Profesionalni razvoj vzgojiteljev z vidika vzgojiteljevih pojmovanj

Avtorji

  • Milena Valenčič Zuljan Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Danijela Blanuša Trošelj Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.20.1.43-60

Ključne besede:

vzgojitelj, profesionalni razvoj, kompetence, učenje, vseživljenjsko izobraževanje

Povzetek

Nenehno poklicno učenje vzgojiteljev danes ni več izbira posameznih entuziastov, temveč nujnost in poklicna dolžnost slehernega vzgojitelja. Profesionalni razvoj vzgojiteljev v širšem smislu pomeni proces, ki poteka od odločitve posameznika za ta poklic oziroma od začetka izobraževanja zanj do upokojitve. V ožjem smislu pa je profesionalni razvoj vzgojitelja omejen na obdobja oziroma »kritične situacije«, v katerih se posameznik dejansko profesionalno razvija – spreminja svoja pojmovanja, stališča ter prakso delovanja. Pri raziskovanju profesionalnega razvoja razlikujemo različne pristope. Nekateri raziskovalci se usmerijo v raziskovanje faz, po katerih poteka profesionalni razvoj, druge bolj zanima raziskovanje dejavnikov, ki vpliva na razvoj, tretji dajo večjo težo oblikam poklicnega učenja. Kako vzgojitelji pristopijo k profesionalnemu učenju, koliko izkoristijo ponujene formalne priložnosti učenja oziroma koliko se učijo iz vsakodnevnih izkušenj, je pomembno odvisno tudi od njihovega razumevanja profesionalnega razvoja. V prispevku prikazujemo rezultate empirične raziskave, ki je bila narejena na vzorcu 92 vzgojiteljev na Hrvaškem. Zanimalo nas je, kako vzgojitelji pojmujejo lasten profesionalni razvoj in ali se njihova pojmovanja spreminjajo z leti delovne dobe. Ugotovili smo, da prevladujejo nižja pojmovanja profesionalnega razvoja. Ugotovitev je pomembna za vse, ki se ukvarjajo s spodbujanjem profesionalnega razvoja, in jo je smiselno upoštevati tako pri načrtovanju kot pri izvajanju izobraževalnih programov.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

26. 04. 2014

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Profesionalni razvoj vzgojiteljev z vidika vzgojiteljevih pojmovanj. (2014). Andragoška Spoznanja, 20(1), 43-60. https://doi.org/10.4312/as.20.1.43-60

Podobni članki

1-10 od 702

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.