Profesionalni status izobraževalcev odraslih

Študija primera s Cipra v obdobju epidemije

Avtorji

  • Andri Piliri
  • Maria N. Gravani Odprta univerza na Cipru, Fakulteta za humanistiko im družboslovje, Latsia, Ciper

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/14455

Ključne besede:

izobraževalci odraslih, profesionalni status, centri za izobraževanje odraslih, epidemija ­covida-19, Ciper

Povzetek

Članek poroča o rezultatih raziskovalne študije, ki je bila izvedena z izvajalci izobraževanja odraslih, zaposlenimi v centrih za izobraževanje odraslih na Cipru. Ukvarja se z vprašanji, kako doživljajo svoj profesionalni status, s kakšnimi ovirami se soočajo na poti k profesionalizaciji in še posebej kakšne so bile ovire v kontekstu epidemije covida-19. Študija na podlagi kvalitativne metodologije in pristopa od spodaj navzgor daje glas učiteljem odraslih in osmišlja njihove delovne izkušnje. Članek vključuje predloge za izboljšanje njihovega profesionalnega statusa na podlagi ideje humanizacije. V tem večplastnem procesu morata tesno sodelovati tako država kot izobraževalci sami.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bierema, L. L. (2011). Reflections on the profession and professionalization of adult education. PAACE Journal of Lifelong Learning, 20(1), 21–36.

Boeren, E., Roumell, E. A., & Roessger, K. M. (2020). COVID-19 and the future of adult education: An editorial. Adult Education Quarterly, 70(3), 201–204. https://doi.org/10.1177/0741713620925029

Budig, M. J. (2006). Gender, self-employment, and earnings: The interlocking structures of family and professional status. Gender & society, 20(6), 725–753. https://doi.org/10.1177/0891243206293232

Burchell, B., Deakin, S., & Honey, S. (1999). The employment status of individuals in non-standard employment. Department of Trade and Industry.

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. Sage Publications.

Charmaz, K. (2017). Special invited paper: Continuities, contradictions, and critical inquiry in grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 16(1). https://doi.org/10.1177/1609406917719350

Charmaz, K., & Thornberg, R. (2020). The pursuit of quality in grounded theory. Qualitative Research in Psychology, 18(3), 305–327. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1780357

Chen, Z., Pavlova, M., & Ramos, C. (2021). A systematic approach to adult educators’ professional development in Singapore: Challenges and future developments. International Journal of Lifelong Education, 40(5–6), 455–470. https://doi.org/10.1080/02601370.2021.1978006

Clarke, A. E. (2019). Situating grounded theory and situational analysis in interpretive qualitative inquiry. In A. Bryant & K. Charmaz (Eds.), Situational analysis in practice (pp. 47–96). Routledge. https://doi.org/10.4135/9781526485656

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1999). The Sage handbook of qualitative research. Sage Publications.

Despotović, M. (2010). Professionalization of adult education – between public and scientific (non)recognition. In S. Medić, R. Ebner, & K. Popović (Eds.), Adult education: The response to global crisis strengths and challenges of the profession (pp. 47–71). Department of Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade; Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade; European Association for Education of Adults; Adult Education Society.

du Toit, D. (1995). A sociological analysis of the extent and influence of professional socialization on the development of a nursing identity among nursing students at two universities in Brisbane, Australia. Journal of Advanced Nursing, 21(1), 164–171. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1995.21010164.x

Egetenmeyer, R., Breitschwerdt, L., & Lechner, R. (2019). From ‘traditional professions’ to ‘new professionalism’: A multi-level perspective for analysing professionalisation in adult and continuing education. Journal of Adult and Continuing Education, 25(1), 7–24. https://doi.org/10.1177/1477971418814009

Egetenmeyer, R., & Käpplinger, B. (2011). Professionalisation and quality management: Struggles, boundaries and bridges between two approaches. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 2(1), 21–35. https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela0058

European Association for the Education of Adults. (2020). Activity Report 2020. https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/09/eaea_activity_report_2020_final.pdf

Evans, L. (2002). What is teacher development? Oxford Review of Education, 28(1), 123– 137. https://doi.org/10.1080/03054980120113670

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Continuum.

Freire, P. (1999). Pedagogy of hope: Reliving pedagogy of the oppressed. Continuum.

Freire, P. (2005). Teachers as cultural workers: Letters to those who dare teach. Westview Press.

Gravani, M. N., & Ioannidou, A. (2016). Mapping adult and continuing education in Cyprus: Key challenges for the future. The International Journal of Adult, Community and Professional Learning, 23(4), 33–44. https://doi.org/10.18848/2328-6318/cgp/v23i04/33-44

Gravani, M. N., & Karagiorgi, Y. (2020). Professionalisation of adult educators in distance education. In M. N. Gravani, G. K. Zarifis, & L. Jõgi (Eds.), The Role of Higher Education in the Professionalisation of Adult Educators (pp. 107–125). Cambridge Scholars Publishing.

