V iskanju bistva andragogike – hermenevtično branje Grundtviga, Knowlesa, Lindemana in Savićevića

Avtorji

  • Anita Malinen Univerza Jyväskylä, Finska
  • Arja Piirainen Univerza Jyväskylä, Finska

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/14421

Ključne besede:

andragogika, razvijanje teorije, hermenevtična interpretacija

Povzetek

Namen prispevka je iskanje bistva andragogike prek kritičnega preučevanja del teoretikov andragogike in poglobljenega teoretičnega razumevanja področja. Sistematična pregleda iz let 2013 in 2021 sta nas v iskanju bistva andragogike spodbudila k bolj poglobljenemu branju andragoških del. Za hermenevtično branje in interpretacijo so bila izbrana besedila štirih klasičnih teoretikov Grundtviga, Knowlesa, Lindemana in Savićevića, ki predstavljajo različne andragoške pristope. Na podlagi rezultatov smo oblikovali tri med seboj prepletena načela, ki predstavljajo bistvo andragogike: 1) življenjska izkušnja, 2) vzajemna interakcija in 3) »moč z« (ang. power with). Vsako od načel izraža lastnosti, ki opisujejo njegovo naravo. Ta tri načela so nujni in zadostni pogoji, da lahko govorimo o andragogiki. Če manjka eno od načel, ne gre za andragogiko, fenomen ne obstaja.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Brookfield, S. (1992). Developing criteria for formal theory building in adult education. Adult Education Quarterly, 42(2), 79–93. https://doi.org/10.1177/000184819204200200

Denzin, N. (1989). Interpretive interactionism (Applied social research methods series, Vol. 16). Sage.

Dilthey, W. (1985). Gesammelte Schriften. Vandenhoeck & Ruprecht.

Fischer, J., & Podeschi, R. L. (1989). From Lindeman to Knowles: A change in vision. International Journal of Lifelong Learning, 8(4), 345–353. https://doi.org/10.1080/10.1080/0260137890080405

Gadamer, H.-G. (1988). Truth and method. Sheed & Ward.

Grundtvig, N. F. S. (1836/1991). The Danish four leaf clover or Danish nationality looked at from a partial viewpoint. In M. Lawson (Ed.), N.F.S. Grundtvig: Selected Educational Writings (pp. 19–75). The International People’s College; the Association of Folk High Schools in Denmark.

Grundtvig, N. F. S. (1838/1991). The school for life. In M. Lawson (Ed.), N.F.S. Grundtvig: Selected Educational Writings (pp. 76–94). The International People’s College; the Association of Folk High Schools in Denmark.

Grundtvig, N. F. S. (1840/1991). Request for and Idea of a Danish Folk High School in Soer. In M. Lawson (Ed.), N.F.S. Grundtvig: Selected Educational Writings (pp. 52–65). The International People’s College; the Association of Folk High Schools in Denmark.

Grundtvig, N. F. S. (1847/1991). The Danish high school. In M. Lawson (Ed.), N.F.S. Grundtvig: Selected Educational Writings (pp. 95–100). The International People’s College; the Association of Folk High Schools in Denmark.

Grundtvig, N. F. S. (1854/1991). A letter concerning the folk high school to Peter Larsen Skraeppenborg in Dons. In M. Lawson (Ed.), N.F.S. Grundtvíg: Selected Educational Writings (pp. 106–110). The International People’s College; the Association of Folk High Schools in Denmark.

Holton III, E. F., Wilson, L. S., & Bates, R. A. (2009). Toward development of a generalized instrument to measure andragogy. Human Resource Development Quarterly, 20(2), 169–193. https://doi.org/10.1002/hrdq.20014

Knowles, M. (1980). The modern practice of adult education: Andragogy versus pedagogy. Cambridge Book Company.

Knowles, M. (1989). The making of the adult educator: An autobiographical journey. Jossey-Bass.

Knowles, M. (1990). The adult learner: A neglected species. Gulf Publishing Company.

Knowles, M. (2002). Lifelong learning: A dream. In D. Dickinson (Ed.), Creating the Future: Perspectives on Educational Change (pp. 1–5). Accelerated Learning Systems.

