2018). Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union, C 189/1.

CROQF. (n.d.). About CROQF. http://www.kvalifikacije.hr/en/about-croqf

CROQF Register. (2019). Details of occupational standard: Andragogist. https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/26

CROQF Register. (2020). Details of Qualification Standard: Master of Andragogy. https://hko.srce.hr/registar/standard-kvalifikacije/detalji/21

Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka. (2021). Curricilum of the Part-Time Graduate Study in Andragogy. Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka.

Godding, B., Kreft, T., & Read, K. (2011). Flexi-Path - Vodič za kreiranje profesionalnog portfelja za prikaz visokih kompetencija stručnjaka za obrazovanje odraslih. https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/flexi-path.pdf

Herceg, J., Vrcelj, S., & Zovko, A. (2016). Nacionalni standardi za andragoške radnike u skladu sa zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske. In E. Jukić, K. Bogatić, S. Gazibara, S. Pejaković, S. Simel, & A. Varga Nagy (Eds.), Zbornik znanstvenih radova s Međunarodne znanstvene konferencije Globalne i lokalne perspektive pedagogije (pp. 356–364). Filozofski fakultet Osijek.

Husén, T., & Postlethwaite, T. N. (Eds.). (1985). The International Encyclopedia of Education. Pergamon.

Klapan, A., & Živčić, M. (2011). Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih. In M. Matijević & T. Žiljak (Eds.), Zbornik radova 5. međunarodne konferencije Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih (pp. 170–183). Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Koludrović, M., & Brčić Kuljiš, M. (Eds.). (2016). Doprinos razvoju kurikuluma namijenjenih stručnjacima u obrazovanju odraslih. Filozofski fakultet u Splitu.

Kušić, S., Vrcelj, S., & Zovko, A. (2016). Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga – komparativni pristup. Filozofski fakultet u Rijeci.

Ministry of science and education. (2021). Strategy of adult education 2021. Ministry of science and education of Republic of Croatia.

Ministry of science, education and sport. (2004). Strategy of adult education 2004. Ministry of science, education, and sport of Republic of Croatia.

Ministry of science, education and sport. (2007). Strategy of adult education 2007. Ministry of science, education, and sport of Republic of Croatia.

Ministry of science, education and sport. (2014). Strategy of adult education 2014. Ministry of science, education, and sport of Republic of Croatia.

National Development Strategy of the Republic of Croatia until 2030. (2021). Narodne novine, 13/21.

Ogrizović, M. (1963). Problemi andragogije. Savez narodnih učilišta Hrvatske.

Pastuović, N. (1985). Andragoški ciklus. In V. Andrilović, M. Matijević, N. Pastuović, S. Pongrac, & M. Špan (Eds.), Andragogija (pp. 103–116). Školska knjiga.

Pongrac, S. (2001). Čimbenici ostvarivanja obrazovanja odraslih. In A. Klapan., S. Pongrac, & I. Lavrnja (Eds.), Andragoške teme (pp. 71–93). Vlastita naklada.

Živčić, M., Pokrajčić, N., Vučić, M., & Žiljak, O. (Eds.). (2013). Međunarodni andragoški simpozij: “­Ključne kompetencije i učenje odraslih”. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Objavljeno

14. 11. 2023 — posodobljeno 9. 04. 2024

Kako citirati

Profesionalizacija andragoškega kadra prek novega študijskega programa v Republiki Hrvaški. (2024). Andragoška Spoznanja, 30(1), 125-137. https://doi.org/10.4312/as/13156

Podobni članki

11-20 od 220

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)