Starejši moški in učenje skozi versko in politično pripadnost: študiji primera z Malte

Avtorji

  • Marvin Formosa Faculty for Social Wellbeing, University of Malta
  • Roberta Chetcuti Galea Rehabilitation Hospital Karin Grech
  • Rosette Farrugia Bonello International Institute on Ageing Malta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.20.3.57-69

Ključne besede:

religiozna bratovščina, politična pripadnost, starejši moški, neformalno učenje, družbeno udejstvovanje, samopodoba

Povzetek

Članek temelji na dveh študijah primera z Malte, ki se osredotočata na starejše moške in njihovo učenje po neformalni poti. Prva je analizirala vlogo neprofitne lokalne organizacije - religiozne bratovščine, posvečene Naši Gospe Brezmadežnega spočetja, v vasi Mqabba kot okvira, v katerem poteka neformalno učenje za moške v zrelih letih. Druga je raziskala povezavo med članstvom v veteranski veji malteške delavske stranke in neformalnim učenjem. Študiji temeljita na kvalitativnem metodološkem pristopu, pri katerem so bili podatki pridobljeni na podlagi delno strukturiranih intervjujev. Namen je bil ugotoviti, kakšni so interesi in pričakovanja glede zadovoljivega življenjskega sloga, ki jih imajo starejši moških v okviru svojega članstva v obeh organizacijah. Ugotovitve razkrivajo, da so med koristmi, ki so jih ti moški deležni ob sodelovanju v takšnih organizacijah, med drugim zvišanje stopnje neodvisnosti, večje družbeno udejstvovanje, bolj pozitivna samopodoba in večja samozavest. Intervjuvanci poročajo tudi o tem, da je članstvo pripomoglo k izboljšanju njihovega psihičnega in fizičnega stanja ter povečani aktivnosti. Mnogi so poudarili, da so se po tej poti izognili dolgočasju in ohranili stik s svetom. Ugotovitve dodatno razkrivajo, da je bilo le nekaj intervjuvancev hkrati udeleženih v drugih organizacijah in dejavnostih, ki niso bile povezane z njihovo versko in politično pripadnostjo, kar nadalje osvetljuje pomen obeh neformalnih kanalov učenja pri prizadevanjih, da bi starejši moški živeli uspešno in aktivno življenje.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

1. 11. 2014

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Starejši moški in učenje skozi versko in politično pripadnost: študiji primera z Malte. (2014). Andragoška Spoznanja, 20(3), 57-69. https://doi.org/10.4312/as.20.3.57-69

Podobni članki

1-10 od 609

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.