Knowles, M. (2019). The making of an adult educator: An autobiographical journey. In J. A. Henschke & M. Boucouvalas (Eds.), The making of an adult educator: An autobiographical journey: An update. Missouri Partner Publishing.

Lawson, M. (1991). N.F.S. Grundtvig: Selected Educational Writings. The International People’s college; the Association of Folk High Schools in Denmark.

Lindeman, E. C. (1926). The meaning of adult education. New Republic.

Lindeman, E. C. (1932). International aspects of adult education. International Quarterly of Adult Education, 1(1), 6–15.

Lindeman, E. C. (1935). The place of discussion in the learning process. The Journal of Home Economics, 26(6), 348–350.

Lindeman, E. C. (1938/1987). Preparing leaders in adult education. In S. Brookfield (Ed.), Learning Democracy: Edward Lindeman on adult education and social change (pp. 48–52). Croom Helm.

Lindeman, E. C. (1944). New needs for adult education. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 231, 115–122.

Lindeman, E. C. (1945). The sociology of adult education. Journal of Educational Sociology, 19(1), 4–13.

Lindeman, E. C. (1951/1987). Building a social philosophy of adult education. In S. Brookfield (Ed.), Learning Democracy: Edward Lindeman on adult education and social Change (pp. 127–133). Croom Helm.

Loeng, S. (2018). Various ways of understanding the concept of andragogy. Cogent Education, 5(1), 1–15. https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1496643

Malinen, A., & Piirainen, A. (2018, October 19–20). Andragogical research: Theoretical and methodological approaches until 2013 [Paper presentation]. European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) conference, Linköping, Sweden.

Palonen, K. (1988). Tekstistä politiikkaan. Vastapaino.

Polanyi, M. (1964). Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy. Harper Torchbooks.

Rachal, J. (2002). Andragogy’s detectives: A critique of the present and a proposal for the future. Adult Education Quarterly, 52(3), 210–227. https://doi.org/10.1177/0741713602052003004

Rachal, J. (2015). Reflections on the Lindeman Legacy. PAACE Journal of Lifelong Learning 24, 1–6.

Ricouer, P. (1991). From text to action: Essays in hermeneutics II (K. Blamey & J. Thomson, Trans.). Northwestern University Press.

Salner, M. (1989). Validity in human science research. In Kvale (Ed.), Issues of validity in qualitative research (pp. 47–71). Lund Studentlitteratur.

Savićević, D. M. (1999). Adult education: From practice to theory building (Studies in pedagogy, andragogy and gerontagogy series, Vol. 37). Peter Lang.

Savićević, D. M. (2008). Convergence or divergence of ideas on andragogy in different countries. International Journal for Lifelong Education, 27(4), 361–378. https://doi.org/10.1080/02601370802051504

Savićević, D. M. (2012). Research problems in andragogy: Comparative consideration [Paper presentation]. ISCAE Conference, Las Vegas. http://iscae.org/conferences/2012conf/papers/Savicevic.pdf

Siljander, P. (1982). N.F.S. Grundtvigin sivistyskäsitys ja kansanopiston tehtävä (Oulun yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 11/1982). Oulun yliopisto.

Siljander, P. (2011). What are we looking for? – Pro critical realism in text interpretation. Journal of Philosophy of Education, 45(3), 493–510. https://doi.org/10.1111/j.1467-9752.2011.00808.x

St. Clair, R., & Käpplinger, B. (2021). Alley or Autobahn? Assessing 50 Years of the Andragogical Project. Adult Education Quarterly, 71(3), 272–289. https://doi.org/10.1177/07417136211027879

Warren, C. (1989). Andragogy and N. F. S. Grundtvig: A critical link. Adult Education Quarterly, 39(4), 211–223. https://doi.org/10.1177/0001848189039004003

Objavljeno

30. 10. 2023

Kako citirati

V iskanju bistva andragogike – hermenevtično branje Grundtviga, Knowlesa, Lindemana in Savićevića. (2023). Andragoška Spoznanja, 29(2), 19-37. https://doi.org/10.4312/as/14421

Podobni članki

1-10 od 103

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.