Samoocena kompetenc za vseživljenjsko učenje študentov Univerze v Mostarju

Avtorji

  • Anita Klapan Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka
  • Marija Šaravanja Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka, Department of Pedagogy
  • Marijeta Mašić Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka, Department of Pedagogy

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.21.2.79-93

Ključne besede:

vseživljenjsko učenje, raziskava, ključne kompetence, samoocena

Povzetek

Uvodni del prispevka definira koncept vseživljenjskega učenja in opiše ključne kompetence vseživljenjskega učenja v skladu s koncepti Evropske unije. Empirični del prispevka predstavi rezultate študentskih samoocen kompetenc za vseživljenjsko učenje. Cilj raziskave je ovrednotenje študentskih samoocen kompetenc za vseživljenjsko učenje in poskus ugotoviti, ali obstaja občutna razlika v razmerju do kompetenc za vseživljensko učenje in njihovo uporabo med študenti različnih študijskih programov. Glavne ugotovitve raziskave kažejo, da se ocene kompetenc za vseživljenjsko učenje med različnimi študijskimi skupinami razlikujejo glede na strokovno usmeritev slednjih študentov.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

16. 07. 2015

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Samoocena kompetenc za vseživljenjsko učenje študentov Univerze v Mostarju. (2015). Andragoška Spoznanja, 21(2), 79-93. https://doi.org/10.4312/as.21.2.79-93

Podobni članki

1-10 od 458

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.