Načrtovanje kariere invalidov – Želje in ovire

Avtorji

  • Valentina Brecelj Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Ljubljana
  • Gaj Vidmar Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Ljubljana
  • Eva Boštjančič Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.20.4.49-61

Ključne besede:

invalidnost, brezposelnost, zaposlitvena rehabilitacija, kariera, ovire

Povzetek

Na reprezentativnem vzorcu 243 uporabnikov storitev zaposlitvene rehabilitacije iz celotne Slovenije smo z anketnim vprašalnikom preučevali pomembnost invalidnosti pri načrtovanju in razvoju kariere invalidov. Analizirali smo povezave med invalidnostjo in demografskimi značilnostmi, poklicnimi izbirami in ovirami za zaposlovanje. Večina udeležencev je izrazila željo po zaposlitvi v poklicih za preprosta dela, čeprav je največ sodelujočih pridobilo IV. ali V. stopnjo izobrazbe. Pri izbiri poklica so jih večinoma vodili lasten interes in tudi zdravstvene težave, a je veliko udeležencev raziskave v obdobju brezposelnosti poklicno izbiro večkrat spremenilo, za kar so se kot najpomembnejši razlog izkazale zdravstvene težave in odnos delodajalcev do invalidnosti. Invalidnost je bila prepoznana kot glavna oziroma najpogostejša ovira pri izbiri poklicnih ciljev, iskanju zaposlitve in razvoju kariere. Z raziskavo smo pritrdili dosedanjim ugotovitvam in teoretičnim predpostavkam, da je invalidnost osrednjega pomena pri načrtovanju kariere invalidov, in poudarili pomen ustreznega načrtovanja kariere za uspešno reševanje zaposlitvene problematike.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

6. 01. 2015

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Načrtovanje kariere invalidov – Želje in ovire. (2015). Andragoška Spoznanja, 20(4), 49-61. https://doi.org/10.4312/as.20.4.49-61

Podobni članki

1-10 od 34

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.