Refleksija o reorganizaciji državljanske vzgoje in izobraževanja z dramsko metodo

Avtorji

  • Gökçen Özbek Olusum Drama Institute, Ankara,

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.20.1.87-94

Ključne besede:

drama, drama v izobraževanju, državljanska vzgoja in izobraževanje

Povzetek

Razprava analizira razmerje med državljansko vzgojo in izobraževanjem ter dramsko metodo. Predlaga, da se v izobraževalne programe za razvijanje dejavnega državljanstva in demokratičnih odnosov vključi dramska metoda kot ena od celostnih dejavnosti ter tako reorganizira izobraževanje za dejavno državljanstvo. Avtorica gradi konceptualni okvir za razmislek o drami (dramski metodi) kot delu državljanskega izobraževanja s primerjavo med programi v Evropi in Turčiji. V sklepnem delu so predstavljene značilnosti dramske metode ter nakazan nadaljnji razvoj povezovanja med dramsko metodo in izobraževanjem.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

26. 04. 2014

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Refleksija o reorganizaciji državljanske vzgoje in izobraževanja z dramsko metodo. (2014). Andragoška Spoznanja, 20(1), 87-94. https://doi.org/10.4312/as.20.1.87-94