Potrjevanje kvalifikacij v certifikatnem sistemu

Avtorji

  • Angelca Ivančič

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.1.1-2.42-47

Povzetek

Spremembe, ki se po letu 1970 pojavljajo v sistemu zaposlovanja in v sistemu izobraževanja, pomembno določajo vsebinsko strukturo kvalifikacij in njihovo določanje, hkrati pa odpirajo tudi vprašanje ustreznosti tradicionalnih prijemov pri ugotavljanju in potrjevanju kvalifikacij. Ugotavljanje in potrjevanje sta značilnosti formalnega izobraževanja. Z uveljavljanjem koncepta vseživljenjskega izobraževanja, v katerem dobiva pomembno mesto neformalno izobraževanje in učenje, pa je vse bolj aktualno zagotavljanje možnosti za formalno priznavanje kvalifikacij ne glede na poti pridobivanja. 1-2/1995 V slovenskih razmerah kvalifikacije temeljijo na izobrazbi, ki se dokazuje z javnimi listinami, pridobljenimi v izobraževalnem sistemu; znanje, spretnosti in sposobnosti, pridobljene izven formalnega izobraževanja, se upoštevajo .in vrednotijo po presoji delodajalcev. Na ta način se zmanjšujejo učinki neformalnega izobraževanja in učenja pri pridobivanju in izboljševanju formalnih kvalifikacij in s tem pri povečevanju zaposljivosti in pri napredovanju v poklicni karieri. Predlaga se, da se sistem javnih listin o izobrazbi dopolni s certifikatnim sistemom, ki bi omogočal pridobivanje listin o poklicnih kvalifikacijah v sistemu zaposlovanja. Kvalifikacije, pridobljene v certifikatnem sistemu, bodo pomenile nadgradnjo ali razširitev poklicne in strokovne izobrazbe na srednji in višji ravni, na nižji ravni pa tudi pridobitev temeljnega poklica. Ob ustrezni verifikaciji se bodo lahko upoštevale tudi pri pridobivanju formalne izobrazbe.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 1995

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Potrjevanje kvalifikacij v certifikatnem sistemu. (1995). Andragoška Spoznanja, 1(1-2), 42-47. https://doi.org/10.4312/as.1.1-2.42-47