Vedoželjnost pri otrocih, starših, vzgojiteljicah in učiteljicah

Avtorji

  • Anita Jug

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.13.4.46-56

Ključne besede:

vedoželjnost, učljivost, vseživljenjsko izobraževanje, motivacija, družina, vrtec, šola, ožje in širše socialno okolje

Povzetek

V prispevku predpostavljamo, da je vedoželjnost usmerjevalna sila človekovega (samo)razvoja, ki v njem razvija tiste osebnostne lastnosti, sposobnosti, vrednote, stališča, interese ipd., ki poleg vplivov ožjega in širšega socialnega okolja odločujoče vplivajo na posameznikovo izobraževalno aktivnost in njegov vseživljenjski osebnostni razvoj. V drugem delu prispevka prikazujemo rezultate raziskave, v kateri smo na osnovi kvalitativne analize odgovorov poskušali ugotoviti, kako vzgojiteljice v vrtcih in učiteljice, ki poučujejo v prvi triadi (9-letne) osnovne šole, pojmujejo vedoželjnost in ali se pojmovanja vedoželjnosti vzgojiteljic razlikujejo od pojmovanja vedoželjnosti razrednih učiteljic.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2007

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Vedoželjnost pri otrocih, starših, vzgojiteljicah in učiteljicah. (2007). Andragoška Spoznanja, 13(4), 46-56. https://doi.org/10.4312/as.13.4.46-56