Učijo se, torej so

Prispevek Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje k procesu profesionalizacije izobraževanja starejših

Avtorji

  • Dušana Findeisen Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Inštitut za raziskovanje in razvoj izobraževanja, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/13499

Ključne besede:

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, profesionalizacija, izobraževanje starejših odraslih, izobraževanje izobraževalcev starejših odraslih

Povzetek

Avtorica že desetletja sodeluje v procesu profesionalizacije izobraževanja starejših v Sloveniji. Profesionalizacija novega področja izobraževanja odraslih prispeva k izgradnji družbene vrednosti starejših in njihovega izobraževanja ter družbene vrednosti izobraževanja izobraževalcev starejših odraslih. Avtorica navaja distinktivne značilnosti profesionalizacije, kot so disciplinarno znanje, natančno, avtonomno delo, normativna pravila, ki jih postavljajo člani profesije (slov. stroke). Uporabljena je historična metoda opazovanja skozi oči akterjev, vpletenih v snovanje in razvoj profesionalizacije izobraževanja starejših na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje. Spoznanja bodo vodilo nadaljnjemu razvoju področja.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bucher, R. in Strauss, A. (1961). Professions in process. American Journal of Sociology, 66(4), 325–334. https://doi.org/10.1086/222898

Caré, P. (1981). Retraite et formation: Des universités du 3ème âge à la formation permanente. Education permanente/EreS.

Dubar, C. (1991). La socialisation, construction des identités sociales et professionnelles. Colin.

Dubar, C. in Tripier, P. (1998). Sociologie des professions. Colin.

Dürkheim, E. (1984). The division of labour in society. Macmilan Publishers.

Findeisen, D. (2009). Izobraževanje starejših odraslih in pomen njihovega izobraževanja za njih same ter družbo. Andragoška spoznanja, 15(3), 12–21. https://doi.org/10.4312/as.15.3.12-21

Findeisen, D. (ur.). (2013). Posebnosti izobraževanja starejših. Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. https://www.utzo.si/wp-content/uploads/2015/09/posebnosti-izobra%C5%BEevanja-starej%C5%A1ih.pdf

Findeisen, D. (2017a). Koncept in praksa srebrne ekonomije: Smo na pravi poti? [predstavitev na konferenci]. 2. posvet o srebrni ekonomiji SUTŽO. https://www.utzo.si/wp-content/uploads/2017/06/Koncept-in-praksa-srebrne-ekonomije.pdf

Findeisen, D. (2017b). Oranje in utrjevanje poti k družbeno zaznani in prepoznani dejavni starosti. V M. Šorn (ur.), Starost – izzivi historičnega raziskovanja (str. 279–294). Inštitut za novejšo zgodovino. https://www.sistory.si/cdn/publikacije/43001-44000/43121/vpogledi_18-splet.pdf

Findeisen, D. (2019). Older adult education is not just casual leisure time [predstavitev na konferenci]. European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), Education and Learning of Older Adults (ELOA), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. https://www.utzo.si/wp-content/uploads/2019/10/DANET-ELOA.pdf

Fraser, N. (2011) Qu'est-ce que la justice sociale: Reconnaissance et rédistribution. La Découverte.

Freidson, E. (1970). Profession of Medicine: A study of the Sociology of Applied Knowledge. Harper and Row Publishers Inc.

Helguera, P. (2011). Education for socially engaged art: A materials and techniques handbook. Jorge Pinto Books.

Hiemstra, R. (2002). Howard McClusky and educational gerontology. The encyclopedia of pedagogy and informal education. https://infed.org/mobi/howard-mcclusky-and-educational-gerontology/

Izobraževanje starejših v Franciji: Poročilo za četrto mednarodno konferenco o izobraževanju odraslih. (1985). UNESCO; Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

Krajnc, A. (1991). The third age university in Slovenia. Journal of Educational Gerontology, 6(1), 31–48.

Krajnc, A. (ur.). (1992). Kako smo snovali Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje. Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

Krajnc, A. (2013). Mentorji in mentorstvo. V A. Krajnc, D. Findeisen, N. Ličen, M. Ivanuš Grmek in J. Kunaver, Posebnosti izobraževanja starejših (str. 61–89). Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.

Lichtenberger, Y. (1999). La compétence comme prise de responsabilité. V G. Vergnaud (ur.), Entreprises et compétences: Le sens des évolutions (str. 69–85). Les cahiers du club CRIN.

Ličen, N. in Mezgec, M. (ur.). (2022). Homo senescens: Dolgoživost in izobraževanje starejših. Založba univerze v Ljubljani.

Martinet, M. A., Raymond, D. in Clérmond, G. (2001). La formation à l'enseignement. Gouvernement du Québec, Ministère de l'éducation.

McGrath Morris, P. (2008). Reinterpreting Abraham Flexner’s speech Is social work a profession? Its meaning and influence on the Field’s early professional development. Social Service Review, 82(1), 29–60. https://doi.org/10.1086/529399

Mucchielli, A. (2015). Individual identity and contextualizations of self. Le philosophoire.

Ollagnier, E. (2002). Les pièges de la compétence en formation d'adultes. V J. Dolz (ur.), L’énigme de la compétence en éducation (str. 183–201). De Boeck Supérieur. https://doi.org/10.3917/dbu.dolz.2002.01.0183

Ovesni, K. (2018). Professionalization of the field of adult education in former Yugoslavia. Andragoška spoznanja, 24(4), 19–36. https://doi.org/10.4312/as.24.4.19-36

Poché, F. (2000). Reconstruire la dignité. Les éditions de la chronique sociale.

Schoen, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Basic books.

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. (2023). Usposabljanje in izobraževanje. https://www.utzo.si/usposabljanje/

Sonntag, M. (2019). La formation continue des adultes en France. Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle, 52(2), 101–122. https://doi.org/10.3917/lsdle.522.0101

Stebbins, R. (2015). Serious leisure: A perspective for our time. Aldine Transaction Publications.

Wittorski, R. (2008). La professionnalisation. Savoirs, 17(2), 9–36. https://doi.org/10.3917/savo.017.0009

Prenosi

Objavljeno

14. 11. 2023 — posodobljeno 9. 04. 2024

Kako citirati

Učijo se, torej so: Prispevek Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje k procesu profesionalizacije izobraževanja starejših. (2024). Andragoška Spoznanja, 30(1), 139-149. https://doi.org/10.4312/as/13499

Podobni članki

1-10 od 858

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.