Andragogika – dinamična preteklost, sedanjost, polna izzivov, in negotova prihodnost

Primer Srbije

Avtorji

  • Katarina Popović Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta, Srbija
  • Violeta Orlović Lovren Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta, Srbija
  • Aleksandra Pejatović Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta, Srbija
  • Miomir Despotović Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta, Srbija

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/13622

Ključne besede:

andragogika, izobraževanje odraslih kot znanost, Srbija, profesionalizacija izobraževanja odraslih

Povzetek

Članek obravnava razvoj in trenutno stanje andragogike kot znanstvene discipline v Srbiji, s posebnim poudarkom na profesionalizaciji andragogike na Univerzi v Beogradu. Kljub kriznim obdobjem in družbenemu preoblikovanju se je andragogika pokazala za izredno odporno, saj je na področju izobraževanja ostala tako relevantna kot tudi vplivna. Trenutni študijski program na Oddelku za andragogiko na Univerzi v Beogradu je opisan na ravni dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija. Prek analize magistrskih in doktorskih del ter objavljenih znanstvenih prispevkov ponuja članek vpogled v problematiko in tematike na tem področju. Rezultati potrjujejo vpliv in relevantnost andragogike v Srbiji, hkrati pa nakazujejo možnosti njenega razvoja v prihodnosti. Ker ohranja svoja osrednja načela in celostni pristop, lahko andragogika opravlja pomembno vlogo pri premostitvi vrzeli med preteklostjo in sedanjostjo, pripelje do revitalizacije izobraževanja odraslih in narekuje usmeritev discipline tako v Srbiji kot zunaj nje.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Alibabić Š. (2002). Teorija organizacije obrazovanja odraslih. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta.

Alibabić, Š. (2021). Život u kriznim vremenima: Andragoški pogledi. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet.

Bloom, A. (1987). The closing of the American mind: How higher education has failed democracy and impoverished the souls of today’s students. Simon & Schuster.

Bowl, M. (2017). Adult education in neoliberal times: Policies, philosophies, and professionalism. Palgrave Macmillan Cham.

Bulatović, R. (2001). Vrednovanje obrazovnog ponašanja odraslih. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta.

Bulatović, R. (2002). Andragoški zapisi. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta.

Despotović, M. (2000). Igra potreba: Andragoške varijacije. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta; Andragoško društvo Srbije.

Faculty of Philosophy, University of Belgrade. (2014/2021). Acreditation material for the study program Andragogy [Internal document].

Faculty of Philosophy, University of Belgrade. (2023a). Andragogy. https://www.f.bg.ac.rs/en2/andragogy/study_prog

Faculty of Philosophy, University of Belgrade. (2023b). Samovrednovanje. https://www.f.bg.ac.rs/zaposleni/samovrednovanje

Fleming, T. (2016). Neoliberalism: The implications for adult and higher education. https://www.researchgate.net/publication/293652065

Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade. (2023). Publications. https://www.f.bg.ac.rs/instituti/PEA/publikacije

Knowles, M. S. (1980). The modern practice of adult education. Cambridge, The Adult Education Company.

Kopecký, M. (2011). Foucault, governmentality, neoliberalism, and adult education – Perspective on the normalization of social risks. Journal of Pedagogy, 2(2), 246–262. https://doi.org/10.2478/v10159-011-0012-2

Kulić, R., & Despotović, M. (2001). Uvod u andragogiju. Svet knjige.

McCallum, D. (1996). The death of truth: What's wrong with multiculturalism, the rejection of reason and the new postmodern diversity. Bethany House.

Ovesni, K. (2001). Obrazovanje andragoških kadrova: Evropska iskustva. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta.

Ovesni, K. (2018). Professionalisation in the field of adult education and learning in the territory of former Yugoslavia. Andragoška spoznanja/Studies in Adult Education and Learning, 24(4), 19–36. https://doi.org/10.4312/as.24.4.19-36

Pastuović, N. (1978). Obrazovni ciklus – Opća metodika obrazovanja zaposlenih. Andragoški centar.

Pöggeler, F. (1957). Einführung in die Andragogik: Grundfragen der Erwachsenenbildung. Henn.

Polemics, J. (1994). The postmodernist critique of science: Is it useful? Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society, 110(3–4), 113–120.

Popović, K. (2021). Destruktivan pohod celoživotnog učenja. Obrazovanje odraslih, 11, 53–78.

Popović, K., & Maksimović, M. (2023, in press). Hybrid political regimes – The gap between policy and practice of adult education. In M. Milana, P. Rasmussen, & M. Bussi (Eds.), Research Handbook on Adult Education Policy. Edward Elgar Publishig.

Roeders, P. (2003). Interaktivna nastava. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta.

Samolovčev, B. (1976). Teorijski pristup elementarnom opismenjavanju odraslih: Metodički priručnik uz Početnicu i čitanku za hrvatski ili srpski jezik. Andragoški centar.

Samolovčev, B., & Muradbegović, H. (1979). Opšta andragogija. Veselin Masleša.

Samolovčev, B., Zvonarević, M., Tonković, S., Bogdanović, N., Velčić, V., Savičević, D., Jelić, D., Bertoncelj, I., Pongrac, S., Filipović, D., Prodanović, T., & Ogrizović, M. (1966). Osnovi andragogije. Jugoslovenski zavod za udžbenike.

Savićević, D. (1975). Povratno obrazovanje i udruženi rad. BIGZ.

Savićević, D. (2000a). Koreni i razvoj andragoških ideja. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta; Andragoško društvo Srbije.

Savićević, D. (2000b). Put ka društvu učenja. Đuro Salaj – Prosvetni pregled.

Savićević, D. (2002). Filozofski osnovi andragogije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju.

Savićević, D. (2003). Komparativna andragogija. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta.

Savićević, D. (2004). Učenje i starenje. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta.

Savićević, D. (2006). Andragoške ideje u međunarodnim okvirima. Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju; Društvo za obrazovanje odraslih.

Staab, M. (2019). Professional self-concept of adult education staff in serbia – findings of a qualitative research study. Andragoške studije, 2, 9–25. https://doi.org/10.5937/AndStud1902009S

UNESCO. (2021). Adult learning and education and COVID-19. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374636

UNESCO, & UIE. (1997). Fifth International Conference on Adult Education: Final report. UNESCO Institute for Education.

University of Belgrade, Faculty of Philosophy Archive and Library. (2023). MA and PhD dissertations [Unpublished material]. University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Department of Pedagogy and Andragogy.

Objavljeno

14. 11. 2023 — posodobljeno 9. 04. 2024

Kako citirati

Andragogika – dinamična preteklost, sedanjost, polna izzivov, in negotova prihodnost: Primer Srbije. (2024). Andragoška Spoznanja, 30(1), 85-103. https://doi.org/10.4312/as/13622

Podobni članki

21-30 od 560

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.