Karierna sidra in načrtovanje izobraževanja (I. del)

Avtorji

  • Daniela Brečko

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.12.1.10-30

Ključne besede:

kariera, karierno sidro, izobraževanje, poklic, poklicna pot

Povzetek

Prispevek je razdeljen na tri dele, v prvem se avtorica posveča pomenu kariere za posameznika, organizacijo in za družbo. Ugotavlja, da se je pojmovanje kariere drastično spremenilo in ne pomeni le poti navzgor, kot smo izraz do nedavnega še vsi pojmovali, ampak tudi pot vstran ali celo navzdol. Kariera je razumljena kot življenjska in poklicna pot ter zajema vse vidike človeške osebnosti in vlog, v katere posameznik vstopa v življenju. Na podlagi obširne in longitudinalne raziskave, v kateri je preučevala karierna sidra posameznikov, skuša avtorica ugotoviti, na podlagi česa se posamezniki odločajo za določeno pot in smer kariere ter kakšno vlogo ima pri tem izobraževanje. Za izhodišče raziskave ji je služila Sheinova teorija kariernih sider. V prvem delu podrobneje opredeli osem različnih kariernih sider in predstavi njihove glavne značilnosti ter ugotovitve raziskave, ki se nanašajo na analizo poklicev (delovnih mest) in ugotovljenih kariernih sider, s čimer je potrdila hipotezo, da karierna sidra v našem prostoru obstajajo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2006

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Karierna sidra in načrtovanje izobraževanja (I. del). (2006). Andragoška Spoznanja, 12(1), 10-30. https://doi.org/10.4312/as.12.1.10-30

Podobni članki

1-10 od 572

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.