Primerjalna analiza korporativnih akademij v slovenskem gospodarstvu

Avtorji

  • Metod Šuligoj Fakulteta za turistične študije - Turistica Univerze na Primorskem
  • Lucija Turčić Delo - Prodaja

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.20.2.55-71

Ključne besede:

korporativna akademija, znanje, merjenje uspešnosti, kultura znanja

Povzetek

V članku avtorja najprej predstavita teoretični okvir in koncept korporativne akademije, pri čemer pojasnita tudi funkcijo in načine merjenja uspešnosti korporativnih akademij. S primerjalno analizo sedmih korporativnih akademij iz Slovenije in ene iz tujine ugotavljata, da zaradi splošne krize večina zmanjšuje število zaposlenih in število ur izobraževanja ter krči letna vlaganja v izobraževanje. Pri analiziranih podjetjih sta še ugotavljala, na katere načine merijo uspešnost svojih akademij, pri čemer sta kompleksnejše pristope zasledila le pri tujem podjetju. Velika večina analiziranih podjetij ocenjuje vzpostavitev korporativne akademije kot popolnoma upravičeno, saj dosega poslovne cilje podjetja, kar kaže, da je v podjetjih zaznana kultura znanja.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

12. 08. 2014

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Primerjalna analiza korporativnih akademij v slovenskem gospodarstvu. (2014). Andragoška Spoznanja, 20(2), 55-71. https://doi.org/10.4312/as.20.2.55-71