Vseživljenjsko učenje in zaposljivost – vloga neformalne izobrazbe

Avtorji

  • Višnja Perin Croatian Employment Service, Regional Office Zadar
  • Matilda Karamatić Brčić University of Zadar, Department of Education

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.20.4.39-48

Ključne besede:

neformalno izobraževanje, zaposljivost, nezaposlenost, skupnost, vseživljenjsko učenje

Povzetek

Prispevek obravnava razmerje med neformalno izobrazbo in zaposljivostjo znotraj konteksta sociokulturnih sprememb. Predstavljena je analiza učinkov neformalnih učnih aktivnosti, ki se izvajajo na hrvaškem zavodu za zaposlovanje v obliki delavnic, s ciljem povečati zaposljivost med nezaposlenimi posamezniki. V raziskavi so sodelovali nezaposleni, ki so se udeležili delavnic regijske izpostave zavoda v Zadru v letu 2013. Raziskava se osredotoča na evalvacijo učinkov neformalnega izobraževanja s pomočjo delavnic znotraj skupin nezaposlenih posameznikov glede na njihovo starost, spol in stopnjo izobrazbe. Ker oblike neformalnega izobraževanja predstavljajo organizirane učne aktivnosti s ciljem pridobivanja in izboljševanja znanja, spretnosti in kompetenc, potrebnih v zasebnem, družbenem in profesionalnem udejstvovanju, je cilj študije definirati vlogo neformalnega izobraževanja kot pozitivnega vidika zaposljivosti, kompleta znanja, strokovnosti ali sposobnosti posameznika. Rezultati udeležbe na delavnicah lahko posamezniku potencialno pomagajo, da obdrži službo oz. pridobi novo, mu omogočajo karierni napredek in zagotavljajo vstop na trg dela v različnih obdobjih delovnega življenjskega cikla

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Objavljeno

06.01.2015

Kako citirati

Perin, V., & Karamatić Brčić, M. (2015). Vseživljenjsko učenje in zaposljivost – vloga neformalne izobrazbe. Andragoška Spoznanja, 20(4), 39–48. https://doi.org/10.4312/as.20.4.39-48

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki