Vzpostavljanje andragogike na Češkem

Avtorji

  • Martin Kopecký Karlova univerza v Pragi, Filozofska fakulteta, Češka
  • Michal Šerák Karlova univerza v Pragi, Filozofska fakulteta, Češka

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/13459

Ključne besede:

izobraževanje odraslih, ljudsko izobraževanje, andragogika, integralna andragogika, Češka

Povzetek

Članek se osredotoča na evolucijo poskusov integracije izobraževanja odraslih v visokošolsko izobraževanje na Češkem od približno sredine 20. stoletja naprej in na pristope k andragogiki v tem obdobju. Uporabljena je zgodovinska metoda z elementi teoretične in primerjalne raziskave. Članek na začetku obravnava daljša časovna obdobja, ko izraz andragogika še ni bil v rabi. Nato osvetljuje poskuse, da bi se andragogika vzpostavila kot neodvisna znanstvena disciplina, ki prek (ne zgolj) učenja in izobraževanja spodbuja razvoj odraslih ljudi. V nadaljevanju se osredotoča na nedavno zgodovino, ko je češka andragogika opustila nekaj svojih preteklih ambicij. Članek tako pokaže razvoj pristopov k andragogiki kot tudi razlike med pomembnejšimi pristopi znotraj češkega in zahodnega (evropskega) okvira. Za razvoj andragogike na Češkem je značilno zrcaljenje evropskih trendov s časovnim zamikom.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Beneš, M. (2014). Andragogika. Grada Publishing.

Bláha, I. A. (1927). Problémy lidové výchovy. Masarykův lidovýchovný ústav.

Dopita, M. (2015). Trendy vzdělávání dospělých v hypermoderní době. In V. Gigalová, J. Kalenda, M. Dopita, M. Kopecký, B. Frk, & P. Kliment, Dospělý jedinec v hypermoderní době (pp. 20–29). Univerzita Palackého v Olomouci.

Fejes, A., Kopecký, M., & Käpplinger, B. (2022). Editorial: 30 years of research of adult education, 30 years of ESREA. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 13(2), 119–123. https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.2022132

Fejes, A., & Nicoll, K. (2013). Editorial: Approaches to research in the education and learning of adults. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 4(1), 7–16. https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.relae6

Fejes, A., & Nylander, E. (2019). Introduction: Mapping the research field on adult education and learning. In A. Fejes & E. Nylander (Eds.), Mapping out the Research Field of Adult Education and Learning (pp. 3–13). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10946-2_1

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. (1974). Výchova a vzdělávání dospělých: Informační bulletin řešitelů hlavního úkolu státního programu základního výzkumu VIII-4-4 „Pedagogika dospělých“, č. 24. Katedra výchovy a vzdělávání dospělých FF UK v Praze.

Gallo, J. (1986). Vznik, vývoj a činnosť Katedry výchovy a vzdelávania dospelých Filozofickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach. In K teoretickým základom výchovy a vzdelávania dospelých. Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Gallo, J., & Škoda, K. (1986). Dejiny pedagogiky dospelých. Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Jeffries, S. (2022). Grandhotel nad propastí: Životy myslitelů Frankfurtské školy. Host.

Jochmann, V. (1992). Výchova dospělých – andragogika. In Varia sociologica et andragogica (pp. 11–22). Univerzita Palackého v Olomouci.

Klega, V. (1981). Studijní obor výchova a vzdělávání dospělých na Univerzitě Palackého. In K otázkám výchovy a vzdělávání dospělých II. Státní pedagogické nakladatelství.

Kopecký, M. (2013). Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou: Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Kozel, F. (1974). Oponentský posudek. In Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Výchova a vzdělávání dospělých. Informační bulletin řešitelů hlavního úkolu státního programu základního výzkumu VIII-4-4 „Pedagogika dospělých“, č. 24 (pp. 139–144). Katedra výchovy a vzdělávání dospělých FF UK v Praze.

Livečka, E. (1984). Kvalifikační sebevzdělávání pracovníků. Státní pedagogické nakladatelství Praha.

Loeng, S. (2010). Andragogy: A historical and professional review. Læringsforlaget.

Matulčík, J. (2004). Teórie výchovy a vzdelávania dospelých v zahraničí. Gerlach Print.

Németh, B., & Pöggeler, F. (2002). Ethics, ideas and ideologies in the history of adult education. Peter Lang.

Neužil. (1975). Výchova a vzdělávání odborových funkcionářů. In Výchova a vzdělávání dospělých (pp. 39–56). Práce.

Pöggeler, F. (1971). Die Partnerschaft in der Erwachsenenbildung. In F. Pöggeler (Ed.), Erwachsenenbildung im Wandel der Gesellschaft (pp. 140–160). Akademische Verlagsgesellschaft.

Poláchová Vaštatková, J., & Dopita, M. (2017). Institucionalizace české andragogiky a mezinárodní vědecký diskurz. Studia paedagogica, 22(1), 37–54. https://doi.org/10.5817/SP2017-1-3

Poláchová Vaštatková, J., & Dopita, M. (2019). University teaching and learning in educational sciences: The case of andragogy in the Czech Republic. Andragoška spoznanja/Studies in Adult Education and Learning, 25(3), 23–33. https://doi.org/10.4312/as.25.3.23-33

Skalka, J. (1978a). Předmět marxistické pedagogiky. In J. Skalka (Ed.), Studijní texty k pedagogice dospělých: I. Díl (pp. 7–25). Univerzita Karlova v Praze.

Skalka, J. (1978b). Současný stav a rozvoj pedagogiky dospělých v ČSSR. In J. Skalka (Ed.), Studijní ­texty k pedagogice dospělých: I. díl (pp. 71–93). Univerzita Karlova v Praze. Šerák, M. (2016). Historická reflexe vývoje pedagogiky dospělých a andragogiky v českých zemích. In M. Dvořáková & M. Šerák. Andragogika a vzdělávání dospělých: Vybrané kapitoly (pp. 54–76). Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Šimek, D. (2004). Czech Andragogy: Tradition and present. Journal of Adult and Continuing Education, 6, 143–153.

Šimek, D., & Dopita, M. (2018). Vladimír Jochmann – proti osudu. In J. Matulčík (Ed.), Acta Andragogica 6 (pp. 243–260). Univerzita Komenského v Bratislavě.

Škoda, K. (1985). Vývoj výchovy a vzdělávání dospělých v Československu v letech 1945–1985. Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR.

Škoda, K. (1996). Kapitoly z dějin andragogiky. Karolinum.

Trnka, T. (1934). Základy lidové výchovy. Masarykův lidovýchovný ústav.

Trnka, T. (1970). Lidová výchova, její teorie, složky, metody a organizace. Profil, Osvětový ústav v Praze.

Váňa, J. (1961). Úlohy pedagogické vědy v třetí pětiletce. Pedagogika, 11(1), 1–9.

Vymazal, J. (2002). České vzdělávání dospělých ve světle tradice a při pohledu do budoucnosti. In M. Beneš, J. Pešková, M. Sobotka, I. Syřiště, & J. Vymazal, Idea vzdělávání v současné společnosti (pp. 91–109). Eurolex Bohemia.

Objavljeno

30. 10. 2023

Kako citirati

Vzpostavljanje andragogike na Češkem. (2023). Andragoška Spoznanja, 29(2), 53-67. https://doi.org/10.4312/as/13459

Podobni članki

1-10 od 560

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.