Uvajanje in razvoj Andragogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in v Sloveniji

Avtorji

  • Ana Krajnc Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/13503

Ključne besede:

začetki in razvoj andragogike, znanost o izobraževanju odraslih, študij andragogike, naziv diplomirani andragog, humanistična andragogika

Povzetek

Prvi slovenski strokovni knjigi o teoriji izobraževanja odraslih sta iz dvajsetih let prejšnjega stoletja, ko se je pedagogika vedno bolj osredotočala na šolsko pedagogiko. Takrat sta Karel Ozvald (1927) in Franjo Žgeč (1923) v svojih knjigah utemeljila potrebo po izobraževanju »širokih ljudskih mas«. Minilo je skoraj pol stolet­ja, ko je izobraževanje odraslih dobilo znanstveno osnovo, svojo vedo. Razvoj študija andragogike je potekal v treh fazah. Na Oddelku za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani smo predavanja andragogike uvedli pred 50 leti, leta 1973. Leta 1976 so pod vodstvom predstojnika Vlada Schmidta na Oddelku za pedagogiko nastale tri študijske usmeritve: šolska pedagogika, domska pedagogika in andragogika. Končna faza razvoja študija andragogike se je oblikovala v okviru evropskega programa PHARE, ko se je v študijskem letu 1993/94 ob podpori več profesorjev andragogike z različnih evropskih univerz začel izvajati enopredmetni študij andragogike z nazivom diplomirani andragog. V prispevku prikazujem, od kod je izhajal moj interes za razvoj andragogike – rastel je iz konkretnih razmer, od ljudi in za ljudi navzgor –, ter utemeljujem potrebo po humanistično zasnovani andragogiki.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bizovičar, M. in Krajnc, A. (2012). Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Herder and Herder.

Fromm, E. (1980). Anatomija ljudske destruktivnosti. Naprijet.

Griffith, J. (2016). Freedom: The end of the human condition. WTM Publishing and Communications.

Illich, I. (1971). Deschooling Society. Harper and Row.

Jarvis, P. (1992). Paradoxes of learning: On becoming an individual in society. Jossey – Bass Publishers.

Kidd, R. (1971). How adults learn. Association Pres.

Knowles, M. (1970). The modern practice of adult education: Andragogy against pedagogy. Association Press.

Krajnc, A. (1973). Educational values and social participation. Ontario Institutre for Studies in Eduction.

Krajnc, A. (1977). Izobraževanje naša družbena vrednota. Delavska enotnost.

Krajnc, A. (1978). Andragoški pogovori s predavatelji. Zveza delavskih univerz Slovenije.

Krajnc, A. (1979a). Izobraževanje ob delu: Obča andragogika. Dopisna delavska univerza Univerzum.

Krajnc, A. (1979b). Metode izobraževanja odraslih: Andragoška didaktika. Delavska enotnost.

Krajnc, A. (1981). Razvoj dopisnega izobraževanja. Dopisna delavska univerza Univerzum.

Krajnc, A. (1982). Motivacija za izobraževanje. Delavska enotnost.

Krajnc, A. (2014). Spoznaj sebe in druge. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.

Krajnc, A. (2016). Starejši se učimo. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.

Krajnc, A., Findeisen, D. in Ivanuš Grmek, M. (2013). Posebnosti izobraževanja starejših. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.

Krajnc, A. in Ličen, N. (2002). Adult Education in Slovenia. The Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association.

Krajnc, A. in Mrmak, I. (1978). Adult education in Jugoslavija. European Centre for Leisure and Education, Czechoslovak Academy of Science.

Mijoč, N., Krajnc, A. in Findeisen, D. (1993). Študijski krožki. Andragoški center Republike Slovenije.

Ozvald, K. (1927). Kulturna pedagogika: Kažipot za umevanje učlovečenja. Slovenska šolska matica.

Rifkin, J. (2015). The zero marginal cost society: The internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism. St. Martin`s Griffin.

Žgeč, F. (1923). Problemi vzgoje najširših plasti našega Naroda. Slovenska šolska matica.

Prenosi

Objavljeno

14. 11. 2023 — posodobljeno 9. 04. 2024

Kako citirati

Uvajanje in razvoj Andragogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in v Sloveniji. (2024). Andragoška Spoznanja, 30(1), 19-37. https://doi.org/10.4312/as/13503

Podobni članki

1-10 od 624

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 > >>