Prenosljivost participativnih učnih metod v slovensko okolje

Avtorji

  • Marjeta Novak

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.13.3.67-74

Ključne besede:

participativne metode, interakcija, medkulturne razlike, poslovno izobraževanje

Povzetek

Po zgledu anglosaških okolij z večdesetletno tradicijo participativnih učnih metod tudi slovenski predavatelji zadnjih petnajst let vse bolj uporabljajo k slušatelju usmerjene dinamične interaktivne pristope v izobraževanju odraslih. Zlasti si tovrstne metode pospešeno utrjujejo pot v poslovnem izobraževanju, kjer se zahtevajo hitri rezultati tako v izobraževanju kot pri prenosu znanj in veščin v vsakdanjo prakso. Vendar pa marsikateri predavatelj pri implementiranju participativnih metod naleti na odpor slušateljev, ki korenini v specifičnih družbenoekonomskih razmerah slovenskega kulturnega okolja. Prispevek skuša osvetliti nekatere kritične točke pri uporabi participativnih metod ter prikazati dobre prakse, kako se izogniti najpogostejšim napakam.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2007

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Prenosljivost participativnih učnih metod v slovensko okolje. (2007). Andragoška Spoznanja, 13(3), 67-74. https://doi.org/10.4312/as.13.3.67-74

Podobni članki

1-10 od 560

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.