Ali so društva pomembna za učenje starejših v skupnosti?

Avtorji

  • Sabina Jelenc Krašovec Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Marko Radovan Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Špela Močilnikar Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (študentka)
  • Sabina Šegula Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (študentka)

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.20.3.9-26

Ključne besede:

starejši moški, prostovoljske organizacije, skupnost, učenje, druženje

Povzetek

Dosedanje raziskave v Sloveniji so pokazale, da imajo starejši odrasli, ki se udeležujejo organiziranega izobraževanja, višjo stopnjo izobrazbe, so bogatejši, pogosteje živijo v mestih in so zelo verjetno ženske. Po drugi strani tudi raziskave v Avstraliji in nekaterih evropskih državah kažejo, da se starejši moški redkeje izobražujejo v organiziranih izobraževalnih dejavnostih. Naš cilj je bil raziskati vlogo prostovoljskih organizacij pri druženju in učenju starejših moških v skupnosti v Sloveniji. Pri raziskovanju priložnostnega učenja starejših moških v eni mestni in dveh podeželskih občinah smo uporabili kvantitativni in kvalitativni pristop; proučili smo stanje prostovoljskih organizacij v izbranih občinah v Sloveniji ter v izbranih prostovoljskih organizacijah, v katerih večino članov pomenijo starejši moški (študije primerov), opravili polstrukturirane intervjuje in izpeljali fokusno skupino. Rezultati so pokazali, da obstaja le majhno število prostovoljskih organizacij, v katerih starejši moški pomenijo večino članov. Priložnostno in naključno učenje se pojavlja v vseh prostovoljskih organizacijah, izobraževalne dejavnosti pa organizirajo le nekateri. Članstvo v prostovoljskih organizacijah starejšim moškim daje priložnost, da ostanejo povezani s svojimi vrstniki, se srečujejo z drugimi generacijami in člani lokalne skupnosti, in hkrati priložnost, da ostanejo dejavni ter se čutijo koristne in spoštovane. Članstvo v prostovoljskih organizacijah krepi socialna omrežja starejših moških ter vpliva na njihovo blaginjo. Z izjemo raziskav B. Goldinga s sodelavci, ki opozarjajo na specifičnost potreb starejših moških po izobraževanju in učenju, se zdi, da je ta skupina v izobraževanju odraslih nepomembna (oz. pozabljena) manjšina, zato bi bilo treba okrepiti nadaljnje raziskovanje ter razprave na tem področju.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 11. 2014

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Ali so društva pomembna za učenje starejših v skupnosti?. (2014). Andragoška Spoznanja, 20(3), 9-26. https://doi.org/10.4312/as.20.3.9-26

Podobni članki

1-10 od 343

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.