Vpliv neformalnega izobraževanja na razvoj spretnosti in kompetenc

Avtorji

  • Janko Muršak Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Marko Radovan Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.21.2.47-64

Ključne besede:

spretnosti odraslih, neformalno izobraževanje, kompetence, značilnosti delovnega mesta, PIAAC

Povzetek

V uvodnem teoretskem delu študije bomo najprej razjasnili temelje dileme in osnovne pojme izobraževanja odraslih. Zastavili si bomo vprašanje vpetosti Memoranduma o vseživljenjskem učenju v kontinuiteto prizadevanj za višjo stopnjo razvoja posameznika in njegovih zmožnosti. Pogledali bomo, ali ima in zakaj ima izobraževanje odraslih kompenzacijsko vlogo. To bo osnova tudi za raziskovanje pomena neformalnega izobraževanja za razvoj spretnosti v empiričnem delu. Odločili smo se za dve raziskovalni vprašanji, ki ju bomo analizirali na podlagi razpoložljivih podatkov raziskave PIAAC, pri čemer bo težišče na analizi povprečja vseh vključenih držav, vključili pa bomo tudi analizo podatkov za nekaj posameznih držav. Rezultati kažejo na velik pomen neformalnega izobraževanja za dosežke na vseh treh področjih, kjer smo merili stopnje doseženih spretnosti. Vključevanje v neformalno izobraževanje pri tistih z nižjo izobrazbo je imelo bolj pozitivne učinke kot pri tistih s srednjo in višjo izobrazbo. Pomembna ugotovitev je tudi, da neformalnemu izobraževanju, vezanemu na poklic in delo, ne kaže namenjati večje pozornosti kot tistemu, ki poteka mimo teh potreb. Pri nekaterih izmerjenih spretnostih se je pokazalo, da so v vseh primerih dosegali boljše rezultate tisti, ki so bili vključeni v neformalno izobraževanje, ki ni bilo povezano s potrebami dela in poklica.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

16. 07. 2015

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Vpliv neformalnega izobraževanja na razvoj spretnosti in kompetenc. (2015). Andragoška Spoznanja, 21(2), 47-64. https://doi.org/10.4312/as.21.2.47-64

Podobni članki

1-10 od 675

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>