"Druženje, vedoželjnost, širina …", učinki neformalnega izobraževanja odraslih v projektu Bell

Avtorji

  • Natalija Vrečer Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.20.3.71-87

Ključne besede:

neformalno izobraževanje, učinki, osebni učinki, družbeni učinki, intervjuji

Povzetek

V članku so predstavljeni rezultati kvalitativne raziskave, ki je bila opravljena v Sloveniji v okviru projekta Bell. V tem projektu smo raziskovali učinke neformalnega izobraževanja, pri čemer smo izhajali iz predpostavke, da ima neformalno izobraževanje številne pozitivne učinke. Predpostavka se je v raziskavi potrdila. Vsi intervjuvanci so omenjali številne pozitivne učinke kot posledico njihove udeležbe v neformalnem izobraževanju. Rezultati intervjujev potrjujejo rezultate statistične analize, saj so bili tako pri kvalitativni kot pri kvantitativni analizi najpogostejši učinki razširjena socialna mreža, osebna učinkovitost (zlasti okrepitev samozavesti), duševno zdravje, kompetence (zlasti kompetence IKT in splošno znanje) in sprememba izobraževalne izkušnje (zlasti večja motivacija za učenje). Prav tako rezultati intervjujev potrjujejo rezultate analize literature, intervjuvanci so omenjali skoraj vse pozitivne učinke neformalnega izobraževanja, ki so bili ugotovljeni v navedeni literaturi.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 11. 2014

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

"Druženje, vedoželjnost, širina …", učinki neformalnega izobraževanja odraslih v projektu Bell. (2014). Andragoška Spoznanja, 20(3), 71-87. https://doi.org/10.4312/as.20.3.71-87

Podobni članki

1-10 od 552

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.