Izobraževanje in usposabljanje starejših delavcev – mednarodna primerjava

Avtorji

  • Sabina Jelenc Krašovec Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.21.2.29-46

Ključne besede:

staranje delovne sile, zaposlenost starejših delavcev, spretnosti starejših delavcev, pomen izobraževanja in usposabljanja starejših delavcev

Povzetek

V prispevku najprej analiziramo vlogo in pomen izobraževanja in usposabljanja starejših delavcev z vidika učinkov na delovnem mestu. Učinki oz. vplivi izobraževanja in usposabljanja (starejših) delavcev se kažejo na različnih ravneh pojavnosti, in sicer kot znanje, spretnosti, vrednote, vedenje posameznikov, po drugi strani pa se učinki kažejo tudi na organizacijski ravni. V prispevku analiziramo podatke raziskave PIAAC, pri čemer izhajamo iz teze, da so starejši delavci v primerjavi z mlajšimi diskriminirani pri dostopu do izobraževanja in usposabljanja, povezanega z zaposlitvijo oz. delom. Ugotovitve analize predpostavke potrjujejo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

16.07.2015

Kako citirati

Jelenc Krašovec, S. (2015). Izobraževanje in usposabljanje starejših delavcev – mednarodna primerjava. Andragoška Spoznanja, 21(2), 29–46. https://doi.org/10.4312/as.21.2.29-46

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki