Odrasli se lahko jezika učijo z delom

Avtorji

  • Dušana Findeisen

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.1.1-2.34-35

Povzetek

Avtorica obravnava tri temeljna vprašanja motivacije za učenje pri odraslih: enkratnost odraslega posameznika, njegovo vlogo pri rasti skupine in različne metode, pristope, tehnike in vsebine, ki jih učitelj lahko vključi v svojo eklektično metodo, da z njimi zadosti specifičnim učnim potrebam odraslega. Avtorica je petnajst let sodelovala pri oblikovanju učnih načrtov za odrasle in v tem času tudi preizkusila vrsto metod, pristopov in tehnik. Nekatere si je sposodila tudi na nejezikovnih področjih. Na koncu je prišla do naslednje ugotovitve: učenje jezika kot tudi vsako drugo učenje je pri odraslih uspešnejše, če je povezano z delom. Učenje z delom pri učenju jezika pomeni pridobivanje poklicnih spretnosti, medtem ko se učiš jezika in hkrati o njem premišljuješ. Trditev avtorica ilustrira z nekaterimi svojimi programi pouka angleščine za predavatelje v farmacevtskih podjetjih, programi pouka angleškega jezika za medosebne odnose itd. Tako odrasli učenci z vživljanjem v resnične komunikacijske potrebe v svojem poklicu pridobivajo govorne sposobnosti, spoznavajo sistem jezika itd.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 1995

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Odrasli se lahko jezika učijo z delom. (1995). Andragoška Spoznanja, 1(1-2), 34-35. https://doi.org/10.4312/as.1.1-2.34-35

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 > >>