Starejši moški kot drevesa modrosti z globokimi koreninami

Avtorji

  • Tiina Tambaum Estonian Institute for Population Studies
  • Helina Kuusk Institute of Educational Science, Tallinn University

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.20.3.41-55

Ključne besede:

starejši moški, posredovanje znanja, neformalno učenje, podeželsko okolje

Povzetek

Kvalitativna študija je bila izvedena med populacijo starejših moških v podeželski skupnosti v Tartuju v Estoniji. Podatki so bili zbrani z namenom raziskati ovire, ob katere zadenemo pri poskusu prepričati starejše moške k temu, da bi prenašali svoje znanje, in odkriti potencialne motivacijske dejavnike. Študija je pokazala, da nevključenost starejših moških v izmenjavo znanja pomeni neizkoriščen potencial. Hkrati je osvetlila didaktične rešitve za nekatere izzive v procesih učenja in izmenjave znanja ob udeležbi starejših moških. Študija je razkrila, da so starejši moški bolj naklonjeni praktičnemu učenju in izmenjavi znanja, pri katerih lahko izkoristijo svoje znanje, ki so ga pridobili bodisi v svojem poklicu bodisi pri delu doma. To znanje so pripravljeni prenašati na druge. Hkrati se je pri starejših moških pokazalo pomanjkanje fleksibilnosti, ko gre za dvom o pravilnosti njihovih pogledov, kar bi lahko bila ovira pri izmenjavi znanja med generacijami. Estonski izobraževalni sistem za starejše temelji na pobudi in aktivnosti samih udeležencev, ki pa ju pri moških iz Tartuja ni bilo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

01.11.2014

Kako citirati

Tambaum, T., & Kuusk, H. (2014). Starejši moški kot drevesa modrosti z globokimi koreninami. Andragoška Spoznanja, 20(3), 41–55. https://doi.org/10.4312/as.20.3.41-55

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki