Reteoretizacija priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Avtorji

  • Borut Mikulec Center za poklicno izobraževanje

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.20.4.23-38

Ključne besede:

izobraževanje odraslih, kritična teorija, postmodernizem, priznavanje, neformalno in priložnostno pridobljeno znanje

Povzetek

V prispevku izhajamo iz perspektive kritične teorije in postmodernizma v izobraževanju odraslih pri proučevanju ideje o priznavanju neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja. Z vidika sodobnejših spoznanj v teoriji izobraževanja odraslih bomo pokazali, da so teoretiki in praktiki priznavanja polagali prevelike upe na filozofijo in metodologije, s katerimi naj bi ocenjevali, vrednotili, potrjevali in priznavali neformalno in priložnostno pridobljeno znanje. Na tej podlagi bomo osvetlili potrebo po reteoretizaciji »samoumevnih« predpostavk in »pozitivnih« učinkov, ki naj bi jih priznavanje neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja imelo na posameznika in družbo. V ta namen bomo, (a), opredelili pojem priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, (b), predstavili različne ideje, modele in metode priznavanja, (c) poudarili izsledke novejših raziskav na tem področju, (d) utemeljili potrebo po reteoretizaciji priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in pokazali na možnosti nadaljnjega razvoja te ideje v izobraževanju odraslih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

6. 01. 2015

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Reteoretizacija priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. (2015). Andragoška Spoznanja, 20(4), 23-38. https://doi.org/10.4312/as.20.4.23-38

Podobni članki

1-10 od 686

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>