Z ramo ob rami? Moškost in neformalno učenje v kasnejšem življenju

Avtorji

  • António Fragoso University of Algarve
  • Rute Ricardo University of Évora
  • Nélia Tavares
  • Aurora Coelho In Loco Portugal

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.20.3.27-29

Ključne besede:

izobraževanje odraslih, neformalno učenje, skupnost, učenje moških, starejši odrasli

Povzetek

Čeprav se portugalski raziskovalci vse bolj zanimajo za raziskovanje procesov staranja, potrebam starejših državljanov v kontekstu izobraževanja odraslih še vedno ni bilo namenjene dovolj pozornosti. Hkrati se le malo raziskav osredotoča na neformalno učenje, čeprav diskurz o omenjeni temi poteka že precej časa. V okviru projekta OMAL smo želeli narediti prvi korak k raziskovanju učenja starejših moških v skupnosti, kar je zahtevalo teoretsko raziskavo problematike moškosti. V članku predstavljam rezultate dveh študij primera, ki sta povezani z ribolovom. Naše ugotovitve so prispevale nekaj zanimivih komentarjev o pomenu neformalnega učenja, simbolnih prostorov v skupnosti, poleg tega pa tudi nekaj obetavnih odgovorov na vprašanja, povezana s problematiko moškosti. Naše začasne sklepne ugotovitve bodo pripomogle k nadaljnji usmeritvi raziskovalnih naporov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

01.11.2014 — posodobljeno 08.04.2022

Kako citirati

Fragoso, A., Ricardo, R., Tavares, N., & Coelho, A. (2022). Z ramo ob rami? Moškost in neformalno učenje v kasnejšem življenju. Andragoška Spoznanja, 20(3), 27–29. https://doi.org/10.4312/as.20.3.27-29

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.