Andragogika v Sloveniji in državah na območju nekdanje Jugoslavije

Preteklost, sedanjost in prihodnje perspektive

Avtorji

  • Borut Mikulec Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Monika Govekar Okoliš Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as/18159

Ključne besede:

andragogika, Slovenija, Jugoslavija, Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Andrilović, V. (1976). Kako se odrastao čovjek uči. Školska knjiga.

Andrilović, V. (1985). Andragogija. Školska knjiga.

Filipović, D. (1971). Permanentno obrazovanje. Zenit.

Filipović, D. (1995). Razvoj i obrazovanje. Zenit.

Filozofska fakulteta Univerze sv. Cirila in Metoda v Skopju. (b. l.). Institut za pedagogija. http://fzf.ukim.edu.mk/институт-за-педагогија/

Isanović Hadžiomerović, A. (2024). Questioning assumptions about developing an andragogy study program in Bosnia and Herzegovina. Andragoška Spoznanja, 30(1). https://doi.org/10.4312/as/13507

Krajnc, A. (1979). Izobraževanje ob delu. Dopisna delavska univerza Univerzum.

Krajnc, A. (1995). Drage bralke in bralci. Andragoška spoznanja, 1(1–2), 3. https://doi.org/10.4312/as.1.1-2.3

Krajnc, A. (2001). Prof. dr. Silvije Pongrac. Andragoška spoznanja, 7(2), 97. https://doi.org/10.4312/as.7.2.97

Krajnc, A. (2018). Nastajanje andragogike, razvoj študija andragogike in usposabljanje izobraževalcev odraslih pred osamosvojitvijo Slovenije in po njej. Andragoška spoznanja, 24(4), 89–107. https://doi.org/10.4312/as.24.4.89-107

Ličen, N. (2014). Dvajset let refleksivne prakse. Andragoška spoznanja, 20(4), 3–5. https://doi.org/10.4312/as.20.4.3-5

Loeng, S. (2023). Pedagogy and andragogy in comparison - conceptions and perspectives. Andragoška spoznanja, 29(2), 39–52. https://doi.org/10.4312/as/11482

Matijević, M. (2018). Prilog za povijest obrazovanja odraslih u Hrvatskoj. V N. Pastuović in T. Žiljak (ur.), Obrazovanje odraslih: Teorijske osnove i praksa (str. 309–324). Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Pučko otvoreno učilište u Zagrebu.

Mavrak, M. (2004). Odgoj i obrazovanje odraslih u Bosni i Hercegovini. Obrazovanje odraslih, 4(2), 64–77.

Mikulec, B. in Govekar Okoliš, M. (2023). Andragogika v Evropi: Preteklost, sedanjost in prihodnje perspektive. Andragoška spoznanja, 29(2), 3–18. https://doi.org/10.4312/as/15743

Mikulec, B. in Kump, S. (2018). Politike izobraževanja odraslih v državah na območju nekdanje Jugoslavije: Med zapuščino socializma ter evropskimi in globalnimi smernicami. Andragoška spoznanja, 24(4), 3–18. https://doi.org/10.4312/as.24.4.3-18

Ogrizović, M. (1959). Problemi andragogije. Savez narodnih sveučilišta Hrvatske.

Pastuović, N. (1985). Andragoški ciklus. V V. Andrilović, M. Matijević, N. Pastuović, S. Pongrac in M. Špan (ur.), Andragogija (str. 103–116). Školska knjiga.

Pavlović Breneselović, D. (ur.). (2020). 125 godina Katedre za pedagogiju. Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet Univerzeta u Beogradu.

Popović, K., Orlović Lovren, V., Pejatović, A. in Despotović, M. (2024). Andragogy – dynamic past, challenging present and uncertain future. Andragoška Spoznanja, 30(1). https://doi.org/10.4312/as/13622

Samolovčev, B. (1972). Teorijske osnove vojnog vaspitanja i obrazovanja. Vojnoizdavački zavod.

Samolovčev, B. (1976). Teorijski pristup elementarnom opismenjavanju odraslih: Metodički priručnik uz Početnicu i čitanku za hrvatski ili srpski jezik. Andragoški centar.

Samolovčev, B. in Muradbegović, H. (1979). Opšta andragogija. Veselin Masleša.

Savićević, D. (1961). Primjena metoda u obrazovanju odraslih. Savez narodnog sveučilista Hrvatske.

Savićević, D. (1975). Povratno obrazovanje i udruženi rad. BIGZ.

Savićević, D. (1999). Understanding andragogy in Europe and America: Comparing and contrasting. V J. Reischmann, M. Bron in Z. Jelenc, Z. (ur.), Comparative Adult Education 1998: The Contribution of ISCAE to an Emerging Field of Study (str. 97–119). Slovenian Institute for Adult Education.

Savićević, D. (2008). Convergence or divergence of ideas on andragogy in different countries. International Journal of Lifelong Education, 27(4), 361–378. https://doi.org/10.1080/02601370802051504

Objavljeno

9. 04. 2024

Kako citirati

Andragogika v Sloveniji in državah na območju nekdanje Jugoslavije: Preteklost, sedanjost in prihodnje perspektive. (2024). Andragoška Spoznanja, 30(1), 3-17. https://doi.org/10.4312/as/18159

Podobni članki

1-10 od 70

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>