Hoyle, E. (2008). Changing conceptions of teaching as a profession: Personal reflections. In D. Johnson & R. Maclean (Eds.), Teaching: Professionalization, Development and Leadership (pp. 285–304). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8186-6_19

Hoyle, E. (1982). The professionalization of teachers: A paradox. British Journal of Educational Studies, 30(2), 161–171. https://doi.org/10.1080/00071005.1982.9973622

Jakimiuk, B. (2020). The professionalization of adult educators: Some implications for education and training. In M. N. Gravani, G. K. Zarifis, & L. Jõgi (Eds.), The Role of Higher Education in the Professionalisation of Adult Educators (pp. 46–58). Cambridge Scholars Publishing.

James, N., & Thériault, V. (2020). Adult education in times of the COVID-19 pandemic: Inequalities, changes, and resilience. Studies in the Education of Adults, 52(2), 129–133. https://doi.org/10.1080/02660830.2020.1811474

Jõgi, L., & Gross, M. (2009). The professionalisation of adult educators in the Baltic states. European Journal of Education, 44(2), 221–242. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01380.x

Jütte, W., & Lattke, S. (2014). International and comparative perspectives in the field of professionalisation. In S. Lattke & W. Jütte (Eds.), Professionalisation of Adult Educators: International and Comparative Perspectives (pp. 46–58). Peter Lang.

Jütte, W., Nicoll, K., & Olesen, H. S. (2011). Editorial: Professionalisation - the strungle within. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 2(1), 7–20. https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.relae2

Knowles, M. S. (1980). The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy. Cambridge Adult Education.

Kvale, S. (2006). Dominance through interviews and dialogues. Qualitative inquiry, 12(3), 480–500. https://doi.org/10.1177/1077800406286235

Mayo, P., Pace, P. J., & Zammit, E. (2008). Adult education in small states: The case of Malta. Comparative Education, 44(2), 229–246. https://doi.org/10.1080/03050060802041746

Merriam, S. B., & Brockett, R. G. (2007). The profession and practice of adult education: An introduction. Jossey-Bass.

Mikulec, B. (2019). Competences of adult education professionals in the European and Slovene context. Journal of Adult and Continuing Education, 25(1), 25–44. https://doi.org/10.1177/1477971418805502

Morrell, J. B. (2020). Professionalisation. In G. N. Cantor, J. R. R. Christie, M. J. S. Hodge, & R. C. Olby (Eds.), Companion to the history of modern science (pp. 980–989). Routledge.

Murphy, H. (2017). The professionalization of adult education: An exploration of policy, discourse and impact on the field [Unpublished doctoral dissertation]. National University of lreland.

Murphy, H. (2020). The professionalization of adult education in Ireland: How a changing national regulatory environment influenced the development of new teacher education qualifications for adult educators. In M. N. Gravani, G. K. Zarifis, & L. Jõgi (Eds.), The Role of Higher Education in the Professionalisation of Adult Educators (pp. 128–144). Cambridge Scholars Publishing.

Palmieri, C., Galimberti, A., & Gambacorti-Passerini, M. B. (2020). Planning university traineeships for adult educators: Towards a guidance model focused on professional identity. In M. N. Gravani, G. K. Zarifis, & L. Jõgi (Eds.), The Role of Higher Education in the Professionalisation of Adult Educators (pp. 60–75). Cambridge Scholars Publishing.

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Sage.

Perks, R. W. (1993). Accounting & Society. Chapman & Hall.

Research voor Beleid. (2010). Key competences for adult learning professionals: Contribution to the development of a reference framework for key competences for adult learning professionals: Final Report. Zoetermeer. https://www.voced.edu.au/content/ngv%3A45271

Sava, S. (2011). Towards the professionalization of adult educators. Andragoške Studije, 2, 9–22.

Simons, M., & Kelchtermans, G. (2008). Teacher professionalism in Flemish policy on teacher education: A critical analysis of the Decree on teacher education (2006) in Flanders, Belgium. Teachers and Teaching, 14(4), 283–294. https://doi.org/10.1080/13540600802037686

Timmons, S. (2011). Professionalization and its discontents. Health, 15(4), 337–352. https://doi.org/10.1177/1363459310383594

van Manen, M. (1990). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. Alt­house Press.

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (Vol. 5). Sage.

Zenios, I., & Chatzipanagiotou, P. (2020). Steps towards the professionalization of trainers: Good practice from Cyprus. In M. N. Gravani, G. K. Zarifis, & L. Jõgi (Eds.), The Role of Higher Education in the Professionalisation of Adult Educators (pp. 218–232). Cambridge Scholars Publishing.

Objavljeno

30. 10. 2023

Kako citirati

Profesionalni status izobraževalcev odraslih: Študija primera s Cipra v obdobju epidemije. (2023). Andragoška Spoznanja, 29(2), 143-161. https://doi.org/10.4312/as/14455

Podobni članki

1-10 od 588

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.