Izkustveno učenje - enakovredna pot do znanja

Avtorji

  • Nena Mijoč

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.1.1-2.39-41

Povzetek

pristopi k izkustvenemu učenju. a) Ugotavljanje in priznavanje posameznikovih delovnih izkušenj se je osredinilo na dosežke izkustvenega učenja in vrednotenje tako pridobljenega znanja. b) Izkustveno učenje v nadaljevalnem izobraževanju je razvilo nove metode izobraževanja odraslih, ki so dodatno motivirale odrasle. c) Poudarjanje socialne razsežnosti v življenju in učenju posameznikov in skupin vpliva na redefiniranje preteklih izkušenj in opogumlja za družbene spremembe. č) Izkustveno učenje za osebnostno rast poudarja posameznikov razvoj, izboljšanje komuniciranja in sodelovanja z drugimi. Našo raziskavo smo zasnovali na spoznanjih vseh štirih pristopov. Z razčlenitvijo poglobljenih intervjujev smo ugotovili naslednje: - Intervjuvanci z nižjo stopnjo formalne izobrazbe uporabljajo svoje izkustveno pridobljeno znanje predvsem za preživljanje, tisti z višjo izobrazbeno stopnjo pa za ustvarjalno izrabo prostega časa. - Izbor dejavnosti je odvisen od spola in socialne plasti intervjuvanih. - 98% respondentov je pri svojem izkustvenem učenju uporabljalo pisne vire. - Podpora sekundarnih socialnih skupin pomembno vpliva na uspeh pri učenju. Izkustveno pridobljeno znanje pomeni bogastvo za deželo in bi moralo biti tudi formalno priznavano.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 1995

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Izkustveno učenje - enakovredna pot do znanja. (1995). Andragoška Spoznanja, 1(1-2), 39-41. https://doi.org/10.4312/as.1.1-2.39-41