Karierni centri na univerzi – prostori neformalnega učenja za študente

Avtorji

  • Sabina Žnidaršič Žagar Karierni center Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.21.1.67-79

Ključne besede:

zaposljivost, spretnosti, kompetence, diplomanti, karierni centri, karierno svetovanje

Povzetek

V Sloveniji se v zadnjih letih srečujemo z zastoji pri vključevanju mladih (tudi) s terciarno izobrazbo na trg dela. Na zaposljivost posameznika poleg zunanjih dejavnikov, na katere nimamo neposrednega vpliva, vplivajo osebnostne lastnosti, prizadevanja, volja in podobno. Dobra zaposljivost pomeni opolnomočenje, da posameznik skozi proces vseživljenjskega učenja nastopa na trgu dela trajnostno, tako da uresničuje svoje karierne cilje ter s svojim ustvarjalnim delom prispeva k svojemu zadovoljstvu in uspehu ter uspehu skupnosti. Na slovenskih univerzah so bili karierni centri ustanovljeni, da bi pripomogli k dvigu zaposljivosti diplomantov. Po petih letih delovanja Kariernega centra Univerze v Ljubljani (od leta 2008) prihajamo do podobnih izkušenj kot v drugih kariernih centrih evropskih univerz, da je učinkovitost spodbujanja in omogočanja razvoja dobre zaposljivosti večja tedaj, ko so karierni centri s svojimi aktivnostmi intenzivneje vključeni v same študijske procese.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

10.04.2015

Kako citirati

Žnidaršič Žagar, S. (2015). Karierni centri na univerzi – prostori neformalnega učenja za študente. Andragoška Spoznanja, 21(1), 67–79. https://doi.org/10.4312/as.21.1.67-79

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki