Pospeševalni in zaviralni dejavniki pri razvoju izobraževanja odraslih in andragogike v Sloveniji

Avtorji

  • Zoran Jelenc Andragoško društvo Slovenije, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/13568

Ključne besede:

izobraževanje odraslih, andragogika, izobraževalec, andragoška organizacija

Povzetek

V letu 1973 so začeli na zdajšnjem Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljub­ljani (tedaj v imenu še ni bilo andragogike) prvič predavati andragogiko. To so bili tudi začetki oblikovanja andragogike kot samostojne znanstvene discipline v Sloveniji. Razvoj izobraževanja odraslih pa se v Sloveniji ni začel šele takrat. Bil je odvisen od organizacij, združenj in institucij, delujočih na področju izobraževanja odraslih, od družbenih razmer in okoliščin, pobud in zgledov, upravnih in političnih struktur ter odločevalcev, strokovnih in drugih srečanj ter posvetov, projektov in akcij, gibanj in usmeritev, koncepcij in stališč zavzetih in dovolj razgledanih posameznikov. Navedeni vplivi so delovali pospeševalno, pa tudi zaviralno, o čemer razpravljamo v pričujočem prispevku.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Andragoško društvo Slovenije. (1985). Izobraževanje odraslih v dolgoročnem razvoju Slovenije (Zbirka aktualna tema 31). Delavska enotnost.

Jelenc, Z. (1994). Izobraževanje odraslih kot dejavnik razvoja Slovenije [Raziskovalno poročilo v šestih zvezkih]. Andragoški center Slovenije.

Jelenc, Z. (1998). Vloga in razvoj zveze delavskih in ljudskih univerz Slovenije v obdobju 1960-1991. V J. Jug (ur.), Zgodovina izobraževanja odraslih v Sloveniji 1945-1990 (3. del, Raziskovalni projekt). Založba Moderna organizacija.

Jelenc, Z. (2000). Strategija in koncepcija izobraževanja odraslih v Sloveniji [Raziskovalno poročilo]. Andragoški center Slovenije.

Jelenc, Z. (ur.). (2007). Strategija vseživljenjskosti učenja. Ministrstvo za šolstvo in šport.

Jelenc, Z. (2016). Vseživljenjskost učenja in izobraževanje odraslih. Educa.

Mohorčič Špolar, V. A. in Emeršič, B. (1997). Delavske in ljudske univerze v obdobju od 1945 do 1991. V J. Jug (ur.), Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1945-1990): 1. del (str. 211–230; Zbirka zgodovina izobraževanja odraslih, 4. zvezek; Raziskovalno poročilo). Založba Moderna organizacija.

Pediček, F. (1992). Pedagogika danes. Obzorja.

Titmus, C. J. (1989). National programs and organizations. V C. J. Titmus (ur.), Lifelong Education for Adults: An International Perspectives (str. 381–387). Pergamon Press.

Prenosi

Objavljeno

14. 11. 2023 — posodobljeno 9. 04. 2024

Kako citirati

Pospeševalni in zaviralni dejavniki pri razvoju izobraževanja odraslih in andragogike v Sloveniji. (2024). Andragoška Spoznanja, 30(1), 39-51. https://doi.org/10.4312/as/13568

Podobni članki

1-10 od 648

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.