Neformalno izobraževanje odraslih v organizacijah

Avtorji

  • Zoran Jelenc

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.1.1-2.14-18

Povzetek

Z raziskovanjem smo ugotavljali pojavnost neformalnega izobraževanja v različnih organizacijah, ki delujejo v izbranih lokalnih skupnostih. Domnevali smo: (1) daje neformalno izobraževanje odraslih sestavni del dejavnosti organizacij in da se izvaja v posebnih oblikah (PNIO); (2) da je neformalno izobraževanje v organizacijah tudi sestavni del delovanja in življenja lokalne skupnosti, da se kot takšno prilagaja potrebam in značilnostim te skupnosti ter spontano oblikuje neformalno mrežo ponudbe izobraževanja v njej. Raziskovanje je potrdilo večino naših domnev. Izobraževanje in učenje sta splošna potreba vseh organizacij - le 3 odstotke organizacij je ne izraža, 88 odstotkov organizacij pa navaja najmanj 1 PNIO. To velja za vse organizacije, tako poklicne kot tudi prostovoljske. Podrobno smo raziskali pojavnost in procese neformalnega izobraževanja v organizacijah kot tudi značilnosti programov, kot so: oblike, vsebine, cilji, način izvedbe, financiranje, udeleženci, izvajalci, trajanje, časovna razporeditev in podobno.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

31.12.1995

Kako citirati

Jelenc, Z. (1995). Neformalno izobraževanje odraslih v organizacijah. Andragoška Spoznanja, 1(1-2), 14–18. https://doi.org/10.4312/as.1.1-2.14-18

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki